Arestare-inlocuire

R  O  M  A N I  A

JUDECATORIA CLUJ NAPOCA

DOSAR NR.12902/2002

INCHEIEREA PENALĂ NR.693/03.06.2003

Sedinta publică din  3 IUNIE  2003

Instanta este compusa din  :

PRESEDINTE : CRISTI V. DANILET

GREFIER         : ADRIANA GHERMAN

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca este reprezentat prin

PROCUROR    : AURELIA MOTOARCA

 

Pe rol este judecarea cauzei penale privind pe inculpatul PCM trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul  Cluj pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj  în formă agravantă  prev. şi ped.de art.239 alin.1,3 şi 4 C.PEN. Cu aplic.art.33 lit.b C.pen.pentru p.vătămată Pop Viorel.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul în stare de arest preventiv asist.de  av.ales Burzo Mihaela, lipsă fiind părţile vătămate .

Procedura de citare  este legal îndeplinită .

S-a făcut referatul cauzei, după care,  preşedintele completului de judecată pune în vedere părţilor că în urma unei convorbiri telefonice cu directorul IML Cluj asupra neefectuării până în prezent a expertizei, i s-a comunicat că expertiza psihiatrică nu se poate face la acest institut din lipsa spaţiului de internare pentru cei arestaţi, o astfel de expertiză putându-se efectua doar la IML Bucureşti, iar inculpatul arestat ar trebui pentru aceasta transferat în Spitalul Penitenciar Jilava. Prezenta încheiere ţine loc de notă telefonică sub acest aspect.

Apărătorul inculpatului consideră aceasta ca fiind o constrângere a desfăşurării procesului, având în vedere că dosarul cauzei a fost trimis la IML de 2 luni, timp în care nu s-a comunicat acest lucru, nu s-a comunicat nici dosarul, şi mai mult inculpatul a mai fost internat  la Jilava în vederea efectuării expertizei psihiatrice, dar aceasta nu s-a  mai făcut acea instituţie pe motiv de necompetenţă. In aceste condiţii solicită în temeiul art.139 alin.2 C.p.p. revocarea măsurii arestării preventive a inculpatului, având în vedere că acesta este arestat din luna noiembrie 2002, timp în care s-au administrat toate probele testimoniale, rămânând aceasta expertiză pe care o consideră necesară şi utilă în apărarea inculpatului, considerând că motivele care au stat la baza arestării inculpatului, opunerea la arestare şi lit.h din art.148 C.p. în mod vădit nu mai subzistă, invocând totodată şi art.6 paragraful 1 din Convenţia Drepturilor Omului. In subsidiar în cazul respingerii acestei cereri solicită înlocuirea măsurii arestării preventive cu aceea a obligării de a nu părăsi localitatea, având în vedere că inculpatul a fost sincer, a recunoscut săvârşirea faptei şi la dosarul cauzei sunt acte medicale care dovedesc care este starea inculpatului pe fondul consumului de alcool, urmând a se prezenta în vederea efectuării expertizei la IML Cluj, în ambulatoriu.

Reprezentanta Parchetului nu se opune efectuării expertizei psihiatrice la Bucuresti. In ceea ce priveşte cererea de revocare a măsurii arestării sau înlocuirii acestei măsuri, se opune, considerând aceste cereri ca fiind nefondate, subzistând în continuare motivele de fapt şi de drept care au stat la baza luării măsurii arestării. Chiar dacă se invocă tergiversarea cauzei, nu se justifică din punct de vedere legal si temeinic cererile apărătorului  inculpatului, acestea fiind impedimente care pot fi înlăturate şi nu înlătură pericolul social al inculpatului, acesta fiind în continuare un element periculos.

Inculpatul solicită admiterea cererii de punere în libertate şi înlocuirea măsurii arestării cu aceea de a nu părăsi localitatea, arătând că este arestat de 8 luni, timp în care a învăţat pentru sesiunea care are loc în această perioadă, fiind student la Facultatea de drept. Învederează instanţei condiţiile deosebit de aspre din arestul penitenciarului, în care stă într-o cameră cu 36 de deţinuţi, lângă un TV dat tot timpul la maximum, că a mai fost o dată transferat la Jilava unde a fost obligat să ia medicamente ce i-au creat dependenţă astfel că la întoarcere în Cluj o perioadă îndelungată de timp nu a mai putut dormi, că de abia aşteaptă ziua în care are termen de judecată pentru a scăpa din acel mediu.

 

 

I  N  S  T  A  N  T  A

 

Deliberând, urmează să respingă cererea de revocare formulată de inculpat. Astfel, la baza arestării sale a stat  148 lit. h Cpp., reţinându-se că la data de 1.11.2002 a adresat cuvinte injurioase şi a agresat fizic doi jandarmi aflaţi în exerciţiul funcţiunii. Până în prezent, instanţa apreciază că acest temei nu a dispărut, pentru a justifica înlăturarea oricărei măsuri preventive cu privire la inculpat.

