11 PROTESTUL JUDECĂTORIEI SECTORULUI 1 BUCUREŞTI

6 iulie 2009

Având în vedere direcţia spre care se îndreaptă sistemul judiciar din România,

Luând act că managerii acestui sistem, respectiv Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi Consiliul Superior al Magistraturii, nu au întreprins acţiuni concrete pentru:

- asigurarea efectuării în România a unui act de justiţie european ale cărui exigenţe judecătorul român este chemat a le îndeplini;

- asigurarea unui volum optim de muncă;

- asigurarea unei salarizări corespunzătoare, coerente, previzibile, aşa cum în nenumărate rânduri a recomandat Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni şi Comitetul Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei;

Ţinând seama de condiţiile inumane de muncă de la nivelul acestei instanţe care favorizează în mod obiectiv şi iresponsabil săvârşirea nedoritelor erori judiciare, întârzierea soluţionării cauzelor, întârzierea în redactarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate,

Observând că hotărârile judecătoreşti nu mai au în România, care se pretinde stat de drept, niciun efect, fiind încălcate, nesocotite în mod iresponsabil de cei în contradictoriu cu care au fost date, debitori care îşi eşalonează singuri, prin acte unilaterale, datoriile ce le revin prin lege şi prin hotărâri judecătoreşti date în numele legii,

Luând act că în România drepturile salariale ale magistraţilor, prevăzute de lege, recunoscute prin hotărâri judecătoreşti, sunt invalidate prin ordine, circulare, acte administrative ce nu s-ar justifica decât în scopul aplicării legii, iar nu contra legem,

Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti au decis ca, începând cu data de 07.07.2009, să nu mai participe la denigrarea actului de justiţie şi, faţă de toate cele de mai sus, judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti au decis ca, începând cu data de 07.07.2009, să nu mai între în şedinţele de judecată până la momentul la care cei responsabili de sistemul justiţiei nu vor veni cu măsuri concrete pentru garantarea unui act de justiţie european, înfăptuit de un judecător european, potrivit tuturor avizelor şi recomandărilor europene.