ADR

CoE

- RECOMANDAREA NR. (98) 1 Privind medierea familială ………………..EN, FR

- RECOMANDAREA NR. (99) 19 privind medierea în materie penală………………..EN, FR

- RECOMANDAREA NR. (2001) 9 privind căile alternative de soluţionare a litigiilor dintre autorităţile administrative şi persoanele private ………………..EN, FR

- RECOMANDAREA NR. (2002)10 privind medierea în materie civilă ………………..EN, FR

CEPEJ

- Ghid pentru o mai bună implementare a Recomandării cu privire la medierea în materie civilă şi familială………………..EN, FR

- Ghid pentru o mai bună implementare a Recomandării cu privire la medierea în materie penală………………..EN, FR

- Ghid pentru o mai bună implementare a Recomandării cu privire la căile alternative de soluţionare a litigiilor dintre autorităţile administrative şi persoanele private………………..EN, FR

CCJE

Opinia nr. 6 (2004) cu privire la judecarea echitabilă şi într-un termen rezonabil şi rolul judecătorilor în procese având în vedere mijloacele alternative de soluţionare a litigiilor ………………..EN, FR

UE

- RECOMANDAREA COMISIEI din 30 martie 1998 cu privire la principiile aplicabile organelor responsabile pentru soluţionarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor…………EN, FR

- RECOMANDAREA COMISIEI din 4 aprilie 2001 cu privire la principiile aplicabile organelor extrajudiciare însărcinate cu soluţionarea consensuală a litigiilor consumatorilor……….EN, FR 

- DIRECTIVA 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială………...EN, FR

- Codul de conduită european pentru mediatori………………..EN, FR

RO

Ghid de mediere pentru judecatori...C.Danilet