Victime accident de circulatie

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ORADEA- JUDEŢUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

DOSAR NR.  12196/271/2008

 

 

 

 

 

SENTINŢA PENALĂ NR.  926/2009

 

Şedinţa publică din data de 08.10.2009

 

PREŞEDINTE: CRISTI DANILEŢ

GREFIER: LIVIA POPA

 

Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, a participat procuror Viorica Diniţă.

Pe rol soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul HI, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.178 Cod Penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, se prezintă inculpatul, personal şi asistat de avocat ales MV, partea civilă II, personal şi asistat de avocat ales TT, părţile civile GF şi  GM, personal şi asistaţi de avocat ales KL, partea civilă GI, personal şi asistat de avocat PA, pentru părţile civile GM, GAI şi GIM, prin reprezentant GM, avocat ales PA, pentru  asiguratorul Asitrans SA Asigurări-Reasigurări Oradea, avocat ales conform delegaţiei depusă la dosar şi martorii SIV şi VC, lipsă fiind părţile civile GMGAI şi GIM, prin reprezentant GM, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea şi martorul BSF.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa întreabă părţile cu privire la cuantumul pretenţiilor civile.

Avocatul părţilor civile GI, GM, GAI şi GM, arată că GAI şi GM sunt minori. Precizează că părţile civile Gh au primit de la inculpat despăgubirile de înmormântare şi rentă. Arată că pretenţiile civile solicitate sunt ¼ din salariul net mediu/economie pentru fiecare copil până la împlinirea vârstei majoratului sau până la continuarea studiilor, precum şi 50.000 Euro pentru părţile civile inclusiv pentru partea civilă GI, care este tatăl persoanei decedate.

Avocatul părţilor civile GF şi  GM arată că părţile civile pe care le reprezintă sunt părinţii uneia din victimele care au decedat. Arată că părţile civile Gl solicită despăgubiri civile câte 100.000 lei fiecare reprezentând daune morale.

Avocatul părţii civile II arată că partea civilă care o reprezintă este soţul persoanei decedate I. Precizează că solicită 13.907 lei despăgubiri civile reprezentând daune materiale şi 400.000 lei reprezentând daune morale. Arată că 13.600 lei reprezintă contravaloarea monumentului funerar, 200 lei consultaţii medicale şi 107 lei cheltuieli de spitalizare. Precizează că partea civilă II se constituie parte civilă şi pentru soţia sa decedată, dar şi în nume propriu.

Reprezentatul asiguratorului Asitrans SA Asigurări-Reasigurări arată că nu are pretenţii şi precizează că există asigurare de răspundere civilă obligatorie.

Avocatul părţii civile Iova arată că s-au plătit cheltuielile de înmormântare şi contravaloarea  maşinii accidentate.

Nu sunt alte cereri.

Avocatul părţilor civile GH arată că părţile pe care le reprezintă se constituie părţi civile în limita plafonului maxim al asigurării.

După verificarea identităţii şi depunerea jurământului cu mâna pe Biblie, instanţa, în temeiul art. 327 şi următ. C. pr. pen. procedează la audierea separată a martorilor Silaghi Ioan Viorel şi Vid Crăciun, declaraţiile acestora fiind consemnate în procese verbale şi ataşate la dosarul cauzei.

Instanţa revine asupra amenzii judiciare în sumă de 1.000 lei aplicată martorului SIV la termenul din 11.06.2009, urmând a se emite adresă către Administraţia Financiară cu privire la scutirea de amendă judiciară a martorului SIV.

Reprezentantul Parchetului, cu privire la martorul BSF, solicită audierea pentru dovedirea stării de fapt.

Avocatul părţii civile II apreciază că în cauză au fost administrate probe suficiente pentru a se putea trage concluzii. Arată că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, iar martorii audiaţi la acest termen confirmă împrejurările săvârşirii faptei. Arată că a fost administrată şi proba ştiinţifică, că există şi schiţa locului accidentului, iar din declaraţia martorului B de la fila 52-53 rezultă că acesta a ajuns la faţa locului după producerea accidentului.

Instanţa revine asupra audierii martorului BSF.

