VedemJust - invata legea

Admitere vara 2013: tematica si bibliografie - propuneri

Publicat pe data de 12.03.2013

inm.jpg]

UPDATE: Hot 389/28.03.2013 Plenul CSM, după suplimentarea a stabilit de principiu tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, sesiunea 2013, în sensul ca, la materia drept civil tematica şi bibliografia să fie integral potrivit Noului Cod Civil, iar la materia drept procesual civil tematica şi bibliografia să aibă în vedere, pe de o parte, atât instituţii care să fie abordate în conformitate cu dispoziţiile vechiului Cod de procedură civilă, cât şi instituţii care să fie abordate în conformitate cu noua reglementare, iar pe de altă parte eliminarea unor instituţii.

În data de 28.02.2013 a avut loc o întâlnire între reprezentanţii INM şi cei ai facultăţilor de drept. Minuta întâlnirii o găsiţi pe larg AICI.

În esenţă, s-au propus următoarele aspecte care vor fi supuse dezbaterii Consiliului Ştiinţific al INM şi, ulterior, aprobării Consiliului Superior al Magistraturii, urmând ca tematica si bibliografia de concurs în forma aprobată de Plenul CSM, să fie publicate, împreună cu celelalte informaţii referitoare la concurs, cu cel puţin 60 de zile înaintea datei concursului.

I. Tematica şi bibliografia concursului de admitere la INM in 2013**Dispoziţiile Noului Cod CivilPentru sesiunea 2013 a concursurilor de admitere, tematica şi bibliografia la disciplina drept civil va fi elaborată integral potrivit noului cod civil, dar se vor elimina din tematica acestui concurs a următoarelor instituţii: - uzucapiunea - garantarea obligaţiilor - contractele de donaţie, depozit, împrumut (de folosinţă şi de consumaţie) şi rentă viageră - moştenirea testamentară - dreptul de opţiune succesorală Dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă**Instituţii ce urmează a fi abordate în conformitate cu dispoziţiile NCPC:- Competenţa: competenţa materială, competenţa teritorială, incidente referitoare la instanţa sesizată; - Participanţii la procesul civil: instanţa de judecată, părţile, formele participării procurorului în procesul civil; - Dispoziţii generale de procedură: principiul disponibilităţii, principiul contradictorialităţii; - Executarea silită: contestaţia la executare; - Proceduri speciale: ordonanţa preşedinţială, procedura divorţului, procedura partajului Instituţii ce urmează a fi abordate în conformitate cu dispoziţiile VCPC:- Dispoziţii generale de procedură: actele de procedură, termenele procedurale; - Judecata în primă instanţă: etapa scrisă, etapa dezbaterii, deliberarea şi pronunţarea, hotărârea; - Căile extraordinare de atac: contestaţia în anulare, revizuirea. Instituţii ce urmează a fi eliminate:- Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti; - Executarea silită a obligaţiilor de a face şi a obligaţiilor de a nu face; - Procedura necontencioasă; - Măsurile asigurătorii. Tematica şi bibliografia pe anul 2012 la concursul pentru INM o găsiţi AICIII. Tematica şi bibliografia concursului de admitere în magistratură 2013 (pentru juriştii cu 5 ani vechime)Se va păstra tematica aprobată pentru concursul care a avut loc în ianuarie 2013, urmând ca, în ceea ce priveşte bibliografia, atât dreptul civil cât şi dreptul procesual civil să fie abordate potrivit noilor reglementări. Tematica şi bibliografia pe anul 2013 la concursul de admitere directa o găsiţi AICI