05 BIBLIOGRAFIE

01. Codul Penal din 1 Maiu 1965, cu modificările din 1874, 1882, 1893, 1854 şi 1855, Ed. Librăria Nouă, Bucureşti, 1908.

02. B.Diamant, Revenire cu privire la o propunere „de lege ferenda” referitoare la modificarea articolului 197 C.pen., Drepul nr.8/1992, pag.50-52.

03. C.Bulai, Drept penal român, Casa de Editură Şansa SRL, Bucureşti, 1992.
04. C.Butane, Coautoratul în unele situaţii deosebite, Revista de Drept Penal, Anul II, nr. 4, 1995, p. 72.
05. C.Crişu, Şt.Crişu, Repertoriu de practică şi literatură juridică 1994-1997, Ed. Argessis, Curtea de Argeş, 1998.
06. C.G. Rădescu, I. Ionescu Dolj, I.Gr. Perieţeanu, V. Dongoroz ş.a., Codul Penal Carol al II-lea Adnotat , vol. II, partea specială, Ed. Librăriei Socec & Co SA, Bucureşti, 1937.
07. C.G. Rădescu, I.Ionescu Dolj, I.Gh.Perieţeanu, V. Dongoroz s.a., Codul Penal Carol al II-lea Adnotat, vol. II, parte specială, art. 184 – 442, Ed. Librăriei Socec & Co S.A., Bucureşti, 1937.
08. C.Niculeanu, Sinteză de practică judiciară a Curţii de apel Craiova în materie penală pe trim. III 2000, Dreptul nr.8/2001, pag. 174-182.
09. C.Niculeanu, Opinie privind încadrarea juridică a faptei constând în deflorarea victimei minore cu degetul având ca urmare punerea în primejdie a vieţii acesteia, Dreptul nr.3/2001, pag.130-134.

10. C.Stoenescu, Despre aplicarea prevederilor art. 197 alin. 5 teza I Cod penal, Dreptul nr.1/1997, pag.84-87.

11. Constituţia României, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1994.

12. D.Aldea, Obiectul juridic,obiectul material şi subiecţii infracţiunii de viol, Anale, nr.7, ISEPT  TIMIŞOARA, 1998, pag.382-386.

13. D.Ciolofan, T. Rădulescu, Probleme de drept penal şi procesual penal din practica tribunalului judeţea Dolj, Revista Română de Drept nr. 9/1971, pag.105-111.

14. D.Octavian, Examinând raportul „Lifting the Last Curtain” elaborat de Minnesota Advocates for Human Rights, privind violenţa domestică în România, Pro lege nr.2/1996, pag.195-198.

15. Dumitru V. Firoiu, Istoria statului şi dreptului românesc, vol.I şi II, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1998.

16. F.Ieraru, Inviolabilitatea persoanelor, atribut esenţial al dreptului la libertate, asigurat şi garantat de Constituţia RSR, RRD nr. 2/1967.

17. F.Streteanu, Modificări recente ale legii penale. Reflecţii, în R. D. P.nr.2/2001.

18. G.Antoniu ş.a, Practica judiciară penală, P.gen.,vol.I,  Ed.Academiei.

19. G.Antoniu, Tentativa, Ed. Soc. Tempus, Bucureşti, 1996.

20. G.Josan, Probleme de drept penal şi procedură penală rezolvate în sem.I al anului 2001 de Curtea de Apel Suceava, Dreptul nr. 10/2001, pag.165-180.

21. G.Josan, Sinteză de practică judiciară în materie penală pe sem.II al anului 1998,  Dreptul nr. 9/1999, pag.123-130.

22. G.Josan, Sinteza practicii de casare în materie penală pe sem.I al anului 1999 a Curţii de Apel Suceava, Dreptul nr. 5/2000, pag.117-130.

23. G.Maravela, M.Gheorghe, Discuţii în legătură cu calificarea faptei soţului de a întreţine raporturi sexuale cu soţia sa împotriva voinţei acesteia, Dreptul nr.7/1995, pag.36-40.

24. G.Maravela, M.Gheorghe, Discuţii în legătură cu calificarea faptei soţului de a întreţine raporturi sexuale cu soţia sa împotriva voinţei acesteia, Dreptul 7/1995.

