12 MINUTA ÎNTÂLNIRII DE LA SEDIUL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI

8 iulie 2009

Având în vedere

Lipsa unor condiţii decente de lucru în instanţe, în birouri şi în sălile de judecată (spaţii igienizate corespunzător, climatizarea sălilor de judecată şi a birourilor),

Intensificarea atacurilor la adresa statutului magistraţilor, prin rectificări bugetare negative, care afectează atât calitatea actului de justiţie, cât şi stabilitatea profesiei, ca urmare a remunerării deficitare a judecătorilor,

Încărcătura de dosare pe care judecătorii le au de soluţionat în perioada vacanţei judecătoreşti şi lipsa măsurilor efective pentru asigurarea unui act de justiţie de calitate şi în termene rezonabile,

Lipsa fondurilor instanţelor judecătoreşti pentru materiale consumabile (hârtie, toner pentru imprimantă etc.) şi pentru comunicarea actelor de procedură,

Participanţii au căzut de acord asupra următoarelor puncte:

1. Reprezentanţii instanţelor şi asociaţiilor profesionale au hotărât susţinerea atitudinilor de protest ale judecătorilor şi personalului auxiliar din instanţele din Bucureşti.

2. Se solicită judecătorilor din cadrul tuturor instanţelor asumarea acestei forme de protest, prin întreruperea activităţii începând de joi, 09.07.2009, zilnic, câte 3 ore, pentru o perioadă nedeterminată.

Formele de protest vor continua până la soluţionarea problemei finanţării justiţiei, alte modalităţi urmând a fi avute în vedere ulterior.

3. Se solicită ordonatorilor secundari şi terţiari de credite să refuze calcularea cererilor de deschidere de credite lunare, începând cu luna iulie 2009, fără luarea în considerare a sporului de 50% pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică. Se solicită, de asemenea, acestora să acţioneze în justiţie împotriva deschiderilor de credite parţiale, insuficiente pentru asigurarea funcţionării curente a activităţii instanţelor.

4. Toţi judecătorii, care consideră că li s-au încălcat drepturile, prin neexecutarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile, vor completa individual şi vor depune organizat, într-un interval de o săptămână, ce va fi anunţat ulterior, plângeri împotriva Statului Român, îndreptate către Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

5. Având în vedere blocarea reformelor din sistemul judiciar, agravarea situaţiei resurselor materiale şi umane, se solicită Comisiei Europene păstrarea mecanismului de cooperare şi verificare privind reforma justiţiei în coordonatele aplicate în prezent.

6. Se solicită implicarea I.C.C.J., în calitate de reprezentant al puterii judecătoreşti, prin convocarea Adunării generale a judecătorilor, la care să participe reprezentanţi ai tuturor adunărilor generale ale instanţelor din România, pentru a adopta un plan de măsuri concrete cu privire la starea sistemului judiciar.

7. Se recomandă judecătorilor contestarea individuală a modului de stabilire a drepturilor salariale, prin formularea contestaţiei prevăzute de art. 36 din O.U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, în perioada imediat următoare comunicării fluturaşilor privind indemnizaţia lunară.

8. Asociaţiile profesionale recomandă instanţelor luarea tuturor măsurilor pentru a se degreva judecătorii titulari ai completelor de judecată, cu încărcătură mare, de exercitarea unor activităţi administrative suplimentare.

9. Se solicită judecătorilor din cadrul tuturor instanţelor să refuze participarea în cadrul birourilor, secţiilor şi comisiilor electorale ce se vor înfiinţa în vederea desfăşurării alegerilor prezidenţiale.

Asociaţiile profesionale vor hotărî dacă este necesară formularea unei plângeri penale împotriva ministrului justiţiei şi a ministrului finanţelor publice, pentru săvârşirea unor infracţiuni de serviciu, precum şi sesizarea Comisiilor parlamentare de anchetă, context în care este necesară demiterea ministrului justiţiei, pentru administrarea deficitară a finanţelor justiţiei.