Inlocuire arestare

R O M Â N I A

 

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA PENALĂ

 

Dosar nr. 10496/271/2010

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică de la 28 Iunie 2010

Completul compus din:

Preşedinte: Cristi  Danileţ

Grefier: Ana Otilia Bere

 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea este reprezentat de procuror Oros Patricia.

 

Înregistrarea dezbaterii cauzei s-a făcut în conformitate cu dispoziţiile  art. 304 C.p.p..

 

Pe rol judecarea cererii de revocare a măsurii arestului preventiv formulată de inculpatul PC.

Completul de judecată este prezidat de judecător Cristi Danileţ, aflat pe lista de permanenţă, ca urmare a promovării la Tribunalul Bihor a judecătorului titular al cauzei Musta Ovidiu.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul din detenţia Penitenciarului Oradea asistat de av. TC în substituirea apărătorului ales DR.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează cele de mai sus, după care:

Av. TC arată că solicită  în principal admiterea cererii de revocare a măsurii arestului preventiv, iar în subsidiar solicită înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura obligării de a nu prăsi localitatea sau ţara.  Arată că inculpatul a fost arestat pentru părăsirea locului accidentului şi refuzul recoltării probelor biologice. Solicită instanţei a avea în vedere că temeiurile avute în vedere la luarea măsurii arestării preventive sau modificat, iar potrivit practicii CEDO măsura arestării preventive nu trebui să constituie o pedeapsă privativă de libertate. Arată că raportat la practica în materie şi la infracţiunile pentru care este cercetat inculpatul, durata arestului preventiv este suficientă şi s-ar impune revocarea acestuia sau înlocuirea cu o altă măsură nerestrictivă de libertate. Arată că pentru infracţiunea de vătămare din culpă inculpatul, înainte de a fi reţinut a încercat o împăcare cu partea vătămată, dar în prezent fiind arestat nu mai poate lua legătura cu aceasta. Apreciază că arestarea inculpatului de aproape 2 luni este o premieră, a mai fost o astfel de arestare la Timişoara, dar aceea pentru ucidere din culpă şi a fost o infracţiune mult mai gravă. Arată că inculpatul locuieşte în Oradea, are familie, soţia sa este însărcinată şi nu are antecedente penale. Pentru toate cele arătate mai sus, arată că apelează la clemenţa instanţei şi solicită revocarea măsurii arestului preventiv sau înlocuirea aceste măsuri cu o măsură nerestrictivă de libertate, aceea de a nu părăsi localitatea sau ţara.

Inculpatul având cuvântul arată că înainte de a fi arestat a lucrat la electrica, dar şi-a dat demisia întrucât urma să de-a examen la facultate, iar pe urmă să se reangajeze pe un alt post.

Procurorul, solicită respingerea ambelor cereri formulate de către inculpat ca neîntemeiate întrucât temeiurile avute în vedere nu s-au modificat, ele subzistă în continuare, iar lăsarea în libertate a inculpatului prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, mai ales că acest gen de infracţiuni a luat o amploare mare în ultima perioadă. Inculpatul a condus pe drumurile publice fără permis de conducere, întrucât doar în urmă cu câteva zile îi fusese suspendat dreptul de a conduce autovehicule, a provocat un accident în care partea vătămată a suferit leziuni care au necesitat pentru vindecare un număr de15 zile de îngrijiri medicale şi a manifestat dezinteres faţă de partea vătămată. Din materialul probator rezultă că atitudinea ulterioară a inculpatului a fost aceea de a se sustrage şi de a îngreuna aflarea adevărului, s-a ascuns pătrunzând pe o stradă cu sens interzis, iar martorului care l-a văzut i-a spus să tacă din gură să nu spună nimic, după care a fugit.

Av. TC arată că iniţial inculpatul a fost arestat pentru o perioadă de 10 zile doar, pentru care nu s-a mai solicitat prelungirea, deoarece acesta a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv. Apreciază că pericolul nu a fost atât de mare, deoarece dacă inculpatul prezenta un pericol mare pentru ordinea publică, se dispunea arestarea pentru o perioadă de 29 de zile.

