16 COMUNICAT DE PRESA R.N.A.G.: PESTE 80% DINTRE INSTANTELE JUDECATORESTI SE AFLA ÎN PROTEST

1 septembrie 2009

 

Astăzi, 1.09.2009 alte câteva zeci de instanţe au avut programate adunări generale ale judecătorilor, în cadrul cărora s-a decis adeziunea la formele de protest declanşate la nivel naţional.

În total s-a ajuns ca un număr de 12 curţi de apel, din totalul de 15, sa hotărască, în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor, declanşarea unor forme de protest. Se afla în derularea unor forme de protest: CA Alba Iulia, CA Bucureşti, CA Cluj, CA Constanta, CA Galaţi, CA Oradea, CA Piteşti, CA Suceava, Curtea de Apel Ploieşti, CA Iaşi, CA Braşov, CA Târgu Mureş. Celelalte 3 curţi de apel ramase au programate adunările generale în perioada imediat următoare, în raport de situaţia particulara a duratei concediilor de odihna şi planificarea începutului activităţii de judecata

 

Bilanţul tribunalelor care au avut organizate adunările generale ale judecătorilor a ajuns astăzi la 30, foarte multe altele având deja programate adunări similare până în data de 3.09.2009. Dintre tribunalele care au derulat deja adunările generale enumeram: Trib Bucureşti, Trib Giurgiu, Trib Neamţ, Tribunalul Bihor, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Botoşani, Tribunalul Brăila, Tribunalul Buzău, Tribunalul Cluj, Tribunalul comercial Cluj, Tribunalul comercial Mureş, Tribunalul Constanta, Tribunalul Dâmboviţa, Tribunalul Galaţi, Tribunalul Harghita, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Ialomiţa,Tribunalul Iaşi,Tribunalul Maramureş, Tribunalul Mehedinţi, Tribunalul Mureş, Tribunalul Neamţ, Tribunalul Olt, Tribunalul Prahova, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Teleorman, Tribunalul Timiş, Tribunalul Tulcea, Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Vrancea.

 

Alte cca. 120 de judecătorii au avut deja organizate adunări generale ale judecătorilor, fie separat, fie împreuna cu instanţele din a căror circumscripţie fac parte.

 

O prima evaluare arata ca cca. 80% din totalul instanţelor din România au aderat la derularea unor forme de protest, începând cu 31.08.2009 şi până astăzi.

 

Sinteza solicitărilor instanţelor judecătoreşti, aşa cum au rezultat din Hotărârile adunărilor generale centralizate de Reţeaua Adunărilor Generale ale instanţelor judecătoreşti (R.N.A.G.) până în acest moment sunt următoarele:

 

1. Salarizarea judecătorilor la nivelul celorlalte doua puteri în stat, respectiv stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru judecătorii definitivi începând de la nivelul de salarizare al secretarului de stat şi până la coeficientul maxim.

3. Trecerea bugetului instanţelor judecătoreşti de la Ministerul Justiţiei la ÎCCJ;

4. Stabilirea pentru bugetul justiţiei, respectiv al curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor, al I.C.C.J. şi al Ministerului Public, cumulate, a unui prag minim de 1% din PIB.

5. Alocarea urgenta de fonduri bugetare suplimentare instanţelor judecătoreşti prin rectificare bugetara

6. Colectarea taxelor de timbru în bugetul propriu al sistemului justiţiei.

7. Refuzul de participare a judecătorilor la orice activitate legata de orice fel de scrutinuri electorale, începând cu alegerile prezidenţiale din noiembrie 2009.

8. Plata drepturilor salariale restante.

9. Autogestionarea de către judecător a propriei încărcături cu dosare a şedinţei de judecata

10. Limitarea duratei şedinţelor de judecata pentru a se respecta programul zilnic de lucru de opt ore, potrivit Regulamentului de ordine interioara a instanţelor, inclusiv activitatea de deliberare, pronunţare în şedinţa publica, completarea condicilor de şedinţa şi înscrierea soluţiilor în programul informatic, fiecare instanţă urmând sa stabilească aceasta limita  în funcţie de specificul activităţii  proprii.

11. Retragerea judecătorilor din exercitarea atribuţiilor administrative.

12. Promovarea unei politici eficiente de ocupare a posturilor vacante din justiţie

13. Recunoaşterea justiţiei drept domeniu strategic de interes naţional şi elaborarea până la sfârşitul anului a unei strategii de consolidare a sistemului judiciar

14. Încheierea unui Pact asupra justiţiei, de către puterea executiva, legislativa şi judecătorească, care sa garanteze respectarea recomandările Comitetului Miniştrilor cu privire la independenta Puterii judecătoreşti

15. Consiliul Superior al Magistraturii sa adopte un regulament privind normarea activităţii jurisdicţionale şi administrative.

16. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sa sesizeze Curtea Constituţionala pentru declanşarea controlului de neconstituţionalitate a legii de salarizare unitara.

17. Promovarea unor plângeri individuale la Curtea Europeana a Drepturilor Omului prin încălcarea grava a principiilor statului de drept.