Va fi însă admisă cererea de înlocuire a arestului preventiv cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea – fiind un caz tipic în acest sens, alături de îmbolnăvirea inculpatului sau evenimente deosebite în familie care ar mai putea justifica înlocuirea măsurii. Motivele care duc la admiterea cererii sunt următoarele:

 

1. Cercetarea judecătorească este aproape terminată, fiind administrate toate probele testimoniale necesare soluţionării cauzei. Mai este necesară însă efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la existenţa discernământului în momentul comiterii faptei. Din motive ce ţin de administrarea internă a IML-Cluj – instituţia competentă potrivit OG. 1/2000 - aceasta se poate efectua doar în Spitalul Penitenciar Jilava. Aici inculpatul a mai fost o dată în cursul procesului, însă expertiza nu a fost efectuată pe motiv de necompetenţă, după cum reiese din adresa de la fila 106. Pentru a se evita o întârziere nejustificată a procesului printr-un nou transfer şi chiar evitarea unei noi neefectuări a expertizei, este mai bine ca inculpatul să fie liberat şi să se deplaseze pentru efectuarea expertizei chiar la IML-Cluj.

 

2. Perioada cât inculpatul a fost în stare de arest preventiv a lăsat amprente vizibile asupra inculpatului, lucru constatat de către instanţă în urma discuţiilor purtate cu acesta în cadrul şedinţelor de judecată. Trebuie avut în vedere că el se bucură de prezumţia de nevinovăţie prev. de art. 23 alin.8 Constituţia României, art.11 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art.6 par.2 CEDO, art. 66 Cpp., iar o prelungire a stării de privare de libertate în condiţiile în care nu s-a statuat încă asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei sale nu se impune, cât timp motivele menţinerii stării de arest nu ţin de mersul cauzei în faţa instanţei, ci de aspecte administrative exterioare instanţei, pentru care nu poate fi sancţionat inculpatul.

 

Urgenţa cu care inculpatul a fost imediat arestat după comiterea infracţiunii s-a justificat prin aceea că prezenta pericol pentru ordinea publică. În această privinţă, este evident că acest pericol s-a diminuat odată cu trecerea timpului, iar inculpatul a conştientizat fapta şi urmările faptei sale.

 

3. Cu adeverinţa de la dosar s-a făcut dovada că inculpatul este student şi se află în sesiunea de examene. El a declarat instanţei că în perioada detenţiei preventive şi-a continuat pregătirea în vederea susţinerilor examenelor. Instanţa constată că punerea sa în libertate se impune şi pentru acest motiv, atât timp cât nu există reglementată posibilitatea tehnică ca inculpatul să-şi susţină examenele în Penitenciar, ori sub escortă la Facultate.

 

Având în vedere şi starea sănătăţii mintale a inculpatului, care prezintă tulburare de personalitate de tip instabil – impulsiv, se impune menţinerea lui sub puterea unei măsuri preventive care este obligarea de a nu părăsi localitatea, cu obligaţia ce-I revine de a se prezenta la toate chemările organelor judiciare.

 

 

 

D  I  S  P  U  N  E

a) În ceea ce priveşte procedura auxiliară fondului cauzei:

În baza art. 139 al. 2 Cpp, respinge ca nefondată cererea de revocare a măsurii arestării preventive formulată de către inculpat.

În baza art. 139 al. 1 Cpp, admite cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu obligarea de a nu părăsi localitatea de domiciliu – mun. Cluj-Napoca – până la soluţionare definitivă a cauzei.

Dispune punerea în libertate a inculpatului în momentul rămânerii definitive a acestei hotărâri, moment până la care se va menţine starea de arest a inculpatului, dar nu mai târziu de 30 zile conf. art. 23 al.4 Constituţie.

Cu recurs în 3 zile de la comunicare cu inculpatul şi de la pronunţare cu procurorul.

 

b) În ceea ce priveşte fondul cauzei:

Amână judecarea cauzei pentru data de 1 iulie 2003,  sala 31, ora 830, pentru când se va cita inculpatul din penitenciar şi de la domiciliu, iar părţile vătămate de la domicilii.

După rămânerea definitivă a prezentei încheieri, se va efectua adresă la IML-Cluj, sau, după caz, la IML-Bucureşti, pentru efectuarea expertizei psihiatrice ordonate în cauză.

Pronunţată în şedinţa publică din 27 mai 2003.


Preşedinte,                           Grefier,


Se citează inculpatul : PCM ,av.Burzo Mihaela

p.vătămată   :  TL

PV