02 Rezoluţia 5 din 1976

REZOLUŢIA (76) 5

A COMITETULUI MINIŞTRILOR CĂTRE STATELE MEMBRE

PRIVIND ASISTENŢA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ, COMERCIALĂ, ADMINISTRATIVĂ

(adoptată de Comitetul Miniştrilor în 18 feb. 1976, la a 254-a reuniune a delegaţilor miniştrilor)

 Comitetul Miniştrilor,

 Considerând că pentru eliminarea obstacolelor economice cu privire la accesul la justiţie şi pentru a permite persoanelor defavorizate economic să îşi exercite drepturile ce le revin în statele membre, este utilă asigurarea unui tratament egal în acordarea asistenţei judiciare[1] între cetăţenii statelor membre ale Consiliului Europei şi străinii pentru care acordarea unui asemenea tratament se justifică;

 Recomandă guvernelor statelor membre să acorde, sub aceleaşi condiţii ca şi cele ale naţionalilor, asistenţă judiciară în materie civilă, comercială, administrativă, indiferent de natura instanţei competente:

  1. resortisanţilor[2], persoane fizice, ai oricărui stat membru;
  1. tuturor celorlalte persoane fizice care locuiesc pe teritoriul unui stat în care se desfăşoară procedurile legale.
 


[1] Expresia utilizată în limba engleză este „legal aid(n.ns, CD).

[2] Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, „resortisant” desemnează „persoana fizică sau juridică aparţinând unui stat, unui teritoriu aflat sub administraţia altui stat” (n.ns, CD).