Arestare b,f, respins h

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

DOSAR nr. 11.119/2004

ÎNCHEIERE PENALĂ nr. 1103/2004

Şedinţa camerei de consiliu din data de 22.07.2004

JUDECĂTOR : CRISTI V. DANILEŢ

Pe rol este soluţionarea sesizării Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatului BID, acuzat de săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin.1, 209 alin. 1 lit. g, I C.pen., cu aplic. art. 37 lit.b C.pen.

Grefier de şedinţă este AURA MUREŞAN, din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, iar Ministerul Public este reprezentat prin procuror Ciumărnean Isaia Daniel, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul în stare de reţinere, asistat de avocat din oficiu Anca Gotea.

S-a făcut referatul cauzei după care, s-a procedat la audierea inculpatului potrivit art. 150 C.p.p., declaraţia acestuia fiind consemnate în proces-verbal depus la dosar.

Nefiind cereri de formulat sau excepţii de ridicat, instanţa acordă cuvântul participanţilor cu privire la soluţionarea propunerii de arestare preventivă.

Reprezentantul Parchetului susţine sesizarea astfel cum a fost formulată în scris, solicitând instanţei să dispună arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 29 de zile începând de mâine,  23 iulie, considerând că în cauză există cazurile prevăzute de art. 148 lit. b, f şi h C.p.p.

Avocatul inculpatului se opune arestării, arătând că aceasta nu este obligatorie, chiar dacă sunt întrunite vreunul dintre cazurile de la art. 148 C.p.p..

Inculpatul solicită cercetarea sa în stare de libertate.

 

 

J U D E C Ă T O R U L:

Constată că, prin sesizarea de astăzi, Parchetul a solicitat arestarea inculpatului pe motiv că privarea sa de libertate se impune pentru a se asigura o bună desfăşurare a procesului penal şi că sunt întrunite în cauză temeiurile prev. de art. 148 lit. b, f şi h C.p.p.

Cercetând dosarul de urmărire penală nr. 4966/P/2004, instanţa constată că în noaptea de 21/22.07.2004 inculpatul a fost surprins în flagrant de către organele de poliţie când sustrăgea unele bunuri din garajul aparţinând lui Govor Ioan, fără consimţământul acestuia. El a fost reţinut pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat. În cursul zilei de astăzi procurorul a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea acestei infracţiuni, după ascultarea sa în prezenţa unui avocat din oficiu. Organele de urmărire penală au audiat pe inculpat care a recunoscut fapta şi pe martorul ocular Gavriş, care  anunţase organele de poliţie.

Mijloacele de probă administrate până în acest moment relevă probe suficiente din care rezultă că este întemeiată bănuiala că inculpatul ar fi cel care a săvârşit infracţiunea, urmând ca cercetarea ce se va efectua în continuare să stabilească cu exactitate împrejurările în care s-a comis.

Propunerea de arestare preventivă urmează să fie admisă. Aceasta pentru că este prezent ca temei al arestării cazul prevăzut de art. 148 lit b C.p.p., căci din procesul-verbal încheiat de organele de poliţie rezultă că l-au surprins pe inculpat în apropierea garajului în care a pătruns, având asupra sa bunuri aparţinând victimei; este dat şi cazul prevăzut de art. 148 lit. f C.p.p., întrucât din fişa de cazier rezultă că inculpatul a suferit până în prezent mai multe condamnări, toate pentru infracţiuni de furt.

Cât priveşte cazul prevăzut de art. 148 lit. h C.p.p., acesta nu este întrunit în cauză. Dacă prima teză a reglementării este satisfăcută, întrucât pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de care este acuzat inculpatul este mai mare de 4 ani, în schimb nu sunt probe certe din care să rezulte pericolul concret pe care l-ar prezenta lăsarea inculpatului în libertate: organele de urmărire penală nu au administrat astfel de probe – care sunt diferite de cele vizând fondul acţiunii –şi nici nu au motivat care ar fi pericolul concret, care ar fi consecinţa negativă nu pentru societate, ci pentru ordinea publică - ceea ce presupune producerea unor revolte sociale, crearea unei stări de insecuritate generalizate ce ar fi generate de lăsarea sa în libertate.

Arestarea inculpatului se impune şi pentru finalizarea urmăririi penale în sensul art 1491 C.p.p., care ar fi îngreunată datorită faptului că inculpatul nu are un domiciliu stabil.

Cât priveşte durata arestării, nu se poate lua această măsură de mâine, 23.07.2004 – care este data expirării reţinerii, ci măsura se va dispune începând de astăzi, data pronunţării soluţiei. Aceasta pentru că, potrivit art. 149 Cpp, termenul de arestare a inculpatului începe să curgă de la emiterea mandatului de arestare, ceea ce va avea loc odată cu pronunţarea soluţiei în cauză. Iar potrivit art. 152 Cpp mandatul de executare va fi pus în aplicare imediat, prin depunerea inculpatului în arest. Nu se poate concepe ca până la expirarea celor 24 ore pentru care a fost dispusă iniţial reţinerea, inculpatul să mai fie sub puterea ordonanţei de reţinere, din moment ce există un mandat activ de executare.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

În temeiul art. 1491 al.9 şi 10 C.p.p., admite propunerea de arestare formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, cu privire la inculpatul BID,  acuzat de săvârşirea infracţinuii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit. g şi I C.pen. cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen.

Dispune arestarea preventivă a inculpatului pe o durată de 29 zile, începând cu data de 22.07.2004 şi până în data de 19.08.2004.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, inclusiv onorariul avocatului din oficiu Anca Gotea de 200.000 lei ce se va avnsa din FMJ.

Cu recurs în 24 de ore de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică din 22.07.2004, ora 14.

 

 

 

JUDECĂTOR,

CRISTI V. DANILEŢ

GREFIER,

AURA MUREŞAN

RED. 4 EX

CVD/CVD