15 APEL CĂTRE JUDECĂTORI PENTRU APĂRAREA INDEPENDENŢEI JUSTIŢIEI (R.N.A.G.)

24 august 2009

CĂTRE

Preşedinţii Curţilor de Apel, ai Tribunalelor şi ai Judecătoriilor,

 

Stimata doamnă/stimate domnule preşedinte,

Faţă de degradarea fără precedent, pe parcursul acestui an, a statutului profesional şi economic al judecătorilor, e nevoie mai mult ca niciodată să adoptăm o POZIŢIE FERMĂ care să convingă clasa politică şi populaţia că independenţa justiţiei nu este o chestiune negociabilă între decidenţii publici, ci este un imperativ al statului de drept.

Pentru aceasta este necesar ca fiecare judecător, în cadrul adunării generale a instanţei din care face parte, să îşi exprime poziţia faţă de modul în care politicul a decis să înfrângă independenţa justiţiei, să nu se supună autorităţii hotărârilor judecătoreşti şi să arunce anatema asupra unui corp de elită. Totodată, judecătorii trebuie să realizeze ca politicul încearcă să ne intimideze şi sa ne controleze prin diverse metode, de la o campanie de dezinformare şi ştirbire a prestigiului exercitata prin intermediul mass-media, la controlul financiar al modului de funcţionare al instanţelor şi intenţia explicită de a zdruncina stabilitatea şi siguranţa mandatului inamovibil al judecătorilor.

În aceste condiţii, formulam prezentul

 

APEL CATRE JUDECĂTORI PENTRU APĂRAREA INDEPENDENŢEI JUSTIŢIEI

 

şi vă propunem a convoca adunările generale ale judecătorilor. Totodată, va propunem o platformă de comunicare care să permită judecătorilor accesul direct şi netrunchiat la mişcările de protest adoptate de colegi şi la acţiunile instituţiilor publice în ceea ce ne priveşte.

 

A. În privinţa primului punct

Vă reamintim că în perioada 24-29 aprilie 2009, toate adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor din România au adoptat Rezoluţia privind starea financiară şi situaţia administrativă a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea. Reamintim că principiile acestei rezoluţii, însuşite şi de Consiliul Superior al Magistraturii, sunt următoarele:

-  înlăturarea discrepanţelor şi discriminărilor privind salarizarea magistraţilor şi a personalului auxiliar;

-  readucerea la bugetele instanţelor judecătoreşti şi parchetelor a sumelor provenite din taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar;

-   respectarea principiului universal al independenţei judecătorilor şi procurorilor prin garantarea unui statut stabil şi predictibil din punct de vedere material, cu respectarea standardelor internaţionale în materie;

-   stabilirea unui prag minim de cel puţin 1% din produsul intern brut pentru bugetul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;

-   trecerea bugetului instanţelor din administrarea Ministerului Justiţiei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

Deşi am sugerat punţi de dialog şi am atenţionat decidenţii politici cu privire la necesitatea soluţionării tuturor acestor solicitări, ignorarea a fost totală, niciuna dintre cerinţele corpului de magistraţi nefiind rezolvată. Subminarea a înseşi puterii judecătoreşti culminează în aceste zile cu promovarea unui proiect de act normativ prin care indemnizaţiile noastre lunare se reduc drastic, iar hotărârile judecătoreşti irevocabile consfinţind drepturi salariale sunt în continuare ignorate. Alăturat vă punem la dispoziţie calculele ce relevă viitoarele venituri ale judecătorilor, întocmite de un expert contabil potrivit ultimei variante de proiect de act normativ întocmit de Guvern.

Circumstanţele reliefate mai sus ne obligă să adoptăm forme de protest care să arate fermitatea noastră în a nu lăsa statul de drept, şi aşa fragil în România, să fie distrus prin înfrângerea justiţiei. De aceea, credem că în perioada imediat următoare, trebuie convocate adunările generale pentru a adopta, începând cu cel mai târziu 15 septembrie 2009, una sau mai multe dintre formele de protest discutate sau adoptate deja de adunarea generală a judecătorilor de la Curtea de Apel Timişoara (din 16.07.2009) şi adunările generale ale judecătorilor de la toate instanţele din raza Curţii de Apel Mureş (din 19.08.2009):

