Plangere solutie procuror, fals contract

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

DOSAR nr.2675/2004

SENTINŢA PENALĂ nr. 1067/2004

Şedinţa publică din 6 iulie 2004

Instanţa constituită din :

PREŞEDINTE         : CRISTI V. DANILEŢ

GREFIER                 :  ADINA VASIL-RUS

Pe rol este judecarea plângerii împotriva rezoluţiei procurorului formulată de petenţii MI şi MAE.

Ministerul Public este reprezentat prin procuror AURELIA MOTOARCĂ, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

La apelul nominal făcut în cauză nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea şedinţei

publice din 29 iunie 2004, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

I N S T A N Ţ A

 

Constată că, prin plangerea formulata in baza art.278 indice 1 C.p.pen., MI si MA au solicitat desfiintarea solutiei pronuntata de procuror in dosarul 844/P/2003 al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj Napoca.

Cercetand dosarul de urmarire penala instanta constata ca petentii au formulat o plangere penala impotriva numitei BL, pe motiv ca aceasta ar fi completat spatiile goale dintr-un model de antecontract de vanzare cumparare a unui teren si a unei case, semnate in prealabil de ei doar pentru a-si manifesta intentia de a vinde, nu si de a perfecta aceste contracte (f.5-6).

Prin rezolutia din 17.03.2003, parchetul de dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitei pentru savarsirea infractiunilor prev.de art.215, 290 si 291 C.pen., in baza art.10 lit.d C.p.pen., pe motiv ca practic a avut loc incheierea unui contract intre absenti - antecontractul de vanzare cumparare. Ulterior, petentii au formulat plangere si impotriva avocatei Petcu Olga care a efectuat copii dupa cele doua antecontrtacte pe care le-a vizat ,,conform cu originalul”; fata de ea s-a dispus neinceperea urmaririi penale pentru infractiunea prevazuta de art.290 C.pen.

Impotriva solutiei procurorului petentii au formulat mai intai plangere conform art.278 C.p.pen. la prim-procuror, care a fost respinsa ca nefondata.

Cum prin prezenta plangere adresata instantei petentii s-au limitat doar la a critica solutia data de procuror cu privuire la ML, nu si cu privire la Petcu Olga, obiectul cercetarii il va constitui doar prima solutie.

Din inscrisurile depuse in dosarul de urmarire penala (f.5,6), rezulta ca BL reprezentanta a S.C.,,Pano TLM Impex” SRL Cluj a expediat in luna martie 1999 in Germania 2 documente, intitulate ,,antecontract de vanzare cumparare”, unul vizand terenul, celealalt casa familiei M, situate in Cluj-Napoca. Aceste documente intrunesc toate elementele unui contract, respectiv partile (care sunt petentii pe de o parte, si intimata in numele societatii sale pe de alta), obiectul (pe de o parte cele doua imobile, pe de alta parte preturile stipulate expres), cauza (prezentarea partilor la un termen ulterior in fata notarului pentru incheierea actelor autentice).

Petentii au semnat aceste inscrisuri in calitate de vanzatori fără nici o rezervă, astfel că nu se poate susţine că ei şi-ar fi exprimat doar intenţia de a vinde, ci chiar si-au exprimat consimtamantul cu privire la toate clauzele inserate. Inapoiate in Romania, cele doua acte contracte au fost semnate si de intimata (in calitate de cumparator), precum si de doi martori (aspect fara relevanta, fata de existenta consimtamantului ambelor parti). In plus, intimata a completat doar doua spatii libere: cel care prevedea data cand partile urmeaza sa se prezinte la notar, respectiv cel care prevedea data redactarii inscrisurilor (f.17,18).

Nici unul dintre cele doua elemente completate ulterior nu este menit sa creeze certitudinea si nici macar suspiciuni, in legatura cu intentia intimatei de a-l insela pe petenti prin folosirea de inscrisuri false. In primul rand ca, daca petentii nu au completat data cand ar fi trebuit sa mearga la notar, este firesc sa o completeze intimata. In al doilea rand pentru ca data redactarii contractului nu este falsa caci intimata a vrut sa precizeze data dactilografierii inscrisului, si nu a incheierii contractului care este data intalnirii acordului de vointa a partilor, adica ulterior datei de 9.03.1999 cand petentii sustin ca au primit inscrisurile necompletate.

Fiind în culpă procesuală, conform art. 192 alin. 2 C.pr.pen., petenţii vor suporta cheltuielile judiciare avansate de stat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

In baza art.278 indice 1 al.8 lit.a C.p.p. respinge plangerea formulata de MI si MAE, impotriva rezolutiei nr.844/P/2003 din 17 martie 2003 a Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj Napoca.

Mentine solutia de scoatere de sub urmarire penala a intimatei BL pentru savarsirea infractiunii prev.de art.215 C.pen. art.20, 290 si 291 C.pen.

Obliga petentii la plata catre stat a sumei de 300.000 lei fiecare cheltuieli judiciare catre stat.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica din 6 iulie 2004.

 

 

PRESEDINTE,                                  GREFIER,

CRISTI V.DANILET                ADINA VASIL-RUS

 

 

 

 

Red.CVD/EP

Ex.4

15.07.2004