25. G.Vigarello, Istoria Violului sec. XVI – XX, Ed. Amarcord, Timişoara, 1998.

26. H.Grotius, Dreptul păcii şi al războiului, Bâle, 1746.

27. H.H.Jescheck, Lehrbruch des Strafrechts, Allgemeiner, Teil vierte, Auflage, Duncker und Humblot, Berlin, 1988.

28. H.Vasilescu, Violenţa în familie, Studii de drept românesc nr.3-4/1997, pag.341-346.

29. H.Diaconescu, Structura juridică şi conţinutul constitutiv al infracţiunii de viol ca urmare a modificării prevederilor art. 197 din Codul penal prin Legea nr. 187 din 13 noiembrie 2000, Dreptul nr. 10/2001, pag.104-110.

30. I.Lascu, Acordarea de daune morale în cazul săvârşirii infracţiunii de viol şi de incest, Pro lege nr. 3/1995, pag. 277-279.

31. I.Mureşan, Încadrarea juridică a faptei de viol săvârşit prin constrângere morală, Revista Română de Drept nr 6/ 1975, pag.16-28.

32.  I. Poenaru, „Reglementări şi soluţii greşite în legea penală”, Dreptul nr.7/2001, pag.111-119.

33. I.V.Brisc, Sinteză de practucă judiciară penală a instanţelor din judeţul Maramureş pe sem. II 1998, Dreptul nr.3/2000, pag.118-130.

34. Ion Gheorghiu-Brădet: Drept penal român. Partea specială, vol.I, Ed.Europa Nova, Bucureşti 1994.

35. M.Ioana Bunea, Dreptul părţii vătămate, în cazul infracţiunii de viol, de a recurge la căile de atac ale apelului şi recursului, Dreptul nr.1/1997, pag.72.

36. M.Micu, I.Dobrescu, Consecinţele penale ale declarării nulităţii căsătoriei dintre victimă şi unul dintre participanţii la săvârşirea infracţiunii de viol, Revista Română de Drept nr.7/1975, pag.31-34.

37. M.Petrovici, Structura infracţiunii de viol săvârşită de două sau mai multe persoane împreună, Dreptul nr.12/1991, pag.63-68.

38. M.Popovici (I), G. Antoniu (II), NOTE la speţă: Omor. Intenţie indirectă. Viol agravat. Tentativă., Revista Română de Drept nr.4/ 1980, pag.54-60.

39. O.Gâdei (I), D. Pavel (II), Cu privire la încadrarea juridică a tentativei de viol care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, Revista Română de Drept nr.3/ 1982, pag. 28-35.

40. P.Cioia, Modificarea conţinutului infracţiunii de viol prin Legea nr. 197/2000, Dreptul nr. 3/2001, pag.3-6.

41. R.Glăvan, Violul săvârşit asupra unei „rude apropiate” şi incestul „agresiv”, Dreptul nr. 6/ 2001, pag.96-99.

42. R.Lupaşcu, Parte vătămată.Viol. Recurs inadmisibil?, Dreptul nr.9/ 1998, pag.132-134.

43. Şt. Crişu, E.D. Crişu,  „Repertoriu de practică şi literatură juridică 1997-2000”, Ed. Argessis, Curtea de Argeş, 2000.

44. T.Vasiliu, D.Pavel, G.Antoniu, D.Lucinescu, V.Papadopol, V.Rămureanu, Codul Penal al R.S.R., comentat şi adnotat, partea specială, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,  1975.

45. V.Cioclei, Viaţa sexuală şi politica penală, Ed. Holding Reporter, Bucureşti, 1994.

46. V.Dobrinoiu, I. Pascu, Viol agravat.Incest (comentariu de practică judiciară), Revista de drept penal nr.4/1995, pag.109-112.

47. V.Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stănoiu, V. Roşca, Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român, partea specială, Ed. Academiei RSR, 1971.

48. V.Hanga, Gh.Cronţ, I.Floca, V.Al.Georgescu, N.Grigoraş, Al.Herlea, L.Marcu, I.Matei, D.Mioc, O.Sachelarie, N.Stoicescu, P.Strihan, V.Şotropa, R.Vulcănescu, Istoria dreptului românesc, vol.I şi II, Ed. Academiei , Bucureşti, 1980.

49. V.Papadopol, Şt. Daneş, „Repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii1981-1985”, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989.

50. V.Păvăleanu, Practica judiciară a instanţelor din judeţul Suceava, în materie penală, în semestrul I/1998, Dreptul nr.7, 1999, pag.117-120.