17 COMUNICAT DE PRESĂ R.N.A.G.: SOLICITĂRILE COMUNE ALE INSTANŢELOR

3 septembrie 2009

REŢEAUA NAŢIONALĂ A ADUNĂRILOR GENERALE ALE JUDECĂTORILOR (R.N.A.G.) a centralizat hotărârile adoptate în cadrul adunărilor generale desfăşurate la instanţele judecătoreşti din ţară, fiind capabilă să vă comunice următoarele date rezultate din analiza acestora.

 

SOLICITĂRILE COMUNE ALE JUDECĂTORILOR, aşa cum au rezultat din Hotărârile Adunărilor Generale centralizate de R.N.A.G. până în acest moment, sunt:

 

1.  Salarizarea tuturor judecătorilor, indiferent de gradul instanţei, la nivelul celorlalte două puteri în stat, respectiv stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru judecătorii definitivi, în contextul legii salarizării unitare, începând de la nivelul de salarizare al secretarului de stat şi până la coeficientul maxim.

2.  Garantarea nediminuării pentru toţi judecătorii a veniturilor nete, cu includerea tuturor drepturilor trecute în carnetele de muncă, recunoscute prin lege şi prin hotărâri judecătoreşti.

3.  Demararea procedurilor administrative de preluare potrivit legii, de la 1 ianuarie 2010, de către I.C.C.J. a atribuţiilor M.J.L.C. referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor, precum  şi a patrimoniului de sistem gestionat în prezent de M.J.L.C..

 

4.  Stabilirea pentru bugetul justiţiei, respectiv al curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor, al I.C.C.J. şi al Ministerului Public, cumulate, a unui prag minim de 1% din PIB.

 

5.  Trecerea imediata a taxelor de timbru şi a timbrului judiciar de la bugetele locale şi Ministerul Justiţiei la bugetele I.C.C.J. şi al instanţelor judecătoreşti, având ca destinaţie expresă finanţarea funcţionarii acestora, prin modificarea prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului a prevederilor din Legea nr.76/2009, precum şi a sumelor încasate la bugetul de stat cu titlu de impozit  pentru toate activităţile în legătura cu sistemul judiciar, a amenzilor şi cheltuielilor judiciare;

 

6.  Angajamentul ferm din partea Guvernului că vor fi plătite drepturile salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti;

 

7.  Eliminarea obligaţiei de participare a judecătorilor la orice activitate legată de  orice fel de scrutinuri electorale, începând cu alegerile prezidenţiale din noiembrie 2009.

 

8.  Recunoaşterea justiţiei drept domeniu strategic de interes naţional şi elaborarea până la sfârşitul anului a unei strategii de consolidare a sistemului judiciar precum şi încheierea unui Pact asupra justiţiei, de către puterea executivă, legislativă şi judecătorească, care să garanteze respectarea recomandărilor Comitetului Miniştrilor cu privire la independenţa Puterii judecătoreşti (volumul de activitate pe judecător, finanţarea sistemului judiciar, excluderea atribuţiilor nejuridice ale judecătorilor, luarea de masuri pentru îmbunătăţirea imaginii justiţiei, asigurarea independenţei economice a magistraţilor).

 

Ca urmare a adunărilor generale desfăşurate până în prezent au adoptat hotărâri cu privire la însuşirea unei forme de protest Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, alături de toate celelalte instanţe judecătoreşti din România.

Formele comune de protest alese sunt:

-              încetarea completă a activităţii instanţelor, de regulă începând cu 1 sau 2 septembrie 2009, şi soluţionarea doar în mod excepţional a unui număr redus de cauze;

-              refuzul explicit şi general al judecătorilor de a participa la procedurile de constituire a  birourilor electorale;

-              derularea relaţiilor cu publicul, inclusiv în ce priveşte primirea cererilor de chemare în judecată şi a actelor procedurale, doar prin poştă şi poştă electronică.

 

 

Instanţele au decis, în totalitate, continuarea protestelor până la soluţionarea solicitărilor formulate.