20 APEL LA CONTINUAREA PROTESTULUI

18 septembrie 2009

În atenţia judecătorilor constituiţi în Adunărilor Generale ale Judecătorilor

Stimată doamnă/stimate domnule Preşedinte,

Stimaţi colegi judecători,

Reacţia corpului profesional faţă de degradarea fără precedent, pe parcursul acestui an, a statutului profesional şi economic al judecătorilor, a fost fermă, solidară şi omogenă la nivelul tuturor instanţelor judecătoreşti din România, începând cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Protestul puterii judecătoreşti a arătat clasei politice şi societăţii în ansamblu ca independenţa justiţiei nu este o chestiune negociabilă între decidenţii publici, ci este un imperativ al statului de drept. 

 

Potrivit centralizărilor făcute de REŢEAUA NAŢIONALĂ A ADUNĂRILOR GENERALE ALE JUDECĂTORILOR (R.N.A.G.), organism informal creat pentru a facilita comunicările între instanţe, la acest moment toate instanţele judecătoreşti din ţară se află în exercitarea formelor de protest declanşate anterior, potrivit celor stabilite prin Hotărârile Adunărilor Generale ale Judecătorilor ce au avut loc în perioada 28.08-3.09.2009.

Majoritatea adunărilor generale au stabilit desfăşurarea formelor de protest până la soluţionarea tuturor solicitărilor formulate.

 

La data de 14 septembrie 2009, R.N.A.G., Asociaţia Magistraţilor din România şi Uniunea Naţională a Judecătorilor au solicitat Birourilor Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor constituirea unor comisii parlamentare speciale pentru elaborarea unei Convenţii a puterilor legislativă, executivă şi judecătorească privind separaţia şi echilibrul acestora în stat (Pact Naţional pentru Justiţie), Convenţie care să reunească cele trei puteri sub semnul colaborării şi echilibrului constituţional, precum şi pentru identificarea unor soluţii imediate, pe termen mediu şi pe termen lung de rezolvare a gravei crize prin care trece statul de drept, în primul rând de natură legislativă, dar şi prefigurarea unor soluţii de natură administrativ tehnică pe care ar trebui să le adopte celelalte două puteri pentru asigurarea independenţei puterii judecătoreşti şi a echilibrului interinstituţional între puterile statului.

 

Până la acest moment nu am primit un răspuns oficial cu privire la aceste solicitări, luni 21.09.2009 fiind programată şedinţa Birourilor permanente reunite ale camerelor.

 

Joi, 17.09.2009 a avut loc prima  întâlnire din cadrul dezbaterilor iniţiate de Alianţa pentru statul de drept (Active Watch, Transparency International Romania, Asociaţia Pro Democraţia, Centrul de Resurse Juridice) sub apelul Invitaţie la realizarea Pactului pentru Justiţie, o nouă întâlnire fiind programată pentru marţi 22.09.2009. Iniţiativa îşi propune realizarea medierii între reprezentanţii celor trei puteri în stat şi realizarea proiectului unui Pact naţional pentru Justiţie.

 

Evaluând modul de îndeplinire a solicitărilor formulate de judecători, constatam următoarele:

 

1. Salarizarea tuturor judecătorilor, indiferent de gradul instanţei, la nivelul celorlalte două puteri în stat, respectiv stabilirea coeficienţilor de salarizare pentru judecătorii definitivi, în contextul legii salarizării unitare, începând de la nivelul de salarizare al secretarului de stat şi până la coeficientul maxim – OBIECTIV NEREALIZAT

 

2. Garantarea nediminuării pentru toţi judecătorii a veniturilor nete, cu includerea tuturor drepturilor trecute în carnetele de muncă, recunoscute prin lege şi prin hotărâri judecătoreşti – OBIECTIV NEREALIZAT (Doar art. 4 alin 3 din anexa 6 a legii unitare de salarizare a fost acceptat într-o formă apropiată de amendamentele propuse de reprezentanţii instanţelor, celelalte amendamente fiind respinse - nu se mai acorda sporul de condiţii grele de 15%, sporul de doctorat de 15%, sporul de mediu rural de 10%, etc.)

 

3. Demararea procedurilor administrative de preluare potrivit legii, de la 1 ianuarie 2010, de către I.C.C.J. a atribuţiilor M.J.L.C. referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor, precum şi a patrimoniului de sistem gestionat în prezent de M.J.L.C. – OBIECTIV NEREALIZAT

 

4. Stabilirea pentru bugetul justiţiei, respectiv al curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor, al I.C.C.J. şi al Ministerului Public, cumulate, a unui prag minim de 1% din PIB. – OBIECTIV NEREALIZAT

 

5. Trecerea imediată a taxelor de timbru şi a timbrului judiciar de la bugetele locale şi Ministerul Justiţiei la bugetele I.C.C.J. şi al instanţelor judecătoreşti, având ca destinaţie expresă finanţarea funcţionarii acestora, prin modificarea prin Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului a prevederilor din Legea nr.76/2009, precum şi a sumelor încasate la bugetul de stat cu titlu de impozit pentru toate activităţile în legătură cu sistemul judiciar, a amenzilor şi cheltuielilor judiciare; - OBIECTIV NEREALIZAT

 

6. Angajamentul ferm din partea Guvernului că vor fi plătite drepturile salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti;- OBIECTIV NEREALIZAT

 

7. Eliminarea obligaţiei de participare a judecătorilor la orice activitate legată de orice fel de scrutinuri electorale, începând cu alegerile prezidenţiale din noiembrie 2009 – OBIECTIV NEREALIZAT.