Avocatul părţii civile II depune al dosar în şedinţă publică, copia sentinţei nr. 32316/07RG a Tribunalului civil şi penal din Milano, sentinţă pronunţată într-o cauză similară în care a fost implicat cu cetăţean român.

Nemaifiind excepţii de invocat sau cereri de formulat, instanţa, apreciind cauză lămurită, în temeiul dispoziţiilor art. 339  C.p.p. închide faza cercetării judecătoreşti şi în baza art. 340 C.p.p. acordă cuvântul asupra fondului.

Reprezentantul Parchetului arată că susţine Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea şi solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă just individualizată pentru cele două fapte de ucidere din culpă, prev. de art. 178 C. penal şi cea de vătămare corporală din culpă. Arată că din probe, inclusiv din declaraţia de recunoaştere a inculpatului, rezultă că inculpatul a comis infracţiunile. Cu privire la latura civilă  solicită obligarea la despăgubirile civile dovedite faţă de părţile civile din Rechizitoriu, precum şi la daunele morale în cuantum maxim. Totodată solicită obligarea la cheltuieli judiciare către stat.

Avocatul părţilor civile GH pe latură penală arată că susţine concluziile reprezentantului Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea de aplicare a unei pedepse just individualizate, cu aplicarea art. 72 C. penal, solicitând suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Arată că din atitudinea faţă de părţile civile rezultă că inculpatul recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei. În ceea ce priveşte latura civilă, solicită admiterea acţiunii civile şi în temeiul art. 14 şi următoarele C.p.c. solicită obligarea inculpatului şi a asiguratorului la 50.000 Euro pentru fiecare parte civilă şi ¼ din salariul net pentru fiecare copil până la împlinirea vârstei majoratului sau până la continuarea studiilor, fără a depăşi daunele cumulat privind plafonul maxim al asiguratorului, precum şi obligarea la cheltuieli de judecată.

Avocatul părţilor civile GF şi  GM susţine vinovăţia inculpatului şi solicită aplicarea unei pedepse just individualizate. Cu privire la constituirea de parte civilă solicită admiterea acesteia şi obligarea inculpatului şi a asiguratorului la câte 100.000 de lei pentru părţile civile, precum şi obligarea la cheltuieli judiciare conform împuternicirii avocaţiale şi chitanţelor. Arată că nu există preţ al durerii, daunele morale fiind greu de apreciat, există traumă, familia pierzându-şi fiica la o vârstă fragedă. În concluzie solicită admiterea pretenţiilor civile şi obligarea la daune morale.

Avocatul părţii civile II cu privire la latura penală susţine vinovăţia inculpatului cu privire la săvârşirea infracţiunii, solicitând aplicarea pedepsei just individualizate. În privinţa laturii civile arată că este justificată constituirea de parte civilă şi precizarea la constituirea de parte civilă. Solicită obligarea inculpatului şi a asiguratorului la plata a 13.907 lei daune materiale şi 400.000 lei daune morale, din care 13.600 lei reprezintă monumentul funerar, 200 lei consultaţii medicale şi 107 lei cheltuieli de spitalizare. Solicită obligarea la plata despăgubirilor şi a prejudiciului nepatrimonial rezultat din suferinţele psihice şi a vătămării sale corporale. Totodată solicită obligarea la 2.950 lei cheltuieli judiciare dovedite cu chitanţe, din care 950 lei onorariu expert, 1.000 lei onorariu la urmărire penală şi 1.0000 lei onorariu avocaţial la instanţă. Arată că a depus sentinţa Tribunalului din Milano în care victima accidentului a fost un cetăţean român, iar părinţii victimei au fost despăgubiţi cu câte 200.000 Euro de către autorul accidentului în solidar cu societatea de asigurări.

