Recuzare antepronuntare, CEDO

 

R O M Â N I A

TRIBUNALUL CLUJ

SECŢIA MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

Dosar nr. 1245/117/2007

ÎNCHEIERE CIVILA NR. 383/CC/2007

Şedinţa Camerei de Consiliu  de la 20 Iulie 2007

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cristi Danilet

Grefier Oltita Felecan

 

 

S-a luat spre examinare cererea formulata de intervenienta SC ROŞIA MONTANA GOLD CORPORATION SA privind si pe reclamantul CENTRUL INDEPENDENT PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR DE MEDIU CLUJ si paratul CONSILIUL JUDŢEAN  ALBA, având ca obiect recuzarea d-lui judecator Radu Dusa , din completul 2C.

Avand in vedere faptul ca cererea de recuzare motivata in scris a fost depusa doar la acest moment, mai inainte de solutionarea acesteia, judecatorul apreciaza ca este necesara lamurirea motivelor acesteia, motiv pentru care acorda cuvantul reprezentantului intervenientei, domnul av. Andrei Buga.

Reprezentantul intervenientei arata ca in opinia sa judecatorul investit cu solutionarea dosarului de fond s-a antepronuntat cu privire la decizia pe care o va lua, si care va fi una nefavorabila partii pe care o reprezinta.

Isi justifica cererea aratand ca judecatorul Dusa i-a respins la data de 22.06.2007 cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la neconstitutionalitatea prevederilor art. 15 din Legea nr.554/2004. A formulat recurs impotriva acelei incheieri si ca termenul de judecata la Curtea de Apel a fost stabilit pentru data de 26.09.2007; arata ca a formulat cerere de preschimbare, care se va solutiona pe 27.07.2007 si ca instanta, cu siguranta  va admite cererea si va proceda la judecarea acestuia.

Mentioneaza ca pentru aceste considerente a solicitat judecatorului Dusa sa  amane judecarea cauzei ce face obiectul prezentului dosar pana la solutionarea recursului la incheierea cu privire la respingerea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale, solicitand acordarea unui termen de judecata pentru aceeasi data, insa este posibil ca dl judecator sa procedeze la judecarea dosarului, in cazul admiterii cererii de recuzare. Invedereaza faptul ca a solicitat recuzarea d-lui judecator intrucat considera ca acesta s-a antepronuntat asupra fondului la termenul de judecata din 22.06.2007 si judecarea cererii de suspendare formulata inainte de solutionarea recursului promovat, va aduce prejudicii pentru partea pe care o reprezinta.

Isi intemeiaza cererea pe prevederile art.27 pct. 9 C.proc.civ.

Judecatpril investit cu solutionarea cererii de recuzare se considera lamurit si se retrage pentru deliberare. Conform art. 31, se ia pozitia judecatorului Dusa, care arata ca partea petenta nu incearca decat sa tergiverseze solutionarea cauzei, ca intre timp sa continue constructia efectuata de clientul sau.

TRIBUNALUL

Aspecte legale:

Constata ca, desi in drept, petenta isi intemeiaza cererea de recuzare pe dispozitiile art 27 pct 9 C.pr.civ, in realitate este vorba de aplicare art. 27 pct.7, potrivit caruia judecatorul poate fi recuzat `dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judeca`. Acest text de lege este aplicarea art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului cu privire la dreptul oricarei persoane de a-i fi judecata cererea de o instanta independenta si impartiala, reglementare preluata in art. 10 din Legea 304/2004, a art. 1 alin.2 din Legea 303/2004 potrivit caruia judecatorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie sa fie impartiali, a art 90 alin. 2 din aceeasi lege conform caruia magistraţii sunt obligaţi sa desfăşoare activitatea judiciară în mod independent, dând dovada de o conduita impartiala şi sa respecte secretul professional, a art 124 alin 1 si 2 din Constitutie care prevede ca Justiţia se înfăptuieşte în numele legii, este unica, impartiala şi egala pentru toţi, reglementare preluata in art. 2 alin 1 din legea 304/2004.

 

Cerintele impartialitatii:

Rostul impartialitatii este acela ca partea sa nu fie nici avantajata, nici dezavantajata de judecator, hotararea trebuin pronuntata si celelalte acte procedurale trebuind a fi indeplinite doar potrivit legii si probelor de la dosar.

Pentru asigurarea neutralitatii judiciare, impartialitatea presupune doua elemente: lipsa oricarei prejudecati si lipsa oricarui interes din partea judecatorului (CEDO, cauza Piersack vs. Belgia, hotărârea din 1 oct.1982). Potrivit Curtii de la Strasbourg - jurisprudenta din cauzele Hauschildt vs. Danemarca (1989), Sainte Marie vs. Franta (1992), Padovani vs. Italia (1993), Bulut vs. Austria (1996), Morel vs. Franţa (2000), Didier vs. Franţa (2002) - abordarea care priveste primul element al impartialitatii trebuie sa constea intr-o apreciere in concreto: trebuie analizata atat gandirea, cat si conduita judecatorului vizat, pentru a vedea daca judecatorul si-a format mai inainte de a pronunta hotararea o opinie in legatura cu modul de desfasurare si solutionare a cazului. Impartialitatea se prezuma pana la proba contrara.

 

Aplicarea cerintelor impartialitatii in speta:

In speta de fata, nu au fost invocate aspecte ce tin de conduita judecatorului Dusa, ci doar de modul in care a solutionat acesta anumite cereri ale partii, din care aceasta a dedus ca hotararea finala pe care judecatorul o va da asupra fondului ii va fi nefavorabila.

Analizand aceste cereri, se constata ca e vorba de doua cereri: respingerea ca inadmisibila a unei cereri de sesizare a Curtii Constitutionale, respectiv respingerea unei cereri de amanare pana la solutionarea recursului impotriva incheierii de mai sus. Analizand discutiile purtate si consemnate in incheierile de sedinta cand s-au invocac si dezbatut aceste cereri, se constata ca procedura s-a desfasurat potrivit legii si judecatorul nu a facut vreo afirmatie cu referire la solutia pe fond.

Or, rezolvarea anumitor cereri sau invocarea anumitor exceptii, in conditiile conforme cu cele impuse in codul de procedura, nu poate constitui motiv de a crede in mod rezonabil, ca judecatorul si-a format deja o opinie asupra modului in care va solutiona in final cauza.

In atare conditii, exista garantii suficiente cum ca judecatorul Dusa va solutiona in mod corect fondul cauzei, motiv pentru care in baza art. 30 si 31 din C.pr.civ, cererea de recuzare va fi respinsa.

 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

 

Respinge cererea de recuzare a judecatorului Radu Dusa formulate de intervenienta SC ROŞIA MONTANA GOLD CORPORATION SA, in cauza privind si pe reclamantul CENTRUL INDEPENDENT PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR DE MEDIU CLUJ si paratul CONSILIUL JUDŢEAN  ALBA.

Cu apel odata cu fondul.

Pronutata in sedinta publica din 20 iul 2007.

 

Presedinte,

Judecator Cristi Danilet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. CD, 20.07.07