Inculpatul arată că recunoaşte săvârşirea faptelor, a depus diligenţe pentru a se împăca cu partea vătămată, până când a fost reţinut a luat legătura cu aceasta şi au ajuns la o înţelegere privind repararea autoturismului. Arată că mama sa este la muncă în Italia, tatăl său este bolnav, iar soţia este singură şi însărcinată. Apreciază că a fost o prostie ceea ce a făcut, iar dacă va fi liberat nu plecată din localitate deoarece aici are familia. Arată că a fugit de la locul accidentului deoarece s-a speriat, dar pe urmă şi-a dat seama ce a făcut, a revenit şi a fost reţinut.

Arată că nu i s-a adus la cunoştinţă de către organele de poliţie faptul că pedeapsa pentru refuzul de a se supune recoltării de probe biologice se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Arată că doreşte să fie cercetat în stare de libertate pentru a se putea împăca cu partea vătămată.

 

INSTANŢA

 

Constată că, prin cererea din data de 25.06.2010 inculpatul a solicitat revocarea măsurii arestului preventiv, respectiv înlocuirea acestuia. Motivele cererii le-a arătat astăzi oral, prin apărător ales.

Instanţa va respinge cererea de revocare a măsurii preventive. Potrivit art. 139 alin. 2 C.pr.pen. aceasta se poate dispune numai dacă măsura preventivă a fost luată cu încălcarea prevederilor legale sau dacă nu mai există temei care s o justifice. În speţă, nu sunt date nici unul dintre cele două cazuri.

Însă, instanţa va admite cerere pe înlocuire a măsurii preventive. Potrivit art. 139 alin. 1 C.pr.pen. măsura preventivă luată se înlocuieşte cu altă măsură preventivă când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii.

În speţă, se constată că inculpatul a fost arestat prin Încheierea din 21.05.2010 a Tribunalului Bihor în temeiul art. 148 alin. 1 lit. f C.pr.pen. pentru săvârşirea infracţiunilor de părăsirea locului accidentului prev. de art. 89 alin., 1 din OUG 195/2002 şi de refuz de recoltare probe biologice prev. de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002. ulterior a fost trimis în judecată pentru aceste două infracţiuni precum şi pentru infracţiunile de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având permisul suspendat prev. de art. 86 alin. 2 din OUG 195/2002 şi vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C.pen.

Pentru a justifica înlocuirea măsurii privative de libertate cu una limitativa de libertate, instanta va face apel la jurisprudenta instantelor internationale, obligatorie potrivit art. 11 şi 20 din Constituţia României.

Astfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg a reamintit în cauza Jiga vs România (2010) că art  5 par. 3 din CEDO cere autorităţilor naţionale cărora li se solicită menţinerea detenţiei provizorii să ia în calcul măsuri alternative prevăzute de lege neprivative de libertate (Jabłoński vs. Polonia - hotărârea din 2000 şi Patsouria vs Georgia - hotărârea din 2007). De asemenea, în alte două recente cauze privind chiar România Curtea a amintit că autorităţile judiciare trebuie să furnizeze motive pertinente şi suficiente pentru a justifica necesitatea menţinerii reclamantului în stare de detenţie provizorie, prezentând fapte concrete pe baza cărora estimează riscul lăsării reclamantului în libertate şi să explice imposibilitatea de a aplica măsuri alternative detenţiei  (Calmanovici vs Romania- hotărârea din 2008 şi Scundeanu vs. Romania – hotărârea din 2010).

Aceeaşi Curte a arătat că acest pericol descreşte pe măsura trecerii timpului, iar autorităţile trebuie să motiveze de o manieră concretă necesitatea menţinerii stării de arest (I.A. vs. Franţa, hotărârea din 1998). Continuarea detenţiei aşadar poate fi justificată dacă din anumite elemente concrete rezultă că trebuie acordată prioritate protejării ordinii publice, libertatea individuală trecând în subsidiar (Smirnova vs. Rusia, hotărârea din 2003).

