VedemJust - invata legea

Admitere 2014: Ghid pentru sustinerea interviului

Publicat pe data de 08.05.2014

admiteredanilet2014.jpg]Ca urmare a multiplelor solicitari, am decis reeditarea pentru cei care se prezinta la admiterea la INM si in magistratura a Ghidului cu privire la cea ce-a treia proba de concurs - interviul.

Aceasta a doua editie este imbunatatita cu sfaturi concrete și bibliografie privind pregatirea si sustinerea acestei probe de care, potrivit Regulamentului de organizare a concursurilor, vor trece doar jumatate din cei care se vor prezenta. Doar aceștia vor deveni auditori de justiție, respectiv magistrați.

*Cuprins:***PARTEA I: A. Interviul ca probă de concurs: condiții de intrare în magistratură, concursurile, proba de interviu, componente, notare; B. Dileme ale eticii judiciare : cei trei „i”, profesionalismul, etica judiciară, virtuțile; C. Metodologia** privind organizarea şi desfăşurarea interviului de admitere.

PARTEA A II‑A: A. Instrumente naționale: Legea nr. 161/2003, Legea nr. 303/2004, Codul de procedură penală, Codul penal, Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, Profilul magistratului în sistemul juridic din România. B. Instrumente internaționale: Recomandarea (2010)12 cu privire la judecători: independenţa, eficienţa şi responsabilităţile, Avizul nr. 3 din 2002 asupra Principiilor şi regulilor de conduită profesională a judecătorilor, în mod deosebit asupra celor privind etica, comportamentele incompatibile şi imparţialitatea, Recomandarea (2000)19 privind rolul procurorului în sistemul judiciar penal, Ghid european cu privire la etica și conduita procurorilor („Ghidul de la Budapesta”), Declaraţie privind etica judiciară, Principiile de la Bangalore privind conduita judiciară și și Comentariul lor. C. Rugăciunea unui judecător

*COMANDA ONLINE LA BECKSHOP**Alte lucrări: Ghid admitere, Proba 1 - Grile penal, *Ghid rationament logic**