10 IMPLEMENTAREA

IMPLEMENTAREA

 

Având în vedere specificul funcţiei judiciare, autorităţile judecătoreşti naţionale vor adopta măsurile efective de punere în aplicare a acestor principii, acolo unde nu sunt încă în funcţiune astfel de mecanisme.

Comentariu

 

Proceduri pentru implementarea efectivă a Principiilor de la Bangalore

 

220.      Grupul pentru Integritate Judiciară este acum angajat în elaborarea unei declaraţii de proceduri pentru implementarea efectivă a Principiilor de la Bangalore privind Conduita Judiciară. Cum este cazul şi cu Principiile în sine, aceste proceduri nu sunt menite a fi considerate ca obligatorii pentru structurile judecătoreşti naţionale. Ele vor fi oferite ca linii directoare şi ca puncte de referinţă.