13 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Cărţi şi Monografii

Amerasinghe, A.R.B., Judicial Conduct Ethics and Responsibilities, Colombo, Sri Lanka, 2002.

 

Shaman, Jeffrey, Lubet, Steven and Alfini, James, Judicial Conduct and Ethics, 3rd ed., Virginia, U.S.A., 2000.

 

Thomas, J.B., Judicial Ethics in Australia, Sydney, Australia, 1988.

 

Wood, David, Judicial Ethics: A Discussion Paper, Victoria, Australia, 1996.

 

 

Standarde şi Rapoarte

American Bar Association, Model Code of Judicial Conduct, preliminary draft, 2005.

 

Arab Centre for the Independence of the judiciary and the Legal Profession, Beirut Declaration for Justice, 1999.

 

Australian Bar Association, Charter of Judicial Independence, 2004.

 

Australian Institute of Judicial Administration Incorporated, Guide to Judicial Conduct, 2002.

 

Canadian Judicial Council, Commentaries on Judicial Conduct, Quebec, 1991.

 

Canadian Judicial Council, Ethical Principles for Judges, 1998.

 

Canadian Judicial Council, Model Policy on Equality within the Court, 1998.

 

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni:

 

Opinia Nr. 9 (2006): Rolul judecătorului naţional în asigurarea aplicării eficiente a dreptului internaţional şi european;

 

Opinia Nr. 7 (2005): Justiţia şi Societatea;

 

Opinia Nr. 6 (2004): Procesul echitabil într-un termen rezonabil;

 

Opinia Nr. 4 (2003): Formarea adecvată iniţială şi continuă pentru judecători la nivel naţional şi european;

 

Opinia Nr. 3 (2002): Principii şi reguli ce guvernează conduita profesională a judecătorilor, în special etica, incompatibilităţile şi imparţialitatea;

 

Opinia Nr. 2 (2001): Finanţarea şi gestionarea instanţelor, cu referire la eficienţa justiţiei şi la art. 6 din CEDO;

 

Opinia Nr. 1 (2001): Norme privind independenţa justiţiei şi inamovibilitatea judecătorilor.

 

Hong Kong Special Administrative Region of China, Guide to Judicial Conduct, 2004.

 

IFES, Global Best Practices: Judicial Integrity Standards and Consensus Principles, 2004.

 

International Association of Judges, The Universal Charter of the Judge, 1999.

 

International Centre for Ethics, Justice and Public Life, Toward the Development of Ethics Guidelines for International Courts, Report of a workshop held at the Brandeis Institute for International Judges, Salzburg, Austria, 2003.

 

International Commission of Jurists, International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors, Geneva, 2004.

 

Judicial Ethics in South Africa, issued by the Chief Justice, President of the Constitutional Court, Judges Presidents of the High Courts and the Labour Appeal Court, and the President of the Land Claims Court, 2000.

 

Madrid Principles on the Relationship between the Media and Judicial Independence, 1994.

 

Suva Statement of Principles on Judicial Independence and Access to Justice, 2004.

Opinii ale comitetelor consultative în probleme de etică judiciară  

 

Opinia consultativă a următoarelor organe:

 

The United States Judicial Conference

 

Alabama Judicial Inquiry Commission

Alaska Commission on Judicial Conduct

Arizona Judicial Ethics Advisory Committee

Arkansas Judicial Ethics Advisory Committee

Colorado Judicial Ethics Board

Delaware Judicial Ethics Advisory Committee

Florida Judicial Ethics Advisory Committee

Georgia Judicial Qualifications Commission

Illinois Judicial Ethics Committee

Indiana Commission on Judicial Qualifications

Kansas Judicial Ethics Advisory Committee

Ethics committee of the Kentucky Judiciary

Maryland Judicial Ethics Committee

Massachusetts Supreme Judicial Court Committee on Judicial Ethics

Nebraska Ethics Advisory Committee

Nevada Standing Committee on Judicial Ethics

New Hampshire Advisory Committee on judicial Ethics

New Mexico Advisory Committee on the Code of Judicial Conduct

New York Advisory Committee on Judicial Ethics

Oklahoma Judicial Ethics Advisory Panels

Pennsylvania Conference of State Trial Judges Judicial Ethics Committee

South Carolina Advisory Committee on Standards of judicial Conduct

Tennessee Judicial Ethics Committee

Texas Committee on Judicial Ethics

Utah Judicial Ethics Advisory Committee

Vermont Judicial Ethics Committee

Virginia Judicial Ethics Advisory Committee

Washington Ethics Advisory Committee

West Virginia Judicial Investigation Commission

Wisconsin Supreme Court Judicial Conduct Advisory Committee