Liberare provizorie admisa, minor

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

DOSAR nr. 2685/2004

Î N C H E I E R E  P E N A L Ă nr. 243/2004

Şedinţa Camerei de Consiliu din 20 februarie 2004

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE         : CRISTI V. DANILEŢ

GREFIER                 : ADINA VASIL-RUS

Pe rol este soluţionarea cerererii de liberare provizorie formulată de inculpatul MAC

Ministerul Public este reprezentat prin procuror AURELIA MOTOARCĂ, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul, în stare de arest, asistat de av. Patricia  Giurgiu şi de mama sa.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care, s-a procedat la audierea inculpatului a cărei declaraţie este consemnată în procesul-verbal depus la dosar.

Mama inculpatului arată că acesta este elev în clasa a IX-a şi că i-a retras dosarul de la şcoală pentru a nu fi exmatriculat, urmând a-l reînscrie în clasa a IX-a începând din toamnă. Mai arată că fiul ei a comis faptele doar sub influenţa numitului PS, care uneori l-a şi bătut chiar pentru a-I urma indicaţiile. Se angajează să îl supravegheze îndeaproape pe minor dacă va fi pus în libertate. Arată că mai are doi copii majori, studenţi care nu i-au creat astfel de probleme.

Apărătorul inculpatului susţine cererea aşa cum a fost formulată şi arată că se impune liberarea provizorie a minorului având în vedere caracteristicile vârstei sale, că provine dintr-o familie cu părinte unic dar în care ceilalţi fraţi sunt studenţi, că minorul suferă de unele tulburări psihice şi că un inculpat major şi recidivist care a participat la comiterea faptelor este cercetat în stare de libertate.

Reprezentanta Parchetului solicită respingerea cererii ca nefondată, pe motiv că, din moment ce în cursul zilei de ieri, judecătorul a dispus prelungirea stării de arest preventiv, nu se justifică punerea lui în libertate, căci între timp nu a apărut nici un element nou.

I N S T A N Ţ A

 

Prin cererea din 18.02.2004, MAC  a solicitat liberarea sa provizorie sub control judiciar, iar în subsidiar pe cauţiune. Instanţa constată cu sunt deosebiri de fond între cele două  tipuri de liberare provizorie, astfel că se consideră sesizată cu soluţionarea cererii în prima modalitate.

În raport cu dispoziţiile legale prevăzute de art. 1602 alin.1 şi 2 C.p.p. instanţa urmează să admită cererea în baza art. 1608a al. 2 C.p.p.

Astfel, liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infracţiunilor intenţionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 12 ani. Întrucât în cauza de faţă inculpatul este minor, acuzat de săvârşirea infracţiunii de furt calificat pentru care pedeapsa este de maxim 15 ani închisoare, este îndeplinită această primă condiţie, avându-se în vedere că pentru minori limitele de pedeapsă se reduc la jumătate, potrivit art. 109 C.pen.

O a doua condiţie este aceea ca inculpatul să nu fie recidivist. Aceasta este îndeplinită în cauză întrucât, deşi inculpatul mai are o condamnare anterioară, fiind minor aceasta nu se poate avea în vedere la stabilirea stării de recidivă, conform art. 38 alin.1 lit. a C.p.p.

Liberarea nu se poate acorda dacă există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica să săvârşească alte infracţiuni sau că va încerca să zădărnicească aflarea adevărului. Aceste date nu există la dosarul de urmărire penală şi nu au fost invocate de procuror, care a solicitat respingerea prezentei cereri. Mai mult, audiind minorul şi ascultând-o pe mama sa, instanţa şi-a format convingerea că săvârşirea faptelor de care este acuzat inculpatul s-a datorat anturajului acestuia. Prin urmare, impunerea unor măsuri speciale de supraveghere pe durata liberării ar fi suficientă pentru preîntâmpinarea reiterării comportamentului infracţional. Cât priveşte cea de-a doua teză, nici o clipă nu s-a pus problema că minorul ar fi încercat sau ar avea de gând să încerce a zădărnici aflarea adevărului, mai ales că probaţiunea în cursul urmăririi penale este deja finalizată.

Prin urmare sunt îndeplinite cele trei condiţii impuse de lege. Instanţa constată că cererea este şi întemeiată, pe motiv că starea de minoritate a inculpatului impune cercetarea acestuia în condiţii care să nu pericliteze sănătatea sa, cel puţin din punct de vedere psihic. Or, menţinerea stării de arest preventiv cu executare în regim de detenţie ar fi un impediment în acest sens.

Aşadar cererea va fi admisă. De altfel, nici nu s-ar putea respinge atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 160 8a alin.2 C.p.p.. Aceasta pentru că, deşi aparent art. 1602 alin.1 lasă la latitudinea instanţei acordarea liberării provizorii, ea nu poate fi refuzată în mod discreţionar, doar prin puterea de apreciere a instanţei căci atunci ar fi o dovadă a arbitrariului şi nu a aplicării legii. Cu alte cuvinte, ceea ce este un drept pentru inculpatul arestat, devine o obligaţie pentru instanţă dacă sunt îndeplinite condiţiile legale.

Dat fiind anturajul frecventat de minor şi teribilismul specific vârstei instanţa va dispune totodată ca minorul să respecte unele din obligaţiile prevăzute în art. 1602 alin. 3 C.p.p.

Cât priveşte cererea formulată de procuror de respingere a prezentei cereri pe motiv că s-a dispus prelungirea stării de arest preventiv, aceasta nu are legătură cu soluţionarea prezentei cauze, întrucât nu se dezbate necesitatea revocării stării de arest, ci menţinerea unei alte măsuri preventive, ca alternativă la executarea în arest a detenţiei preventive.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

În baza art. 1608a C.p.p., admite cererea de liberare provizorie sub control judiciare a inculpatului MAC.

Dispune punerea în libertate provizorie a inculpatului aflat în arestul IPJ Cluj, în baza mandatului de arestare preventivă nr. 14/5.02.2004 emis de Judecătoria Cluj-Napoca.

Administraţia locului de deţinere va lua măsurile prevăzute de art. 1608a alin. 5 C.p.p. în momentul rămânerii definitive a prezentei încheieri.

În temeiul art. 1608a alin.3 C.p.p. rap la art. 1602 alin.3 C.p.p., pe timpul liberării provizorii inculpatul va respecta următoarele obligaţii:

a.    nu va părăsi municipiul Cluj-Napoca decât cu încuviinţarea procurorului (în cursul urmăririi penale), respectiv a instanţei (în cursul judecăţii);

b.    nu va merge în baruri, discoteci, Internet-café

c.    se va prezenta la organul de urmărire penală, respectiv a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat;

d.    nu va intra în legătură cu PS si TF.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în 24 de ore de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică din 20.02.2004, ora 12,45.

 

Preşedinte,                                                                        Grefier,

CRISTI V. DANILEŢ                                                          ADINA VASIL-RUS

 

Red. 5 ex, CVD/AVR 20.02.2004