07 BIBLIOGRAFIE

Corupţia şi anticorupţia  în sistemul juridic

01 Cuvânt înainte

02 NOŢIUNI GENERALE DESPRE CORUPŢIE

03 VULNERABILITĂŢILE SISTEMULUI JURIDIC

04 STANDARDELE DE INTEGRITATE JUDICIARĂ

05 POLITICI ANTICORUPŢIE PENTRU SISTEMUL JURIDIC

06 ANEXE

07 BIBLIOGRAFIE

1. Monografii, manuale

 

Dan Banciu, Sociologie juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2007.

 

Dana Apostol Tofan, Puterea discreţionară şi excesul de putere al autorităţilor publice, Editura All Beck, Bucureşti, 1999.

 

Dorin Ciuncan, Prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Legea nr. 78/2000 comentată şi adnotată, Supliment „Buletin documentar”, Bucureşti, 2004.

 

Dorinica Ioan, Dan Banciu, Sorin M. Rădulescu, Corupţia in România. Realitate şi percepţie socială, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005.

 

Elena Cherciu, Corupţia. Caracteristici şi particularităţi în România, Editura Lumina Lex, 2004.

Florin Costiniu (coord.), Codul deontologic al magistraţilor. Ghid de aplicare, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007.

 

Horia Diaconescu, Infracţiunile de corupţie şi cele asimilate sau în legătură cu corupţia, Editura All Beck, Bucureşti, 2004.

Ion Mogâldea, Corupţia în România, Editura Majadahonda, Bucureşti, 1998.

 

J. Edgardo Campos, Sanjay Pradhan, The Many Faces of Corruption: tracking vulnerabilities at the sector level, World Bank, 2007.

 

Jeremy Pope, Sisteme de integritate publică, 1997, traducere TI-RO, 2002, pe www.transparency.org.ro.

 

Mona Pivniceru, Cătălin Luca (coord.), Deontologia profesiei de magistrat. Repere contemporane, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

 

Pavel Abraham, Corupţia, Editura Detectiv, Bucureşti, 2005.

 

Robert Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris, Oraşe corupte. Ghid practic de tratament şi prevenire, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006.

 

Transparency International, Global Corruption Report 2007: Corruption in Judicial Systems, 2007, pe www.transparency.org.

 

Vasile Dobrinoiu, Corupţia în dreptul penal român, Editura Atlas Lex, Bucureşti, 1995.

 

Vasile Dobrinoiu, Mihai-Adrian Hotca, Norel Neagu, Marius Murea, Costel Căşuneanu, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.

 

Verginia Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007.

 

 

2. Studii, articole

 

The American Bar Association Asia Law Initiative, Combating Corruption In The Criminal Justice System, la www.abanet.org

 

Centrul de Resurse Juridice, Corupţia în Justiţie, 2004, pe www.crj.ro.

 

Centrul de Resurse Juridice, Ghid anticorupţie – monitorizarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, Bucureşti, 2005, pe www.crj.ro.

 

Centrul de Resurse Juridice, Instrumente de monitorizare a instituţiilor anticorupţie, 2006, pe www.crj.ro.

 

Cristi Danileţ, Mecanisme de corupţie şi politici anticorupţie în sistemul juridic, în Ion Copoeru, Nicoleta Szabo (coord.), „Etica şi cultura profesională”, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2008, pp. 218-255.

 

Due Process of Law Foundation, A Guide to Rapid Assessment and Policy-making for the Control of Corruption in Latin American Justice Systems, 2007, pe www.dplf.org.

 

Ion Copoeru, Coordonate ale profilului moral al magistratului. Studiu de caz cu privire la implementarea Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor din România, în Ion Copoeru, Nicoleta Szabo (coord.), „Dileme morale şi autonomie în contextul democratizării şi al integrării europene”, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007, pp.215-243.

 

Institutul de Politici Publice, Ghid privind procedurile de sesizare a neregulilor în procesul de achiziţii publice şi sesizarea conflictelor de interese, a incompatibilităţilor, faptelor de corupţie şi îmbogăţirii ilicite, 2006, pe www.ipp.ro.

 

Institutul pentru o Societate Deschisă, Monitorizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană: Corupţia şi politicile de combatere a corupţiei, Editura Exclus SRL, Bucureşti, 2002.

 

Ivan Krastev, Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption, Central European University Press, Budapesta, 2004.

 

Jeffrey M. Sharman, Judicial Ethics: Independence, Impartiality, and Integrity, Inter-American Development Bank, may 19-22, 1996.

Judge J. Clifford Wallace, Resolving Judicial Corruption While Preserving Judicial Independence: Comparative Perspectives, California Western International Law Journal, 28 (2), 1998, pp.341-350.

 

Linn Hammergren, The Multilateral Development Banks and Judicial Corruption, http://siteresources.worldbank.org.

 

Maria Dakolias, Kim Thachus, Attacking Corruption in the Judiciary: a Critical Process in Judicial Reform, Wisconsin International Law Journal, 18, 2000, pp.353-405.

 

Mary Noel Pepys, Corruption in the Justice System, USAID, 2003, www.ssronline.org.

 

Nicolae Cochinescu, Introducere în deontologia juridică, Revista Dreptul nr.4/1995, pp.3-11.

 

Peter M. Manikas, Background Note: Combating Corruption in the Judicial System of Cook County, Illinois, 1999, la http://siteresources.worldbank.org.

 

Quentin Reed, Sitting On The Fence: Conflicts of interest and how to regulate them, 2008, la www.u4.no.

 

Ramona Coman, Media, Justice and Politic or how the Independence of the Judiciary became an issue on the Romanian policial agenda, în Judicial Reforms in Central and Eastern European Countries, Vanden Broele Publishers, Brugge, 2007, pp.157-198.

 

SIGMA, Politici şi practici privind conflictul de interese în nouă state membre UE: o analiză comparativă, 2006, la www.sigmaweb.org.

 

Transparency International-Romania, Etică profesională şi Transparenţă în administraţia publică, 2006, la www.transparency.org.ro.

 

Transparency International-Romania, Integritatea în justiţie. Document de strategie, 2006, la www.transparency.org.ro.

 

UNDP, International Arrangements to Combat Corruption. A comparative Study, 2005, la http://regionalcentrebangkok.undp.or.th.

 

UNODC, Judicial Corruption in Developing Countries: Its Causes and Economic Consequences, 2001, la  www.unodc.org.

UNODC, Strengthening Judicial Integrity Against Corruption, 2000, la www.unodc.org. 

 

3. Resurse web

 

www.againstcorruption.org – UNICORN.

 

www.bribeline.org – Business Registry for International Bribery and Extortion. 

 

www.coe.int/t/dg1/greco/webresources/organisations_en.asp –  GRECO, CoE.

 

www.globalethics.org – Institute for Global Ethics.

 

www.icac.org.hk –  Comisia Independentă Împotriva Corupţiei din Hong Kong.

 

www.icac.nsw.gov.au – Comisia Independentă Împotriva Corupţiei din New South Wales, Australia.

 

www.icgg.org – Internet Center for Corruption Research.

 

www.onlineethics.org – Online Ethics Center, SUA.

 

www.rai-see.org – Iniţiativa Regională Anticorupţie (fost SPAI).

 

www.transparency.org/index.php/misc/link_list – organizaţii şi documente anticorupţie.

 

www.u4.no – Centrul de resurse anticorupţie al organizaţiilor reunite în U4.

 

www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt – pagina anticorupţie a Băncii Mondiale.

 

www.worldbank.org/wbi/governance/library.html –  manuale şi articole anticorupţie.