VedemJust - invata legea

2011, CSM: Raport individual activitate, C.Danilet

Publicat pe data de 15.01.2012

În urma alegerilor din toamna anului 2010, am fost validat de Senatul României ca membru CSM ales din partea judecătoriilor de Senat la data de 23 dec. 2010. După declararea ca neconstituţională a acestei hotărâri, am fost din nou validat la data de 15 febr. 2011.

Mandatul meu s-a desfăşurat într-o manieră transparentă şi responsabilă: am întocmit pe blogul personal un activitate-membru-csm cuprinzând activităţile zilnice desfăşurate de mine în cadrul CSM, în care am notat inclusiv votul pe care l-am acordat pentru chestiunile cele mai importante. Şi am încercat să impun aceeaşi formă de responsabilizare prin transparenţă şi celorlalţi membri CSM.

De asemenea, am încercat să menţin integritatea în cadrul CSM şi să promovez prin canalele media necesitatea integrităţii în justiţie. La data de 21 ian. 2011 am semnat [declaratia de integritate]; în febr. 2011 mi-am dat demisia din funcţia de vicepreşedintela Judecătoria Oradea, pentru a permite ocuparea acesteia prin concurs, în vederea asigurării unui management eficient al instanţei; am demisionat din calitatea de membru al organizaţiilor naţionale din care făceam parte, pentru a evita orice potenţial conflict de interese.

Totodată, am încercat să pun în practică parte din obiectivele pe care le-am cuprins în proiectul cu care am candidat ca membru CSM în anul 2010.

Activitate în Plen şi secţii

- am participat la toate şedinţele Plenului şi secţiilor de judecători, lipsind doar când am făcut parte din cadrul unor delegaţii în străinătate sau în perioada de concediu. Am susţinut necesitatea prezenţei personale a membrilor CSM care votează şi m-am arătat împotriva separării discuţiilor din CSM în „faza dezbaterilor” şi „faza deliberărilor”. Am susţinut transmiterea online a şedinţelor (înregistrările sunt disponibile pe site CSM) şi postarea pe site a notelor supuse dezbaterii, aspect care se face din ianuarie 2011;

- am participat, de asemenea, la toate şedinţele secţiei pentru judecători în materie disciplinară, cu aceleaşi excepţii. Am făcut o singură opinie separată (hotărârea din 19 oct. 2011 privind excluderea din magistratură a unei judecătoare, eu votând pentru o sancţiune mai uşoară);

- am fost membru în comisiile nr. 2, 4 şi 5 ale CSM.

Activitate comisia 4 Transparenţă şi Integritate:

Am fost ales de către membrii CSM în componenţa Comisiei 4, prin Hotărârea nr. 7 din 20.01.2011; am propus planul de activităţi al acesteia şi am fost desemnat în calitate de coordonator al ei prin Hotărârea nr. 128 din 10.03.2011. În această calitate, am efectuat următoarele activităţi:

- am redactat proiectul Strategiei de întărire a integrităţii în justiţie 2011 – 2016 şi Planul de acţiuni aferent. Acestea au fost aprobate de Plen în şedinţa din 22.11.2011;

- am iniţiat şi realizat rubrica „Integritate Judiciară” pe site-ul CSM ce cuprinde jurisprudenţa în materie disciplinară, deontologică şi de corupţie judiciară pentru perioada 2005-2011;

- am redactat „Ghidul petiţionarului la CSM”;

- am iniţiat rubrica „Agenda membri CSM” pe prima pagină a CSM care prezintă pe scurt activităţile zilnice ale membrilor CSM; am urmărit postarea şi actualizarea CV-urilor membrilor CSM (după un model unitar), inclusiv în limba engleză;

- am realizat macheta pentru o nouă broşură de prezentare a CSM;

- am iniţiat mecanismul tehnic de implementare a votului electronic în Plenul CSM (până în prezent, acesta nu a fost pus în practică, deşi este operaţional din luna mai 2011)

- am alcătuit primul proiect al Planului multianual al CSM care a fost aprobat prin hotărârea nr. 999 din 20.12.2011;

- am iniţiat publicarea pe site (rubrica Legislaţie-hotărâri de principiu) hotărârile interpretative pronunţate de CSM în perioada 2005-2010;

- am iniţiat constituirea site-ul de informare www.infocsm.ro;

- am iniţiat şi apoi supervizat apariţia Infoletter-ului în lb.RO (apariţie bilunară, publicat pe site-ul CSM şi transmis tuturor instanţelor şi parchetelor) şi în lb.EN, postate pe site CSM la rubrica ”Newsletter”;

Toate dezbaterile din cadrul Comisiei 4 au fost cuprinse în procese-verbale care sunt postate pe site-ul CSM, la rubrica Comisii de lucru. De asemenea, la sfârşitul anului trecut am redactat un raport de activitate, postat pe site-ul CSM.

