Alegeri CSM 2011-2016

SCRISOARE DE CANDIDATURĂ

Subsemnatul DANILEŢ VASILICĂ-CRISTI, născut la 14 dec. 1975 în loc Vatra-Dornei, jud. Suceava, numit în funcţia de judecător la data de 1 decembrie 1998, activând în prezent ca judecător la Judecătoria Oradea, în funcţia de vicepreşedinte, îmi exprim prin prezenta intenţia de a candida pentru alegerea ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii (mandatul 2011-2016) din partea Judecătoriilor la alegerile ce au loc în toamna anului 2010.

Cunosc faptul că pot sa-mi revoc candidatura numai în termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor.

Prezenta candidatură este depusă în scris şi este însoţită de documentele prevăzute la art. 7 alin (4) din Legea nr. 317/2004, republicată, şi anume:

- curriculum vitae;

- proiect privind principalele obiective pe care le voi urmări în cazul alegerii în Consiliul Superior al Magistraturii, intitulat Proiect comun privind principalele obiective pentru consolidarea Consiliului Superior al Magistraturii şi întărirea

puterii judecătoreşti;

- o declaraţie pe proprie răspundere din care rezultă că nu am făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu am colaborat cu acestea, respectiv că nu sunt lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii;

- susţinerea din partea colectivului de judecători al Judecătoriei Oradea, manifestată prin listă de semnături;

- o declaraţie de interese actualizată.

5 august 2010, Oradea

Cristi Danileţ

Colegiului de conducere al Curţii de Apel Oradea, în calitate de comitet electoral.

 

Documente:

Scrisoare candidatura

Lista cu judecatori sustinere

Decizie CAO candidatura

CV

PROIECT de CANDIDATURA

Declaratie interese

Declaratie securitate