04 PROTEST ADOPTAT DE ADUNĂRILE GENERALE ALE JUDECĂTORILOR

10 aprilie 2009

Noi, judecătorii semnatari ai protestului de faţă, achiesăm în întregime la Scrisoarea deschisă adresată Preşedintelui României, Guvernului şi Parlamentului de către Adunarea generală a judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la data de 7 aprilie 2009 şi atragem atenţia asupra consecinţelor grave a nerespectării avertismentelor făcute de cel mai înalt for al puterii judecătoreşti.

Înţelegem să protestăm ferm faţă de modul arbitrar în care Ministerul Justiţiei şi al Libertăţilor Cetăţeneşti înţelege să-şi exercite atribuţiile de ordonator principal de credite.

Ultimele ordine emise de ministrul justiţiei, d-ul Cătălin Marian Predoiu la data de 9.04.2009 în legătură cu sporul de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, creează grave dezechilibre în sistemul de salarizare din instanţe, ajungându-se la situaţii absurde, în care regula devine inegalitatea salarială pentru aceeaşi activitate prestată, în care colegi de instanţă sau chiar de complet primesc salarii diferite şi în care judecătorii de la instanţe inferioare primesc salarii mai mari decât cei de la instanţele superioare.

Este inadmisibil ca prin acte administrative emise intempestiv să se încalce toate principiile stabilite de legea salarizării, inclusiv cele potrivit cu care nivelul de salarizare se face în raport de importanţa activităţii desfăşurate şi nivelul instanţei la care se activează. Este de asemenea complet abuziv modul de interpretare a Deciziei nr. 21/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care prevede ca judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică, calculat la indemnizaţia brută lunară, respectiv salariul de bază brut lunar, şi după intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000, aprobată prin Legea nr. 334/2001. Ordinele amintite au aruncat sistemul judiciar în haos, au creat tensiuni inimaginabile între diferitele categorii profesionale şi între colegi de instanţă.

Solicităm ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, în spiritul celor declarate public în mod repetat cu privire la eliminarea de îndată după adoptarea bugetului pe 2009 a discriminărilor salariale între magistraţi, ANULAREA imediată a ordinelor din 09.04.2009 concomitent cu transmiterea către ordonatorii secundari şi terţiari de credite a dispoziţiei privind aplicarea fără excepţie a ordinului 768.

Totodată solicităm respectarea Ordinului ministerului finanţelor nr. 86 din ianuarie 2005 cu privire la plata salariului pentru instanţe în data de 10 a fiecărei lunii.

În cazul în care răspunsul Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti transmis până cel târziu luni, 13 aprilie 2009, ora 10 nu va fi în concordanţă cu declaraţiile şi angajamentele publice ale ministrului justiţiei, judecătorii îşi rezervă dreptul de a acţiona în consecinţă.