Reprezentantul asiguratorului Asitrans SA Asigurări-Reasigurări solicită instanţei să cenzureze daunele solicitate. Face referire la suma de 13.000 lei şi precizează că la dosar există contract prestări servicii între o persoană fizică şi beneficiar, dar nu există dovezi la dosar. Arată că acel contract nu poate face dovada plăţii a 13.000 lei. Cu privire la daunele morale solicită să se observe că în dosar, cu excepţia solicitării unor rente, nimeni nu a cerut daune materiale, ci doar daune morale. Face referire la sentinţa de la Milano, precizând că s-a pronunţat într-o ţară unde veniturile sunt mai mari ca în România, şoselele sunt altele, iar maşinile sunt altele. Arată că se tinde ca daunele morale să compenseze daunele materiale care nu pot fi probate. Susţine că nu contestă suferinţa părţilor, dar cuantumul lor nu este rezonabil. Solicită cenzurarea drastică a daunelor morale. La întrebarea instanţei arată că obligaţia este nelimitată, se stabileşte global plafonul de comisia de asigurări. Arată că nu este obligaţie solidară, ci subsidiară.

Avocatul părţii civile II arată că obligaţia este subsidiară dar răspunde alături de inculpat. Solicită ca la despăgubirile civile acordate să nu se ţină cont de şosele, de autoturismele folosite, ci de art. 998, 999 Cod civil şi dă citire acestor articole. Cu privire la întinderea daunelor privind asiguratorul arată că erau limitate până în 2002, apoi s-au mărit, ajungând la 750.000 Euro/persoană. În ceea ce priveşte diferenţa dintre România şi Italia arată că înjumătăţit pretenţiile.

Avocatul părţilor civile Gh invocă prevederile deciziei ÎCCJ care a stabilit că asiguratorul participă alături de inculpat şi susţine că practica este răspunderea solidară. Totodată precizează că Ordinul CSA  a statuat limite pentru o victimă şi pentru toate victimele.

Reprezentantul asiguratorului Asitrans SA Asigurări-Reasigurări arată că din punctul de vedere al asiguratorului obligaţia este impusă de lege în considerarea riscului pe care şoferul şi-l asumă. Solicită ca atunci când instanţa  stabileşte o limită să aibă în vedere riscul în ceea ce priveşte ceea ce se întâmplă în România.

Avocatul inculpatului pe latură penală solicită aplicarea pedepsei sub minimul special, respectiv aplicarea unei pedepse just individualizate, cu aplicarea art. 74, 76 C. penal, respectiv reţinerea circumstanţelor atenuante. Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei solicită să se dispună suspendarea condiţionată a executării pedepsei în temeiul art. 81 C. penal. Solicită acordarea unui termen pentru a depune concluzii scrise.  Arată că sunt trei aspecte şi anume atitudinea inculpatului la urmărire penală şi în faţa instanţei, faptul că acesta a recunoscut şi regretat fapta. Al doilea aspect precizează că îl constituie atitudinea inculpatului faţă de familii, respectiv ajutorul dat familiei Gh, susţinând că suma consistentă, suportarea cheltuielilor de înmormântare şi renta denotă interesul real şi sentimentul de culpabilitate. Arată că inculpatul şi-a dat interesul pe latură materială. Solicită să se reţină situaţia personală a inculpatului, vârsta înaintată, faptul că are familie, nepoţi. Cu privire la latura civilă arată că este de acord cu pretenţiile civile în măsura în care sunt dovedite.

Avocatul părţilor civile Gh arată că s-a plătit de către inculpat rentă până la zi şi solicită plata de la data pronunţării.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că a luat legătura cu părţile vătămate, a discutat despre despăgubirile materiale, concretizate la una din părţile vătămate, cu privire la a doua arătând că a avut pretenţii sume exagerate, dar şi acolo a ajuns la un moment dat la o înţelegere, dar la faţa locului aceasta şi-a schimbat pretenţiile şi nu a putut să  le satisfacă dorinţele.

 

JUDECĂTORIA

DELIBERÂND:

 

1. Constată că prin Rechizitoriul nr.7865/P/2007 din 05.1.2008 Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea l-a trimis în judecată pe inculpatul HI pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin. 1 rap. la alin. 2 şi 5 din C. penal şi vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 alin. 1 şi 3 C. penal, reţinându-secă în data de 20.12.2007in timp ce conducea un autoturism pe drumul public a intrat pe contrasens unde a tamponat frontal un alt autoturism, accident soldat cu decesul numiţilor IF, GA şi BM, respectiv cu vătămarea numitului II.