Or, este adevărat că probele cu privire la împrejurările comiterii faptelor de care este acuzat inculpatul există, ele fiind administrate în cursul urmăririi penale, urmând ca evaluarea lor şi stabilirea vinovăţiei să se facă în cursul judecăţii. Mai este adevărat şi că inculpatul a recunoscut comiterea tuturor infracţiunilor comise, atât în faţa procurorului cât şi a judecătorului (în cursul soluţionării procedurilor adiacente a menţinerii măsurii, liberării provizorii, respectiv revocării măsurii) existând presupunerea legitimă că acesta îşi va păstra aceeaşi conduită procesuală corectă şi în cursul audierii în faţa instanţei învestită cu soluţionarea fondului, care va avea loc pe data de 20 iulie 2007.

Având în vedere aceste aspecte, precum şi timpul de peste o lună de arest preventiv executat deja de inculpat, instanţa apreciază că prin punerea sa în libertate nu s-ar produce niciun impact negativ în societate şi aceasta nu ar fi contravenit bunei desfăşurări a judecăţii.

Totuşi, nefiind dispărute temeiurile arestării preventive, se va dispune înlocuirea acestei măsuri cu cea a obligării de a nu părăsi localitatea, măsură pe care inculpatul s-a obligat azi să o respecte, în caz de încălcare acesta fiind arestabil imediat în baza art. 148 lit. a1 Cpp . S-a avut în vedere la alegerea acesteia şi faptul că singurul domiciliu al inculpatului este cel din Oradea şi că soţia sa este însărcinată.

Pe parcursul acestei măsuri inculpatul va respecta obligaţiile impuse de lege în art. 145 alin. 11 C.pr.pen. De asemenea întrucât sunt probe în cursul urmăririi penale că a atras atenţia unui martor asupra a ceea ce declară cu privire la accidentul comis în timp ce se afla la volan, inculpatului i se va interzice dreptul de a mai conduce vreun vehicul, respectiv i se va impune obligaţia de a nu lua contact cu martorii din prezenta cauză.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

 

În baza art. 139 alin. 1 Cod procedură penală admite cererea formulată de inculpatul PC, cetăţenie română, studii medii, fără ocupaţie, fără loc de muncă, stagiu militar satisfăcut, căsătorit, fără copii minori, în prezent în Penitenciarul  Oradea.

Înlocuieşte măsura arestării preventive dispusă prin încheierea nr 40/Î/R/21.05.2010 a Tribunalului Bihor (mandat de arestare preventivă nr 29/21.05.2010) cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea Oradea.

În temeiul art. 145 alin. 11 şi alin. 12 C.pr.pen. pe durata acestei măsuri inculpatul va respecta următoarele obligaţii:

a) să se prezinte la instanţa de judecată, Judecătoria Oradea, la toate termenele de judecată;

b) să se prezinte la Poliţia  Municipiului Oradea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat;

c) să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea Judecătoriei Oradea;

d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme.

e) să nu conducă nici un fel de vehicul;

f) să nu se apropie de martorii  SPA şi CM şi să nu comunice cu aceştia direct sau indirect, decât în sala de judecată;

În temeiul art 145 alin 22 Cod procedură penală, atrage atenţia inculpatului PCcă în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii obligării de a nu părăsi localitatea Oradea sau a obligaţiilor care îi revin, se va lua faţă de acesta măsura arestării preventive.

Copia prezentei încheieri se comunică, la data rămânerii definitive, secţiei de poliţie în a cărei rază teritorială locuieşte inculpatul, jandarmeriei, poliţiei comunitare, organelor competente să elibereze paşaportul, organelor de frontieră, precum şi altor instituţii, în vederea asigurării respectării obligaţiilor care îi revin. Organele în drept refuză eliberarea paşaportului sau, după caz, ridică provizoriu paşaportul pe durata măsurii.

Poliţia Municipiului Oradea va verifica periodic respectarea măsurilor şi a obligaţiilor dispuse faţă de inculpat, iar în cazul în care constată încălcări ale acestora, va sesiza de îndată instanţa.

Cu drept de recurs în termen de 24 ore de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 28.06.2010, ora 15.40.

 

 

 

Preşedinte,                                                                                     Grefier,

Cristi  Danileţ                                                              Ana Otilia Bere

 

 

 

 

 

 

 

 

CD/A.B, 28 Iunie 2010