Strategii, Planuri de actiune, Angajamente regionale si universale

1. ONU

- United Nations Millennium Declaration (2000)  A/RES/55/2

- Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century (2000)  A/RES/55/59


2. UE

a. Programe multianuale

- Programul de la Tampere din 1999 – angajament pentru protecţia libertăţii în spaţiul UE prin bazat pe drepturile omului, instituţii democratice şi statul de drept

- Programul de la Haga 2004 – intarirea libertăţii, securităţii şi justiţiei în UE   Programul de la Haga: consolidarea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană (JO C 53, 3.3.2005, p. 1) şi Planul de acţiune al Consiliului şi al Comisiei de punere în aplicare a Programului de la Haga privind consolidarea libertăţii, securităţii şi justiţiei în Uniunea Europeană (JO C 198, 12.8.2005, p. 1)

- Programul de la Stockholm 2010 - O Europă deschisă şi sigură în serviciul cetăţenilor şi pentru protecţia acestora, cu Planul de acţiune aferent

- Planul de Acțiune Multianual 2009-2013 privind E-Justiția Europeană

 

b. Declaratii

- European Union statement on Independence of the Judiciary and Right to a Fair Trial, OSCE Human Dimension Implementation Meeting 2007, EU Statement for the Working Session 13: Rule of Law III: …………..EU

-  EU statement on the Rule of Law, OSCE Human Dimension Implementation Meeting 2008, Working Session 1: Rule of Law (29th September 2008)…………..EN

 

c. Decizii si Recomandari 

- Rolul judecătorului național în sistemul jurisdicțional al UE

- Decizia Consiliului din 12 februarie 2007 de stabilire pentru perioada 2007-2013, în cadrul programului general „Drepturile fundamentale şi justiţia”, a programului specific „Justiţia penală” 

- Decizia Consiliului din 19 aprilie 2007 de instituire pentru perioada 2007-2013 a programului specific „Drepturi fundamentale și cetățenie” ca parte a programului general „Drepturi fundamentale și justiție”

- Decizia nr. 1149/2007/ce a Parlamentului European și a Consiliului din 25 septembrie 2007 de instituire, pentru perioada 2007-2013, a programului specific „Justiție civilă” în cadrul programului general „Drepturile fundamentale și justiția”

- Rezoluție a Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului privind formarea profesională a judecătorilor, a procurorilor și a personalului din justiție în cadrul Uniunii Europene (2008/C 299/01)

- Comunicare a Comisiei privind crearea unui forum de discuţii cu privire la politicile şi practicile UE în domeniul justiţiei  (COM/2008/0038 final)

- European Parliament recommendation to the Council on the quality of criminal justice and the harmonisation of criminal law in the Member States (2005/2003(INI))


d. Retele internationale

- Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială - Decizia 2001/470/CE, modificată prin Decizia nr. 568/2009/CE ce va intra în vigoare la 1 ian. 2011.

- Reţeaua Judiciară Europeană (în materie penală) - DECIZIA 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008

- EUROJUST - Decizia Consiliului din 28 februarie 2002 de instituire a Eurojust în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate

- Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind crearea unei rețele de cooperare legislativă a ministerelor de justiție din cadrul Uniunii Europene (2008/C 326/01)

 

3. CoE

- Framework Global Action Plan for Judges in Europe, 2001...EN,FR
- Report of the Group of Wise Persons o the CM, 2006...EN,FR

 

4. OSCE

- Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE, OSCE, 1990....................EN

- Document of the Moscow Meeting of The Conference on The Human Dimension of the CSCE, OSCE, 1991....................EN

- OSCE Commitments relating to Judicial Systems and Human Rights, Guide, 2002 ……………….EN

- OSCE Commitments Relating to The Right to a Fair Trial, 2005……….EN

- Protection and Promotion of Human Rights: Responsibilities and Effective Remedies, 2007…………………….EN

- Decision no. 7/08 Further Strengthening the Rule of Law in the OSCE Area …………..EN

- OSCE commitments relating to the rule of law (extract from "OSCE Human Dimension Commitments: Chronological Compilation"), 2009……………..EN

- Human Dimension Implementation Meetings:

  • Warsaw, 19-30 September 2005, Working Session 8: Rule of Law I……...EN
  • Warsaw, 2-13 October 2006, Working Session 9: Rule of law II……………EN
  • Warsaw, 24 September-05 October 2007, Working Session 13: Rule of law III……EN
  • Warsaw 29 September -10 October 2008, Working Session 1: Rule of Law 1…….EN
  • Warsaw, 28 September - 9 October 2009, Working Session 1: Rule of law 1…..EN