Inculpatul a recunoscut comiterea faptei atât în cursul urmăririi penale (fila 54 -56 dosar u.p.) cât şi în faţa instanţei (fila 41). El a justificat trecerea peste axul drumului şi intrarea pe contrasens prin faptul că la data şi ora comiterii faptei era întuneric, carosabilul era umed şi la un moment dat a fost orbit de farurile unei maşini care venea din contrasens. In plus la declaraţia din cursul judecăţii a arătat că porţiunea de drum în care s-a produs accidentul avea gropi şi denivelări. Aceste apărări vor fi respinse: pe lângă faptul că nu s-a dovedit existenţa la momentul producerii accidentului a elementelor de fapt invocate, chiar în ipoteza existenţei lor inculpatul era obligat să conducă cu prevedere şi cu viteza adaptată la condiţiile concrete din trafic.

 

Faţă de probele administrate în cursul urmării penale şi al judecăţii în primă instanţă, se constată vinovăţia inculpatului în producerea accidentului.

2. Astfel, din procesul verbal de cercetare la faţa locului (fila 5-7 dosar u.p.), coroborat cu fotografiile judiciare (filele 9-13 dosar u.p.), cu declaraţia celuilalt şofer implicat în accident (fila 18 dosar u.p.), împreună cu declaraţiile de învinuit şi inculpat, instanţa reţine următoarea stare de fapt:

În data de 20.12.2007 în jurul orelor 17.50 inculpatul HI conducea autoturismul Scoda Fabia cu nr. DH-50-WAR pe DN 79 din direcţia Oradea către Salonta, transportând ca pasageri pe soţia sa HM şi mama acesteia BM. La km 107 din centrul localităţii Nojorid a intrat pe contrasens, încălcând linia continuă (aspect vizibil din fotografiile judiciare) unde a acroşat un autoturism  ce staţiona regulamentar pe acostamentul părţii carosabile şi în încercarea de a se reintegra pe banda corespunzătoare, autoturismul condus de inculpat a tamponat frontal autoturismul marca Dacia cu nr. BH-06-VMM condus de II, în autoturismul căruia se aflau şi soţia sa IF şi GAN.

Urmare a impactului s-au înregistrat următoarele victime:

- din maşina inculpatului a suferit leziuni grave soacra sa care a decedat la câteva zile de la producerea accidentului la spital. Potrivit Raportului de constatare medico legală nr.6/III/2 din 02.01.2008 decesul acesteia a avut ca şi cauză fizică leziunile din 20.12.2007 produse prin lovire de componente dure în interiorul unui autovehicul aflat în deceleraţie bruscă (filele 31-37 dosar u.p.).

- din maşina şoferului I: a decedat soţia lui IF, cauza decesului fiind accidentul menţionat, aşa cum rezultă din raportul de constatare medico legală nr.4197/III/503 din 21.12.2007 (fila 43-44) şi numitul GAN, cauza decesului fiind acelaşi accident, aşa cum rezultă din  raportul de constatare medico legală nr.4196/III/503 din 21.12.2007. La rândul său II a suferit leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare 22 zile îngrijiri medicale, după cum rezultă din certificatul medico legal nr. 4225/If/327 din 27.12.2007, leziuni provocate în cadrul accidentului menţionat (fila 19 dosar u.p.).

În cauză a fost efectuată şi o expertiză tehnică din care rezultă viteza legală de deplasare a celor două autoturisme implicate în accident  şi lipsa vreunui element din care să reiasă culpa şoferului Daciei II  (filele 59-71 dosar u.p.).

 

3. În drept fapta inculpatului întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de ucidere din culpă prev. de art.178 alin. 1 rap. la alin. 2 şi 5 C. penal, sancţionată de lege cu închisoarea de la 2 la 7 ani cu posibilitatea aplicării unui spor de până la 3 ani la maximul pedepsei, respectiv a infracţiunii de vătămate corporală din culpă, prev. de art.184 alin. 1, 3 C. penal, sancţionată cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă. Fapta inculpatului este urmarea nerespectării dispoziţiilor art. 41 alin. 1 din OUG 195/2002 ce obligă şoferii să circule cât mai apropare de marginea părţii carosabile cu respectarea semnelor rutiere şi ale art. 77 alin. 2 di Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002 care interzice şoferului încălcarea marcajului longitudinal constând într-o linie continuă.

