01 SOCIETATEA PENTRU JUSTIŢIE

2007-ghid-factori
1 01 SOCIETATEA PENTRU JUSTIŢIE
2 02 ARGUMENT
3 03 INDEPENDENŢA ŞI IMPARŢIALITATEA JUSTIŢIEI - Standarde Internationale
4 04 FACTORI DE PRESIUNE ŞI CONFLICTE DE INTERESE - Standarde Internationale
5 05 ABORDARE ŞI DEFINIRE A NOŢIUNILOR CONFLICTE DE INTERESE şi FACTORI DE PRESIUNE CU REFERIRE DIRECTĂ LA ACTIVITATEA JUDECĂTORILOR
6 06 ANEXE
7 07 CONCLUZII

Istoric: Societatea pentru Justiţie s-a înfiinţat după câteva luni de comunicare intensă pe Internet (http://groups.yahoo.com/group/reformaj/), între persoane cu un interes larg pentru reforma sistemului juridic din România, aflată în curs de realizare – magistraţi, membri CSM, ministrul justiţiei, avocaţi, consilieri juridici, ziarişti, studenţi, politologi. Aici, în mediul virtual, s-au dezbătut proiecte de legi, proiecte de regulamente, speţe, evenimente politico-juridice.

 

Înfiinţare: În perioada 5-7 august 2005, cei mai activi dintre membrii reformaj s-au întâlnit la Lăpuşna, judeţul Mureş, în cadrul unei reuniuni informale, al cărei scop a fost discutarea stării actuale a sistemului juridic din România. Principala concluzie a dezbaterii a fost aceea că sistemul în ansamblul său trece printr-o criză profundă, provocată de întârzierile nepermise ale unei reforme reale. Aceste întârzieri au condus la consolidarea unei oligarhii juridice conservatoare, neimplicate social, dar adesea tributare privilegiilor şi spiritului de castă. Prin refuzul de a gândi critic asupra problemelor reale şi prin ignorarea unor minime standarde etice, aceste grupuri au creat o imagine dezastruoasă asupra profesiilor juridice pe care le reprezintă. De aceea, percepţia generală la nivelul opiniei publice este aceea ca justiţia din România este afectată de politici de clan şi subminată de nepotism, conflicte de interese si lipsă de performanţă.

Un grup de participanţi la aceasta dezbatere a decis constituirea asociaţiei Societatea pentru Justiţie. Asociaţia a fost înregistrată sub nr. 53/13.09.2005 în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Târgu-Mureş, conform încheierii nr. 95/30.08.2005 a Judecătoriei Târgu-Mureş. Are sediul social în Târgu-Mureş, str. Înfrăţirii, nr. 34, ap. 11 şi punct de lucru în Bucureşti, bvd. Unirii nr.45.

Scop: Scopul principal al organizaţiei este de a contribui la realizarea unei reforme autentice şi cuprinzătoare nu numai a magistraturii, ci şi a celorlalte profesii juridice şi a sistemului de educaţie juridica, în vederea îmbunătăţirii calităţii actului de justiţie în general. În realizarea acestui scop, Societatea pentru Justiţie utilizează expertiza juridică a membrilor săi pentru a încuraja realizarea actului de justiţie în interesul public. De asemenea, asociaţia îşi propune să faciliteze dezbaterea publică şi să promoveze o atitudine civică activă faţă de sistemul juridic din România.

 

Membrii: SoJust reuneşte în prezent 20 membri, dintre care un număr de 12 sunt fondatori. Membrii sunt reprezentanţi atât ai profesiilor juridice, cât şi ai societăţii civile. Criteriile SoJust pentru recrutarea noilor membri vizează în special capacitatea critică şi de reacţie rapidă, de comunicare în timp real şi expertiza de specialitate pe care candidatul o poate oferi.

 

Obiective: Prin Societatea pentru Justiţie, toţi cei preocupaţi de calitatea sistemului în care profesează pot avea un instrument de acţiune civică şi profesională pentru a putea proiecta şi impune schimbări de substanţă prin:

  • asigurarea unei mobilităţi profesionale în sistemul judiciar, bazată pe merit şi performanţe;
  • creşterea calităţii învăţământului superior juridic din România;
  • respectarea unor standarde etice care să elimine conflictele de interese;
  • promovarea unei atitudini active a magistraţilor în raport cu interesele  cetăţeanului;
  • asigurarea unei justiţii independente faţă de interesele politice şi de grup;
  • responsabilizarea justiţiei faţă de justiţiabili şi societate.

 

Acţiuni: Acţiunile noastre sunt descrise pe site-ul www.sojust.ro. În cursul perioadei care a trecut de la înfiinţare am solicitat şi indicat criterii clare de numire a judecătorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, am luat poziţie faţă de unele acţiuni ale membrilor CSM, am formulat observaţii la Raportul de ţară 2005 – capitolul referitor la justiţie, am urmărit îndeaproape activitatea CSM şi a Ministerului Justiţiei, am realizat temporar revista presei despre justiţie, am încurajat exprimarea opiniilor critice în ce priveşte modificările în curs.

SoJust a dezvoltat parteneriate cu Fundaţia Konrad Adenauer-Bucureşti în privinţa practicii unitare şi conflictelor de interese, cu Fundaţia Friedrich Ebert-România pentru stabilirea unor relaţii internaţionale cu organizaţii similare, respectiv cu Consiliul Naţional de Combaterea Discriminării.

Cea mai importantă realizare a anului 2006 este „Raportul independent asupra sistemului juridic din România”. Rodul contribuţiei voluntare al membrilor asociaţiei şi al unor experţi colaboratori, acest raport are meritul de a surprinde aproape toate aspectele vieţii juridice, de la modul de administrare a instanţelor până la relaţiile personale dintre judecători şi procurori, de la calitatea actelor întocmite de jurişti până la mijloace de eludare a legii, dezvăluind fără menajamente neregulile care otrăvesc funcţionarea optimă a instituţiilor statului. Cu sprijinul Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, raportul a fost tipărit în februarie 2007.

La începutul anului 2007, SoJust a finalizat studiul său cu privire la „Factorii de presiune şi conflictele de interese din justiţie”. Pornind de la caracterele de independenţă şi imparţialitate care trebuie să caracterizeze justiţia într-o societate democratică, studiul se bazează pe dispoziţiile legale şi practica cu care s-au confruntat judecătorii în acest domeniu. El se vrea o bază pentru discuţiile ulterioare pe marginea acestor subiecte insuficient abordate în România.