24 RECOMANDAREA NR. (2005) 12 CONŢINÂND FORMULARUL PENTRU SOLICITAREA ASISTENŢEI JUDICIARE ÎN STRĂINĂTATE ÎN VIRTUTEA ACORDULUI EUROPEAN ASUPRA TRANSMITERII CERERILOR DE ASISTENŢĂ JUDICIARĂ (CETS NR. 092) ŞI A PROTOCOLULUI SĂU ADIŢIONAL (CETS NR. 179)

(adoptată de Comitetul Miniştrilor în 15 iunie 2005, la a 930-a reuniune a delegaţilor miniştrilor)

 

Comitetul Miniştrilor, în baza art.15 b din Statutul Consiliului Europei,

 

Văzând Acordul european asupra transmiterii cererilor de asistenţă judiciară[1] (CETS Nr. 092), încheiat la Strasbourg în 27 ianuarie 1977 (numit aici „Acordul”);

 

Conştient de importanţa asigurării unei cooperări eficiente între Consiliul Europei şi Uniunea Europeană pentru a se permite persoanelor cu o situaţie economică precară să-şi exercite drepturile mult mai uşor, pretutindeni în Europa;

 

Ţinând seama de Recomandarea nr. (99) 6 asupra îmbunătăţirii punerii în aplicare a Acordului;

 

Ţinând seama de concluziile Consiliului european de la Tampere din 1999;

 

Ţinând seama de Rezoluţia nr. 1 adoptată de miniştrii de justiţie europeni în cadrul celei de-a 20-a conferinţă ce a avut loc la Budapesta în 1996, referitoare la măsurile de asigurare a corectitudinii şi eficienţei justiţiei şi, în mod deosebit, de reducerea amânărilor nejustificate[2];

 

Ţinând seama de Directiva Consiliului 2002/8/CE din 27 ianuarie 2003 şi de avantajul practic al autorităţilor centrale, care funcţionează pe baza Directivei şi a Acordului, de a folosi aceleaşi formulare,

 

Recomandă ca guvernele statelor membre:

 

a.         să semneze şi să ratifice Acordul şi Protocolul său adiţional (CETS nr. 179) cât mai repede posibil, în cazul în care nu au făcut deja acest lucru;

 

b.         când se transmite o cerere de asistenţă judiciară către una din părţile Acordului să se utilizeze formularul din Anexa I a acestei recomandări, împreună cu formularul din Anexa I a Recomandării nr. (2003) 18 şi, oricând este posibil, să se accepte aceste formulare primite de la o altă parte contractantă;

 

c.         să completeze şi să trimită imediat formularul de confirmare cuprins în Anexa I a Recomandării nr. (2003) 18 către autoritatea care a transmis cererea, cu confirmare de primire[3];

 

d.         să trimită o copie a traducerii formularului din Anexa I către Secretarului General al Consiliului Europei care se va asigura de trimiterea unei copii către toate autorităţile centrale desemnate conform Acordului;

 

Decide că Anexa I la prezenta recomandare va înlocui Anexa I a Recomandării nr. (99) 6 vizând îmbunătăţirea punerii în practică a Acordului European de transmitere a cererilor de asistenţă judiciară.

DOWNLOAD Anexa-I-la-Recomandarea-(2005)12.pdf[1] Este vorba de asistenţa constând în accesul la un avocat (legal aid), şi nu de asistenţa juridică internaţională (comisii rogatorii, înmânare de acte etc). România a ratificat acest Acord prin Legea nr. 356 din 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1103 din 7 dec. 2005, nu însă şi Protocolul (n.ns, CD).

[3] Conţinutul Recomandării nr. (2003) 18 este reluat de Recomandarea nr. (2005) 12. În plus, prima recomandare conţine formularul de confirmare a primirii, pe care l-am ataşat la finalul traducerii prezentei recomandări (n.ns,  CD).