11 DEFINIŢII

În prezenta declaraţie de principii, doar dacă contextul nu permite sau nu cere altfel, termenii de mai jos vor avea înţelesul care urmează:

"Personalul instanţei" înseamnă personalul cu care lucrează judecătorul, inclusiv grefierii.

"Judecător" înseamnă orice persoană care exercită puterea judiciară, indiferent cum s-ar numi.

"Familia judecătorului" include soţul judecătorului, fiul, fiica, nora, ginerele, precum şi orice altă rudă sau persoană apropiată care îi ţine companie judecătorului sau este angajată de acesta şi care locuieşte în gospodăria acestuia.

"Soţul judecătorului" înseamnă partenerul de viaţă al judecătorului sau orice altă persoană, indiferent de sex, care are o relaţie personală apropiată cu judecătorul.

Comentariu

 

Familia judecătorului

 

221.      În definiţia „familia judecătorului”, expresia „şi care locuieşte în gospodăria acestuia” se aplică numai „oricărei alte rude sau persoane apropiate care îi ţine companie judecătorului sau este angajată de acesta”, şi nu şi soţului, copilului, nurorii sau ginerelui judecătorului.