Cum poţi ajunge judecător suprem

10.04.2010

Dorinta, manifesta sau nu, a fiecarui judecator este sa ajunga la un moment dat in varful ierarhiei judiciare – judecator la instanta suprema. Este locul in care trebuie sa fie concentrata toata elita profesionala a magistratilor si in care mandria de a fi judecator de suprema ar depasi orice demnitate. Si chiar daca nu va ajunge acolo, un judecator isi doreste ca la curtea suprema sa fie cei mai profesionisti colegi ai sai de la care sa invete nu doar cum se aplica dreptul, ci si cum se face justitie.

 

Petitia Integritate si Demnitate intocmita chiar de judecatori in 2010 sustine ca sunt probleme in modalitatea de promovare la ICCJ, in sensul ca nu sunt cunoscute criteriile concrete de acceptare a unor judecatori, respectiv de respingere a altora dintre candidatii pentru ICCJ.

 

Imi aduc aminte ca pentru prima data aceasta chestiune am ridicat-o in anul 2005 cand reprezentantii SoJust au participat la primele prmovari la ICCJ facute de noul CSM. Vazand lipsa  unor criterii meritocratice si accentuatul subiectivism al membrilor CSM (cel putin in aparenta), SoJust a redactat in septembrie 2005 trei materiale prin care propunea criterile de promovare la ICCJintrebarile pt candidati la ICCJ si chiar un model de regulament de promovare la ICCJ. Mai multe elemente din aceste materiale au fost preluate in luna urmatoare de CSM, care a adoptat doua hotarari in acest sens. Din pacate, ele au ramas inaplicabile pana azi.

 

a. Iata care sunt criteriile si conditiile legale de promovare:

Legea 303/2004 Art. 52 - (1) Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător în ultimii 2 ani la tribunale sau curţi de apel, au obţinutcalificativul ”foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională şi au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 12 ani. (4) Judecătorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, însoţite de orice înscrisuri considerate relevante, în termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care le analizează şi le înaintează Consiliului Superior al Magistraturii, însoţite de un raport consultativ asupra promovării, în termen de 10 zile de la primire.

 

Legea 317/2004 Art. 40 - Secţiile Consiliului Superior al Magistraturii au următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor: c) examinează recomandările primite de la Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind numirea în funcţie a judecătorilor în cadrul Curţii. Art. 35 - Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are următoarele atribuţii referitoare la cariera judecătorilor şi procurorilor; c) dispune promovarea judecătorilor şi a procurorilor.

 

b. Iata care sunt criteriile regulamentare de promovare, venite in aplicarea legii:

Ghidul de evaluare candidati de promovare la ICCJ aprobat de CSM prin Hot 482/2005 `cu valoare orientativa`: Criteriile generale sunt cele din profilul oricarui magistrat: 1. Gândire independentă/critică; 2. Integritate/consistenţă cognitiv-morală; 3. Conştientizare socială şi angajament; 4. Predispoziţie pentru muncă intensă şi invăţare profesională continuă; autenticitate (identificare cu valorile profesiunii de magistrat) şi motivare intrinsecă a activităţilor profesional;e 5. Comunicare clară şi logică, receptivitate faţă de orice informaţie care ar putea îmbunătăţi calitatea opiniei; autocontol; 6. Conştiinciozitate, diligenţă, respect colegial. La acestea se adauga criterii specifice, adică criterii de comportamente diferenţiatoare (care fac diferenţa între candidatul potrivit şi cel mai putin potrivit); interviul purtat cu candidatii ar trebui sa contina intrebari cu privire la Impartialitate, Integritate, Autocontrol, Disponibilitate la munca intensa, Priceperi profesionale.  Exista chiar si o fisa unde trebuie punctate aceste toate criterii.

 

Hot 492/2005 aproba criteriile (si ele fiind `orientative`) dupa care se stabileste cum se determina `remarcarea in activitatea profesionala` de care vorbeste legea in art. 52: 1) specializarea intr-un anumit domeniu al dreptului, in functie de sectia la care exista post vacant; 2) Calitatea redactarii hotararilor pronuntate, reflectata in aprecierile de la ultimele 2 evaluari: 3) Nr redus de hotarari casate imputabile in ultimii 2 ani, in raport de media pe tara si pe instanta unde isi desfasoara activitatea candidatul; 4) Volumul de activitate al candidatului, dedus din raportul cauze pe rol/cauze solutionate, precum si alte activitati desfasurate decat activitatea de judecata; candidatii vor preciza si nr hotararilor pronuntatem, susceptibile de atac pe ultimii 2 ani; 5) cursurile de pregatire profesionala (masterat, cursuri postuniversitate, doctorat etc) si alte forme de pregatire (conferinte, simpozioane, mese rotunde etc); 6) activitatea publicistica in domeniul dreptului (articole, note, carti etc); 7) cunoasterea jurisprudentei CEDO.

 

SoJust-criterii ICCJ

Sojust-Intrebari ICCJ

SoJust-regulament ICCJ