-   refuzul purtării în sala de judecată a însemnelor distinctive ale profesiei, respectiv robă, insignă, bavetă, câtă vreme acestea nu sunt respectate de celelalte doua puteri ale statului;

-   refuzul desemnării judecătorilor în birourile electorale, mişcare care va atrage, indubitabil atenţia mass-mediei asupra solicitărilor noastre, şi pentru care vor trebui întocmite liste de semnături prin care toţi judecătorii tribunalelor sa refuze această participare, urmând ca preşedinţii de tribunale să nu procedeze la tragerea la sorţi;

-   întreruperea totală a activităţii, care implică stabilirea categoriilor de cauze care totuşi se vor judeca;

-   normarea activităţii jurisdicţionale şi administrative în sensul ca toată activitatea din instanţe, inclusiv în privinţa procedurilor de privare de libertate, să se desfăşoare numai în cele 8 ore de program legal recunoscute, ceea ce implică reducerea numărului de dosare pe şedinţa de judecată, acordarea unor termene de judecată lungi şi foarte lungi, încheierea şedinţelor de judecată anterior terminării programului legal astfel încât sa existe timp pentru efectuarea pronunţărilor;

-   “tăcerea” administrativă, prin refuzul comunicărilor instituţionale cu M.J.L.C. şi alte instituţii publice şi prin refuzul răspunsului la adrese, cereri sau alte solicitări oficiale.

 

Cu caracter informativ vă punem la dispoziţie şi o lista conţinând posibile solicitări ale instanţelor în vederea respectării măsurilor cuprinse în Rezoluţia privind starea financiară şi situaţia administrativă a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea.

 

B. În privinţa celui de al doilea punct

Acum, mai mult ca oricând, e nevoie de solidaritate în interiorul corpului de judecători. O organizare perfectă va duce la succesul acţiunilor noastre. Aceasta presupune identificarea canalelor prin care instanţele pot să se facă auzite într-o modalitate unitară şi coerentă pentru ca acţiunile lor să se poată astfel coordona. Or, constatăm ca în prezent nu există nicio modalitate de informare fidelă a judecătorilor cu privire la acţiunile demarate de judecători din alte instanţe sau alte zone ale tarii, şi nici cu privire la demersurile făcute de instituţiile publice sau asociaţiile profesionale în vederea rezolvării gravelor probleme de sistem pe care le avem.

În acest context, vă aducem la cunoştinţa că am pus bazele unei structuri alcătuite din puncte de contact în fiecare instanţă, reunite la rândul lor într-o reţea pe care am numit-o Reţeaua Naţională a Adunărilor Generale ale Judecătorilor.

Această reţea, care va funcţiona cu precădere în spaţiul virtual (internet), e concepută să reunească câte un judecător de la fiecare instanţă ce va avea, în acest fel, acces la informaţii complete, exacte şi în timp real cu privire la iniţiativele, protestele, acţiunile desfăşurate de către colegii din alte instanţe (informare pe orizontală). De asemenea, reţeaua va putea funcţiona ca un canal de comunicare direct dintre C.S.M. şi judecători, precum şi între aceştia şi asociaţiile profesionale (informare pe verticală). 

Reprezentantul local în Reţea trebuie să fie o persoană cu acces permanent la internet şi la o căsuţă de mail, cu disponibilităţi de comunicare şi diseminare rapidă în cadrul instanţei a informaţiilor şi documentelor primite. Vă rugăm să transmiteţi datele persoanei de contact astfel desemnată (instanţă, nume şi prenume, telefon şi adresa mail – exclus adresa de e-mail pusa la dispoziţie de serverul just.ro) în cel mai scurt timp posibil la This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Reţeaua poate funcţiona imediat, chiar mai înainte de organizarea adunărilor generale pentru stabilirea formelor de protest pentru luna septembrie 2009.

Vă rugăm să distribuiţi acest material şi instanţelor din circumscripţia dvs.

În concluzie, vă rugăm:

1. Să convocaţi adunările generale ale judecătorilor până la 1 septembrie 2009

2. Să desemnaţi, în cadrul adunării generale, sau în altă modalitate care asigură urgenţa, până cel târziu joi, 27.08.2009, o persoană de contact a adunării generale din instanţa dvs. şi să transmiteţi datele de identificare pe adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it sau la faxul 033781(…).

3. Să asiguraţi distribuirea acestui material şi a anexelor lui către judecătorii şi instanţele din circumscripţia dvs.