Instanţa îl va condamna pe inculpat pentru aceste două infracţiuni ţinând seama de numărul victimelor în număr de 4, de gravitatea urmărilor accidentului, dar şi de lipsa antecedentelor penale ale inculpatului. Stabileşte astfel pedeapsa de 3 ani închisoare, respectiv 6 luni închisoare.

Cele două infracţiuni au fost comise ca urmare a aceleiaşi fapte de conducere, fiind date condiţiile concursului ideal de infracţiuni prev. de art. 33 lit. b C. penal, ceea ce atrage contopirea pedepselor potrivit art. 34 în pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

Având în vedere cuantumul pedepsei rezultante, că inculpatul nu a mai fost condamnat anterior, că a depus eforturi substanţiale financiare în vederea reparării parţiale a prejudiciului cauzat cu privire la familia Gh (dovedit cu ordinele de plată de la filele 62-67 şi cu declaraţia soţiei şi părinţilor decedatului Gh din care rezultă că inculpatul a plătit 20.000 lei daune materiale şi câte 400 lei lunar pentru cei doi minori - fila 71), instanţa apreciază că inculpatul nu va mai săvârşi alte infracţiuni şi nu este necesară executarea pedepsei, astfel încât dispune suspendarea condiţionată sub supraveghere pe termenul de încercare stabilit conform art. 86 ind. 2 C. penal pe o durată de 6 ani.  În acest timp se va supune obligatoriu măsurilor de supraveghere din art. 86 ind. 3 alin. 1.

 

4. În latura civilă a cauzei se constată că s-au formulat următoarele pretenţii civile:

- II a pretins pentru prejudiciul fizic suferit 13.907 lei reprezentând despăgubiri civile materiale,compuse din 200 lei consultaţii medicale şi 107 lei cheltuieli de spitalizare, respectiv 13.600 lei cheltuieli ocazionate cu monumentul funerar (fila 3 şi 36), ,primele fiind dovedite cu chitanţele de la dosar (fila 38-39), acestea din urmă fiind dovedite cu devizul de lucrare(fila 37).

- GF şi GM, părinţi ai decedatei IF, au solicitat 8.000 lei contravaloarea monumentelor funerare, la care ulterior au renunţat (fila 42 verso) şi câte 100.000 lei daune morale (fila 20).

- GI în calitate de tată, GMI, în calitate de soţie şi minorii GAI (3 ani) şi GIM (1 an) au solicitat câte 50.000 Euro cu titlu de daune morale ca urmare a suferinţelor cauzate de decesul lui GAN şi pentru minori a unei rente în sumă de ¼ din salariul net mediu/economie (fila 13).

Daunele materiale vor fi acordate în întregime, potrivit art. 14  C.p.p. rap. la art. 998 C. civil, pentru II în calitate de victimă directă, respectiv soţ al victimei IF, care au fost justificate şi dovedite. De asemenea se va acorda în calitate de despăgubiri materiale şi renta lunară solicitată pentru minorii Gh până la majoratul lor şi dacă continuă studiile cel mai târziu până la împlinirea vârstei de 27 ani, cu care inculpatul a fost de acord; aceste despăgubiri nu se vor acorda de la data producerii faptei ilicite ci de la data pronunţării hotărârii pentru că în toată această perioadă inculpatul a suportat voluntar renta, potrivit înţelegerii dintre părţi.

Daunele morale se vor acorda de asemenea potrivit art. 14 C.p.p. rap. la art. 998 C. civil, ţinându-se seama de calitatea persoanelor decedate în raport cu cea a părţilor civile şi de cuantumul pretins de acestea din urmă. Instanţa reţine că prejudiciul moral produs prin decesul unor rude apropiate (soţ, părinte, copil) nu poate fi estimat decât prin apreciere şi ţinând cont de toate aceste elemente îl va obliga pe inculpat la plata sumelor: pentru „compensarea” decesului lui IF, suma de 400.000 lei în favoarea soţului şi câte 100.000 lei în favoarea părinţilor; pentru „compensarea” decesului lui GAN, suma de 50.000 Euro soţiei, 25.000 Euro tatălui şi tot 25.000 Euro pentru fiecare din cei doi minori rămaşi fără tată la o vârstă extrem de mică.

