Resp arestare si inlocuire

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ORADEA

DOSAR NR.16242/217/2010

 

Î N C H E I E R E  nr. 30/ M/ 2010

Camera de consiliu din 17.08.2010

PRESEDINTE :  DANILEŢ CRISTI

GREFIER     :  SÎRMĂ NICOLETA

 

 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, reprezentat prin dna. procuror  COTRĂU MARIA.

*                   *                        *

Pe rol fiind pentru azi, propunerea  Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, privind arestarea preventivă a inculpatului BM.

La apelul nominal făcut în cauză se prezintă inculpatul aflat în stare de reţinere, asistat de apărător ales  av.CS.

Procedura este completă.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, învederându-se instanţei cele de mai sus.

Preşedintele aduce la cunoştinţa inculpatului motivul pentru care a fost prezentat în faţa judecătorului, explicându-i-se şi temeiurile pentru care s-a solicitat arestarea preventivă.

La întrebarea instanţei, cei prezenţi arată că nu au cereri de formulat sau excepţii de invocat.

În baza art. 150 cod procedură penală se procedează la ascultarea inculpatului BM, declaraţia acestuia fiind consemnată în procesul verbal separat ataşat la dosar, declaraţie care după ce a fost citită de către inculpat, acesta a semnat-o.

Instanţa acordă cuvântul asupra propunerii de arestare preventivă.

Procurorul – susţine propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, solicitând, să se dispună arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 29 de zile. Arată că inculpatul  a săvârşit infracţiunea de favorizarea infractorului, complicitate la mărturie mincinoasă, prev. şi ped. de art.264 C.P., art.26 rap.la art.260CP toate cu aplicarea art.33 lit.a- 34 Cod penal.

Reprezentantul parchetului apreciază că sunt întrunite condiţiile prev.de art.136, 146 şi 148 alin.1 lit.f C.p.p. în sensul că inculpatul a comis mai multe  infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe certe că lăsarea în libertate a inculpatului prezintă pericol concret pentru ordinea publică, deoarece s-ar crea temerea în societate că organele judiciare nu au o reacţie promptă creând astfel o stare de insecuritate socială. Reprezentantul parchetului apreciază că măsura arestului preventiv se impune având în vedere faptul că inculpatul a indus în eroare organele judiciare timp de 1 an şi ceva şi a revenit în momentul prezentării materialului de urmărire penală, altfel ar fi dus la producerea unei erori judiciare prin condamnarea pe nedrept a unei persoane.

Apărătorul inculpatului solicită respingerea propunerii arestării preventive a inculpatului, fără a se lua o altă măsură în subsidiar. Arată că inculpatul urmează să răspundă pentru fapta comisă însă nu ar trebui arestat, pentru că el este cel ce s-a autodenunţat în privinţa infracţiunii de favorizare a infractorului, cu privire la care astfel s-a desistat.

În privinţa infracţiunii de mărturie mincinoasă arată că este incident cauza de nepedepsire prev. de art. 260 al.2 CP .

Mai arată că inculpatul nu prezintă pericol pentru ordinea publică , nu are antecedente penale şi că la începutul luni septembrie 2010 urmează a se căsători cu prietena sa , învinuită şi ea în prezentul dosar.

Reprezentantul parchetului, în completarea concluziilor, arată că desistarea a intervenit nu ca urmare a bunăvoinţei inculpatului ci pentru că nu a fost respectată înţelegerea bănească dintre acesta şi cel care a comis accidentul, respectiv Vişoiu Claudiu, şi că în prezenta cauză toţi cei patru ocupanţi ai autoturismului sunt cercetaţi pentru mărturie mincinoasă.

Inculpatul având ultimul cuvânt solicită respingerea propunerii de arestare preventivă, arătând că se va prezenta la toate chemările organelor judiciare.

 

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND:

 

Constată că prin propunerea din 17.08.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea  s-a solicitat arestarea preventivă pentru 29 zile a inculpatului BM, în temeiul art.148 al.1 lit.f CPP.

Procurorul şi-a motivat propunerea arătând că inculpatul este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de favorizarea infractorului, complicitate la mărturie mincinoasă, prev. şi ped. de art.264 C.P., art.26 rap.la art.260 CP toate cu aplicarea art.33 lit.a- 34 Cod penal, constând în aceea că a luat asupra sa fapta constând în producerea unui accident de circulaţie soldat cu decesul victimei , pentru a-l scăpa de răspundere penală pe VCM, ce a condus în realitate acel autoturism fără a avea permis de conducere.

A mai arătat că lăsarea în libertate a inculpatului ar crea temerea în societate că organele judiciare nu au o reacţie promptă creând astfel o stare de insecuritate socială.

 

În temeiul art. 1491 al. 9 C. pr. pen. va fi respinsă propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea .

