23 CONTINUAREA RESTRÂNSĂ A PROTESTELOR (R.N.A.G.)

29 septembrie 2009

Majoritatea adunărilor generale ale instanţelor au hotărât reluarea activităţii de judecată în condiţii normale. Protestul continuă în forma refuzului judecătorilor de a participa la constituirea birourilor electorale şi a restrângerii activităţii la Oficiul Registrului Comerţului. Reamintim că una dintre solicitările exprese ale judecătorilor este degrevarea de sarcinile extrajudiciare neconstituţionale, precum implicarea în procesul electoral, sens în care R.N.A.G. solicită puterii executive şi puterii legislative, Biroului Electoral Central, cât şi Consiliului Superior al Magistraturii, să exprime un punct de vedere ferm şi sa ia în considerare acest fapt pentru a identifica de urgenţă, împreună cu puterea judecătorească, soluţii.

 

Precizăm că suspendarea protestului pe o perioadă determinată a fost o măsura luată în interesul exclusiv al justiţiabililor. Revendicările judecătorilor trebuie rezolvate de urgenţă, motiv pentru care solicităm în continuare puterii executive, prin Primul ministru, iniţierea dialogului cu puterea judecătorească.

 

Subliniem că refuzul constant de dialog din partea executivului a determinat escaladarea nemulţumirilor judecătorilor, culminând cu adoptarea formelor radicale de protest. În acest context, este cu atât mai inexplicabilă atitudinea ministrului justiţiei de a nu participa la dialogul iniţiat de către puterea legislativă (prin constituirea comisiei speciale pentru analiza crizei din justiţie), şi de a culpabiliza puterea judecătorească pentru deficienţele actuale ale economiei, cât timp conflictul a fost generat tocmai de lipsa sa de disponibilitate pentru dialog. Durata protestului este în directă legătură cu manifestarea de către reprezentanţii celorlalte puteri a deschiderii spre dialog, în vederea identificării unor soluţii eficiente pentru problemele din sistem.

 

Solicităm ca dl. Cătalin Marian Predoiu, ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, să-şi onoreze de urgenţă promisiunea publică asumată în declaraţiile sale din 21.09.2009, de a degreva judecătorii de sarcinile îndeplinite la registrul comerţului. R.N.A.G. atrage atenţia că, în situaţia în care acest lucru nu se va întâmpla, responsabilitatea pentru un eventual blocaj la nivelul registrului comerţului, în detrimentul solicitanţilor, nu va fi imputabilă judecătorilor. De altfel, este de remarcat interesul real manifestat de către ministrul justiţiei exclusiv cu privire la acest sector, interesând mediul de afaceri, în contrast cu dezinteresul arătat pentru justiţiabilii din cauzele de drept comun.

 

R.N.A.G. informează că participă activ la lucrările comisiei speciale pentru analizarea crizei intervenite în funcţionarea justiţiei, instituită la data de 24.09.2009 de camerele reunite ale Parlamentului. Subliniem că reprezentanţii Parlamentului şi-au însuşit în totalitate principiile ce vor sta la baza elaborării Pactului pentru Justiţie, într-o şedinţă de la care ministrul justiţiei a lipsit. Solicităm puterii executive să dea dovadă ca înţelege importanţa pentru stabilitatea statului de drept a adoptării unui astfel de Pact, şi să-şi asume la rândul său Principiile Pactului pentru justiţie, implicându-se în lucrările comisiei parlamentare.