La plata acestor despăgubiri materiale şi morale va fi obligat atât inculpatul cât şi asiguratorul în temeiul art.  14 C.p.p. rap. la art. 998 C. civil (în ceea ce-l priveşte pe inculpat) şi art. 49 şi 50 din Legea 136/1995 (în ceea ce priveşte asiguratorul).  Răspunderea acestuia din urmă are ca izvor convenţia dintre părţi – este vorba de contractul de asigurare auto obligatorie încheiat cu SC Euroins România Asigurare Reasigurare SA. Despăgubirea care urmează a fi plătită de asigurator celor păgubiţi prin accidente produse de autovehicule nu deschide acţiunea în regres, nefiind una dintre ipotezele menţionate în art. 58 din lege. Prin urmare asiguratorul poate fi obligat în mod distinct la plata despăgubirilor către terţi, fiind la alegerea creditorilor să ceară întreaga prestaţie de la oricare dintre părţi.

 

5. Cu privire la cheltuielile judiciare II a solicitat plata de către inculpat a sumei de 2.950 lei reprezentând 950 lei onorariu expert asistent în faza de urmărire penală, care se vor acorda în întregime fiind dovedite cu chitanţele de la dosar (fila 40), 1.000 lei onorariu avocat în faza urmării penale şi 1.000 onorariu avocat în faţa primei instanţe (fila 3). De asemenea GF a solicitat 1.000 lei onorariu avocat dovedit cu chitanţa de la fila 117. Inculpatul va suporta şi cheltuielile judiciare avansate de către stat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

În baza art. 178 alin.1, 2 şi 5 C.pen, condamnă pe inculpatul HI, cetăţean român, studii superioare, economist, căsătorit, fără antecedente penale la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

 

În baza art. 184 alin. 1 şi alin 3 C.pen, condamnă pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din  culpă.

 

În temeiul art.33 lit b, art 34 lit b C.pen, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare.

 

Conform art. 861 C.pen suspendă condiţionat executarea pedepsei sub supraveghere pe durata termenului de încercare de 6 ani, timp în care inculpatului îi revin următoarele obligaţii:

a) sa se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Bihor, la datele fixate de acesta;

b) sa anunte acestui serviciu, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;

c) sa comunice acestui serviciu si sa justifice schimbarea locului de munca;

d) sa comunice acestui serviciu informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

În temeiul art 359 Cpp atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art. 3 C.pen a cărui nerespectare are ca urmare revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

 

În baza art.14 Cpp rap la art 998 C.civ, respectiv art. 49 şi 50 din Legea r. 136/1995 obligă inculpatul alături de asiguratorul SC EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA la plata următoarelor sume cu titlu de despăgubiri:

-       50.000 euro daune morale pentru partea civilă GM Ioana, respectiv 25.000 euro pentru partea civilă GI;

-       câte 25.000 euro daune morale pentru părţile civile minore GAI şi GIM, reprezentaţi legal de către GM;

-       câte o rentă lunară echivalentă cu ¼ din salariul mediu net pe economie în luna în care se face plata pentru părţile civile minore GAI şi GIM, reprezentaţi legal de către GM, începând cu data pronunţării sentinţei şi până la majoratul minorilor şi ulterior până la teminarea studiilor dar nu mai târziu de 26 ani;

-       13.907 lei daune materiale şi 400.000 lei daune morale către partea vătămată- civilă II;

-       câte 100.000 lei daune morale către părţile civile GF şi GM.

 

În baza art. 191 Cpp, obligă inculpatul la plata sumei de 2.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

 

În temeiul art. 193 Cpp obligă inculpatul la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 1000 lei către partea civilă GF şi  de 2950 lei către partea vătămată-civilă II.

 

Cu dr. de apel în 10 zile de la pronunţare.

 

Pronunţată în şedinţa publică din 08.10.2009.

 

 

 

PREŞEDINTE                                          GREFIER

CRISTI DANILEŢ                                           LIVIA POPA

 

 

 

 

Red. C.D.

Dact. L. P.

3 ex/27.10.2009