 

8. Recunoaşterea justiţiei drept domeniu strategic de interes naţional şi elaborarea până la sfârşitul anului a unei strategii de consolidare a sistemului judiciar precum şi încheierea unui Pact asupra justiţiei, de către puterea executivă, legislativă şi judecătorească, care să garanteze respectarea recomandărilor Comitetului Miniştrilor cu privire la independenţa Puterii judecătoreşti (volumul de activitate pe judecător, finanţarea sistemului judiciar, excluderea atribuţiilor nejuridice ale judecătorilor, luarea de măsuri pentru îmbunătăţirea imaginii justiţiei, asigurarea independenţei economice a magistraţilor) – OBIECTIV NEREALIZAT

 

Concluzionând, constatăm faptul că reprezentanţii celorlalte puteri în stat nu au manifestat deschidere pentru soluţionarea solicitărilor noastre, nefiind demarate negocieri pe majoritatea acestora.

 

În consecinţă, continuarea protestului până la soluţionarea tuturor solicitărilor adoptate în adunările generale constituie unica soluţie pentru a determina puterea executivă şi puterea legislativă să respecte principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat.

 

Având în vedere preocuparea permanentă de a asigura cetăţenilor români accesul la o justiţie independentă şi imparţială, vă propunem să optaţi pentru continuarea fermă a protestului, până la luarea în considerare de către puterea executivă (Guvern) şi legislativă (Parlament) a solicitărilor legitime ale puterii judecătoreşti, menite să consolideze statul de drept în România şi creşterea capacităţii sistemului judiciar de a-şi realiza menirea constituţională de apărare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor.

 

Pe baza consultărilor efectuate prin intermediul persoanelor de contact R.N.A.G. vă propunem ca prin măsurile ce le vom hotărî să demonstrăm că judecătorii nu se află în conflict cu societatea, astfel cum decidenţii politici au încercat să acrediteze public, şi să luaţi în discuţie continuarea protestului în următoarea modalitate, până la 5 octombrie 2009, când urmează să aibă loc o nouă evaluare a stadiului de soluţionare a solicitărilor:

1.  Soluţionarea tuturor cauzelor declarate de lege urgente.

2.  Amânarea tuturor celorlalte cauze.

3.  Deschiderea arhivelor şi registraturilor tuturor instanţelor timp de o oră/două zilnic.

4.  Menţinerea măsurilor deja dispuse referitoare la activitatea la Registrul Comerţului.

5.  Neimplicarea judecătorilor în birourile electorale de circumscripţie.

 

În cadrul R.N.A.G. s-au mai propus ca puncte pentru a fi luate în discuţie în cadrul adunărilor generale:

 

1. solicitarea către Prim-ministrul României de demitere a ministrului justiţiei, faţă de modul defectuos de gestionare a conflictului cu puterea executivă, faţă de responsabilitatea directă a acestuia pentru escaladarea lui, faţă de atitudinile duplicitare şi lipsite de transparenţă dovedite pe perioada negocierilor purtate, precum şi faţă de nesprijinirea manifestă atât a amendamentelor formulate de instanţe la legea cadru a salarizării unitare cât şi a celorlalte solicitări ale puterii judecătoreşti;

 

2. solicitarea către Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a evita toate suspiciunile publice şi pentru a garanta înaltul standard de transparenţă şi responsabilitate a corpului profesional al judecătorilor, de desemnare a viitorului preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reprezentant al puterii judecătoreşti şi deci al fiecărui judecător, printr-o procedură publică transparentă şi deschisă accesului oricărui judecător, inclusiv prin realizarea unor audieri publice;

 

3. emiterea unui comunicat de presă prin care să anunţaţi continuarea fermă a protestului cel puţin până la 5 octombrie 2009 şi să solicitaţi imperativ, ca exponent al puterii judecătoreşti, Guvernului respectiv Parlamentului, să manifeste disponibilitate de dialog şi să ofere garanţii certe, până la data desfăşurării următoarelor Adunări Generale ale Judecătorilor, cu privire la rezolvarea tuturor revendicărilor puterii judecătoreşti în acţiunea acesteia de întărire a statului de drept şi de întărire a independenţei justiţiei, ca valoare fundamentală a democraţiei.

 

4. transmiterii către parlamentarii locali, deputaţi şi senatori, a textului petiţiei online intitulată „Apel la solidarizarea puterii legislative”, numărând peste 1.800 de semnături, însoţit de solicitarea dvs. de a se alătura, prin măsuri concrete de sprijinire a revendicărilor instanţelor, acţiunii puterii judecătoreşti de promovare a independenţei justiţiei, apărând astfel statul de drept şi democraţia constituţională fundamentată pe supremaţia Constituţiei, echilibrul, separaţia şi colaborarea puterilor în stat.

 

5. acordarea unui mandat expres de reprezentare pentru discuţiile în legătură cu elaborarea Pactului Naţional pentru Justiţie pentru d-na Laura Andrei – Tribunalul Bucureşti, d-nii Horaţiu Dumbravă - C.A. Mureş, Adrian Neacşu –Tribunalul Vrancea, Florin Niţă –Judecătoria Brăila.

 

Vă rugăm să supuneţi aprobării adunărilor generale ale judecătorilor această propunere de continuare a protestului, iar în vederea păstrării caracterului omogen al acestor adunări generale să ne comunicaţi hotărârile adoptate, astfel încât să le putem centraliza şi comunica public.

 

Ataşăm la prezenta un Tabel conţinând modul de aprobare a amendamentelor la legea unitară de salarizare, precum şi solicitările către birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului de înfiinţare a unor comisii speciale privind justiţia, în vederea elaborării Pactului Naţional pentru Justiţie.