03 ORGANIZAREA ADR

În primul rând, ADR pot fi folosite înaintea de a recurge la instanţa judecătorească, iar în cauzele penale – acolo unde legea permite – mai înainte de 

depunerea plângerii prealabile la organul de urmărire penală. În România utilizarea acestor moduri încă nu este obligatorie (cu excepţia concilierii din materie comercială şi a procedurii prealabile în contenciosul administrativ), astfel că ele nu constituie o condiţie prealabilă declanşării procedurilor legale.

 În al doilea rând, medierea şi tranzacţia pot fi folosite chiar în timpul procedurilor judiciare deja declanşate, eventual la recomandarea judecătorului. Evident, folosirea arbitrajului exclude, în principiu, procedura de judecată statală.

 Medierea judiciară presupune intervenţia judecătorului sau a procurorului pentru a sfătui părţile să apeleze la procedura medierii, a aproba medierea desfăşurată de un terţ sau a efectua el însuşi medierea. Prin urmare, mediatorii pot fi:

 - mediatori privaţi: organizaţi în structuri independente (ca în ţara noastră) sau ca anexe ale curţilor, ce pot acţiona autonom ori numai la aprobarea judecătorului;

 - mediatori publici: intră în această categorie cei care desfăşoară activităţi de mediere în calitate de judecători, procurori sau alte autorităţi.