Astfel inculpatul este cercetat şi nu a tăgăduit faptul că a indus în eroare organele judiciare cu privire la adevăratul autor al accidentului soldat cu decesul victimei. Organele de urmărire penală urmează să finalizeze acel dosar şi să stabilească dacă VCM , aflat la volanul acestui autoturism a comis sau nu fapta cu vinovăţie.

Inculpatul BM este cercetat pentru infracţiunea de complicitate la mărturie mincinoasă, sancţionată de lege cu închisoare de la 1 la 5 ani. Deşi în prezenta procedură nu este permisă decât analiza probelor şi indiciilor cu privire la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală ( potrivit art.143 al.1 CPP), instanţa nu poate trece cu vederea dispoziţia art.260 al.2 CP care instituie o cauză de nepedepsire pentru martorul care îşi retrage mărturia mai înainte de a se produce arestarea inculpatului respectiv de a se fi pronunţat o hotărâre sau a se fi dat o altă soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase.

În această situaţie este posibil ca procurorul să de-a o soluţie care să împiedice tragerea la răspundere penală a inculpatului pentru această infracţiune.

Cât priveşte infracţiunea de favorizare a infractorului prev. de art.264 al.1 CP şi sancţionată de lege cu închisoare de la 3 luni la 7 ani, se constată că la dosar există suficiente probe din care rezultă că inculpatul BM şi celelalte persoane – FHM, CCC, VCM - au indus organele judiciare în eroare timp de 1 an de zile susţinând că la volanul autoturismului era inculpatul brumă şi nu VCM. Dacă se va dovedi că acest lucru a fost săvârşit cu vinovăţie, inculpatul BM va răspunde în faţa instanţei penale ce va soluţiona fondul. Însă având în vedere că el însuşi a recunoscut săvârşirea infracţiunii, şi că a dat ulterior noi declaraţii menite să lămurească organele judiciare asupra aflării adevărului în cauză, că victima accidentului are un grad ridicat de culpă, poate chiar totală în producerea acestuia, că inculpatul este tânăr şi nu are antecedente penale, manifestând un profund regret pentru cele comise şi de asemenea pentru că  pe 04.09.2010 urmează să se căsătorească, nu se impune privarea sa de libertate de parcursul urmăririi penale.

Se impune însă luarea măsurii limitative de libertate constând în obligarea de a nu părăsi Municipiul Oradea, în condiţiile art.145 CPP.

Aceasta pentru că este necesar a se asigura buna desfăşurare a procesului penal şi a împiedica sustragerea inculpatului de la urmărire penală, în condiţiile art.136 al.1 CPP şi pentru că este dat temeiul prev. de art.143 al.1 CPP impus de art.145 al.1 CPP, probele constând în declaraţiile părţilor implicate, procesul verbal încheiat la faţa locului cu prilejul constatării accidentului şi actele medicale depuse la dosar.

Ca urmare inculpatului i se va impune să respecte obligaţiile prev. de art.145 al.11 lit.a-d şi întrucât colaborarea sa cu ceilalţi învinuiţi i-a determinat şi pe aceştia să comită infracţiunea de mărturie mincinoasă, i se va interzice să i-a legătura cu numiţii CCC şi VC. Nu se poate dispune acelaşi lucru şi pentru contactul cu FHM, care este logodnica inculpatului şi cu care locuieşte împreună.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În baza 1491 al. 9 C. pr. pen. respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea

În baza art. 1491 al 12 din C. pr. pen. raportat la art. 146 al.111 şi art.145 CPP  dispune măsura obligării de a nu părăsii  localitatea Oradea de către inculpatul BM pe o durată de 30 de zile, începând din data de 17.08.2010 până în 17.09.2010 inclusiv.

Pe durata măsurii inculpatul va respecta următoarele obligaţii:

a.    Se va prezenta la organele judiciare ori de câtre ori este chemat.

b.    Se va prezenta la I.P.J.Bihor- Serviciul Poliţiei Rutiere conform programului de supraveghere întocmit de aceasta sau ori de câte ori este chemat.

c.    Nu îşi va schimba locuinţa fără încuviinţarea instanţei.

d.    Nu va deţine, folosi sau purta nici o categorie de armă.

e.    Nu va intra în legătură cu CCC şi VC .

În baza art.145 al.22 CPP atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce îi revin se va lua faţă de el măsura arestării preventive.

Prezenta încheiere se va comunica instituţiilor indicate de art.145 al.21 CPP.

Cu recurs în 24 ore de la pronunţare cu inculpatul  în Arestul I.P.J. - Bihor.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.08.2010 ora 12.

 

Preşedinte                                                                             Grefier

DANILEŢ CRISTI                                          SÎRMĂ NICOLETA

 

 

 

 

 

Red.D.C./

dact S.N/ 8 ex/ 17.08.2010