01 PREFAŢĂ

PREFAŢĂ

 

O putere judecătorească de o integritate indiscutabilă reprezintă instituţia de bază, esenţială pentru asigurarea respectării democraţiei şi a statului de drept. Chiar şi atunci când alte metode de protecţie eşuează, puterea judecătorească asigură un parapet care protejează publicul împotriva oricăror încălcări ale drepturilor şi libertăţilor sale prevăzute de lege. Aceste observaţii se aplică atât la nivel naţional - în contextul fiecărui stat - cât şi global, considerând puterea judecătorească globală ca un mare zid de apărare a statului de drept în lume. Asigurarea integrităţii judecătorilor la nivel mondial este aşadar o sarcină ce necesită multă energie, pricepere şi experienţă.

 

Acesta este exact ceea ce a încercat Grupul Judiciar pentru Consolidarea Integrităţii Justiţiei (Grupul pentru Integritate Judiciară) de la înfiinţarea sa în anul 2000. El a început ca un grup informal al preşedinţilor de instanţe supreme şi al judecătorilor de la instanţele superioare din toată lumea, care şi-au combinat experienţa şi priceperea cu un simţ al devotamentului faţă de această sarcină nobilă. De atunci, activitatea şi realizările sale s-au dezvoltat până la a avea un impact semnificativ asupra scenei puterii judecătoreşti mondiale.

 

Principiile de la Bangalore privind Conduita Judiciară au fost acceptate de diverse sectoare ale puterii judecătoreşti mondiale şi de către agenţiile internaţionale interesate de integritatea procedurilor judiciare. Prin urmare, Principiile de la Bangalore sunt tot mai des văzute ca un document pe care toţi judecătorii şi toate sistemele de drept îl pot accepta fără rezerve.  Pe scurt, aceste principii exprimă cele mai înalte tradiţii legate de funcţia judiciară, aşa cum este ea văzută în toate culturile şi sistemele de drept. Ajungerea la un acord cu privire la aceste principii fundamentale a fost dificilă, însă angajamentul neobosit al Grupului pentru Integritate Judiciară de a ajunge la un rezultat acceptat universal i-a permis să depăşească barierele ce au apărut în calea acestui proiect.

 

Nu numai că unele state au adoptat Principiile de la Bangalore, ci alte state şi-au modificat propriile principii de conduită judiciară, folosindu-le ca model.  Şi organizaţiile internaţionale le-au privit favorabil şi le-au dat girul lor.  Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite, prin rezoluţia 2006/23 din 27 iulie 2006, a invitat statele membre ale Naţiunilor Unite, în conformitate cu sistemele lor de drept naţionale, să încurajeze pe judecătorii lor să ia în considerare Principiile de la Bangalore atunci când revizuiesc sau elaborează reguli referitoare la conduita profesională şi etică a judecătorilor. Oficiul Naţiunilor Unite privind Drogurile şi Criminalitatea a sprijinit în mod activ Principiile de la Bangalore, care au fost de altfel recunoscute şi de către organisme precum Asociaţia Barourilor Americane (American Bar Association) şi Comisia Internaţională a Juriştilor (International Commission of Jurists). Judecătorii statelor membre ale Consiliului Europei le-au dat şi ei avizul favorabil.

 

Pentru fiecare dintre Principiile de la Bangalore a fost pregătit un comentariu detaliat, care a fost discutat în detaliu împreună cu Principiile în cadrul Reuniunii Deschise a Grupului Interguvernamental de Experţi ce a avut loc la Viena în perioada 1 - 2 martie 2007. La acea întâlnire au fost participanţi din peste 35 de ţări.  Proiectul de comentariu şi modificările propuse au fost şi ele luate în considerare în detaliu în cadrul celei de-a 5-a reuniuni a Grupului pentru Integritate Judiciară. În cadrul acestor reuniuni au fost adoptate Principiile de la Bangalore şi Comentariul, cu modificările aduse, ceea ce le-a sporit greutatea şi autoritatea.  Comentariul conferă Principiilor un plus de profunzime şi forţă şi contribuie semnificativ la viitoarea adoptare la nivel mondial a acestor Principii, ca o declaraţie universală de etică judiciară.

 

Trebuie observat de asemenea că, la fel cum sistemele tradiţionale de drept sunt unanime în insistenţa lor asupra celor mai înalte standarde de corectitudine judecătorească, aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în cazul marilor sisteme religioase ale lumii. Ca recunoaştere a acestui fapt, Comentariul mai conţine, în anexă, o scurtă prezentare a învăţăturilor religioase referitoare la integritatea judiciară.

 

Principiile de la Bangalore asupra Conduitei Judiciare reprezintă un instrument de mare valoare potenţială nu numai pentru sistemele puterii judecătoreşti ale tuturor naţiunilor, dar şi pentru publicul general şi pentru toţi cei preocupaţi de stabilirea unor baze solide pentru o putere judecătorească mondială de o integritate impecabilă.

 

C G WEERAMANTRY

Preşedinte

Grupul pentru Integritate Judiciară

 

MULŢUMIRI

Oficiul Naţiunilor Unite privind Drogurile şi Criminalitatea este recunoscător pentru activitatea Grupului pentru Integritate Judiciară în pregătirea proiectului de comentariu a Principiilor de la Bangalore privind Conduita Judiciară, şi pentru efortul celor ce au participat la Reuniunea Deschisă a Grupului Interguvernamental de Experţi ţinut la sediul Naţiunilor Unite din Viena în perioada 1 - 2 martie 2007.

 

 

Mulţumiri special se adresează Agenţiei Germane pentru Cooperare Tehnică (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit), care a finanţat atât cercetarea şi întocmirea proiectelor Comentariului, cât şi Guvernelor Norvegiei şi Suediei pentru suportul lor la întâlnirea susmenţionată.