18 SCRISOAREA ADRESATĂ PREŞEDINTELUI SENATULUI, MIRCEA GEOANĂ, PENTRU INSTITUIREA UNEI COMISII SPECIALE

14 septembrie 2009

România anului 2009 a cunoscut cea mai gravă criză interinstituţională, culminând cu protestul unanim al puterii judecătoreşti pe toate palierele sale – de la instanţele de bază, judecătoriile, trecând la palierele intermediare, respectiv tribunale şi curţi de apel, până la instanţă supremă în stat, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Efectele acestei crize sunt cunoscute, ele reflectându-se direct într-un blocaj fără precedent în istoria modernă şi recentă a României la nivelul colaborării şi echilibrului interinstituţional, în primul rând între puterile executivă şi judecătorească.

Daca efectele crizei interinstituţionale sunt palpabile, lesne de observat, mai puţin sunt clare cauzele acesteia.

Reprezentanţii puterii judecătoreşti, semnatare ale acestei solicitări, pornesc de la premisa ca lipsa unei comunicări instituţionale adecvate între puterile statului, cea judecătorească cu celelalte două puteri, a dus la excese ale celei dintâi în raport cu puterile executivă şi legislativă ca şi ale acestora din urma în raport cu puterea judecătorească.

De altfel, lipsa de comunicare a făcut ca cel puţin una dintre puteri sa perceapă solicitările puterii judecătoreşti ca fiind exclusiv de natură salarială, pe când puterea judecătorească a afirmat permanent că problema esenţială este legată de independenţa puterii judecătoreşti, în limite constituţionale, iar solicitările acesteia nu s-au limitat la problema salarială, ci privesc independenţa puterii judecătoreşti sub multiplele ei aspecte: bugetul puterii judecătoreşti, statutul judecătorilor, funcţionarea în parametri fireşti ai instanţelor etc. (anexam principalele revendicări ale puterii judecătoreşti aşa cum au fost ele reflectate de hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor prin rezoluţia din aprilie 2009 şi cele de la sfârşitul lunii august şi începutul lunii septembrie 2009).

Constituţia României prevede principiile statului de drept, printre care se numără chiar în debutul actului fundamental principiul check and balance, şi anume la art. 1 paragraf 4: puterile statului se afla în separaţie şi echilibru.

Fără îndoială că deciziile fiecărei puteri în parte se bazează pe separaţie, însă separaţia nu înseamnă şi necolaborare. Dimpotrivă, cel de-al doilea concept constituţional, echilibrul, pe lângă sancţiunile reciproce inerente conceptual şi factual ale acestui termen, impune colaborarea în limite constituţionale ale puterilor tocmai pentru a fundamenta separaţia puterilor în stat.

Reprezentanţii puterii judecătoreşti, semnatare ale acestei solicitări, îngrijoraţi fiind de lipsa de deschidere instituţională a uneia din puterile cu care se află în echilibru, dar, în acelaşi timp, interesaţi mai mult decât oricând de iniţierea şi dezvoltarea unui dialog constructiv şi constituţional între puteri, vă solicită cu respect

INSTITUIREA UNEI COMISII SPECIALE A SENATULUI ROMÂNIEI

potrivit art. 77 alin. 1 din Hotărârea Senatului nr. 28/2005, de aprobare a Regulamentului Senatului, ale cărei obiective să constea în:

- circumscrierea cauzelor care au condus la grava criză prin care trece acum statul de drept în România (relativ la mişcarea revendicativă şi la protestul unanim al puterii judecătoreşti);

- soluţii imediate, pe termen mediu şi pe termen lung de rezolvare a acestei crize, în primul rând de natură legislativă, dar şi prefigurarea unor soluţii de natură administrativ tehnică pe care ar trebui să le adopte celelalte două puteri pentru asigurarea independenţei puterii judecătoreşti şi a echilibrului interinstituţional între puterile statului;

- proiectarea unei Convenţii a puterilor legislativă, executivă şi judecătorească privind separaţia şi echilibrul acestora în stat (Pact Naţional pentru Justiţie), Convenţie care să reunească cele trei puteri sub semnul colaborării şi echilibrului constituţional.

Credem că, în măsura în care consideraţi oportună constituirea unei astfel de comisii, este necesar ca dezbaterile acestei comisii să fie deschise în primul rând reprezentanţilor celor trei puteri, dar şi Consiliului Superior al Magistraturii (ce este o altă autoritate judecătorească, cu prerogativa asigurării independentei justiţiei), precum şi societăţii civile.

În baza art. 37 alin. 3 din Hotărârea nr. 28/2005, de aprobare a Regulamentului Senatului, vă rugăm să adresaţi invitaţia reprezentanţilor puterii judecătoreşti, semnatari ai prezentei solicitări, la lucrările Biroului permanent privind instituirea acestei comisii pentru a răspunde eventualelor întrebări şi pentru a prezenta pe larg solicitarea.