Legătura cu magistraţii:

- am ţinut legătura cu judecătorii şi procurorii în special prin intermediul listei electronice de discuţii magistratro solicitand observatii si propuneri cu privire la chestiuni in discuţia CSM, informându-i despre activităţile din CSM sau despre modul în care eu am votat;

- am avut o serie de întâlniri la sediul CSM: cu reprezentanţi ai Judecătoriei Buftea (febr.2011), cu presedintii judecatoriilor de sector din Bucuresti (mai);

- am avut o altă serie de întâlniri la sediul instanţelor şi parchetelor: Curtea de Apel Bacau (febr), Judecătoria Sinaia (martie), Judecatoria Racari (martie), Judecatoria Targoviste (martie), conducerea Tribunalului Dambovita (martie), preşedintele Tribunalului Cluj (aprilie), Judecatoria Cluj-Napoca (aprilie), Judecatoria sector 2 Bucuresti (aprilie), conducerea Tribunalului Bucuresti (aprilie), presedintele Curţii de Apel Oradea (mai), cu presedintele si vicepresedintele Tribunalului Bihor (mai), Judecatoria Oradea (mai), Judecătoriile din raza Curtii de Apel Craiova (iunie), judecătorii dela Curteade Apel Craiova si tribunalele din raza acesteia (iunie), Judecatoria Vatra-Dornei si procurorii dela Parchetului JudecatorieiVatra-Dornei (august), Judecatoria Bacău (sept), judecatorii din raza Curtii de apel Brasov (oct), judecatorii dela Judecatoria Suceavasi presedintii celorlalte judecatorii din jud. Suceava (nov), judecatorii dela Tribunalul Suceavasi Curtea de Apel Suceava (nov);

- m-am mai întâlnit cu judecatorii dela Curteade Apel Timişoara, Tribunalul Salaj si Tribunalul Satu-Mare la un seminar pe adoptii organizatla Brasovde Oficiul Roman pt Adoptie (iunie), precum şi cu presedintii curtilor de apella Constanta, in cadrul intalnirii lor trimestriale (iunie);

- am participat la intalnirea CSM cu reprezentantii asociatiilor profesionale ale magistratilor (ian.2011), respectiv a sindicatelor personalului auxiliar de specialitate (febr.2011).

Întâlniri instituţionale:

În calitate de membru CSM, am avut mai multe întâlniri şi contacte cu instituţiile statului:

- cu colegiul de conducerela ICCJpentru a discuta despre propunerile de nou ghid de promovare la instanta suprema (ian.2011);

- cu Consiliul de Mediere (febr);

- cu membri ai CNA (apr);

- cu consiliul ştiinţific al INM (mai şi nov);

- cu preşedintele UNBR (iun.2011).

Am susţinut poziţiei CSM în comisia juridică a Camerei Deputaţilor care a dezbătut proiectul de lege privind organizarea unui noi concursla INMîn anul curent (febr.2011).

Am facut demersurile pentru sesizarea ANSPDCP in legatura cu publicarea intr-un cotidian online a unei fotocopii dupa cartea de identitate a unei judecatoare si am luat legatura cu doamna judecator (febr).

Intalniri cu auditorii de justiţie şi studenţii:

- am participat la repartizarea judecatorilor stagiari (ian) si la alegerea posturilor la instante, respectiv parchete de catre juristii cu minim 5 ani vechime (febr);

- am avut întâlniri cu delegaţii ale auditorilor de justiţie la sediul CSM (febr, iunie);

- am tinut o prelegere la INMcu tema *Informatii de interes public-informatii clasificate* in fata auditorilor de anul I (mai) şi am prezentat proiectul Iurispedia auditorilor de justiţie din anul I prezenţi la Şcoala de Vară dela Sovata (aug);

- am ţinut prezentări grupurilor care au vizitat sediul CSM cu ocazia Zilei Europene a Justitiei Civile (oct);

- am sustinut prezentarea [Despre valori in cariera ta](http://www.liderjust.ro/?page_id=25) in cadrul conferintei Busola in cariera – Program integrat de orientare pentru studentii la drept, organizat de asociatia LiderJustla Iasi (nov);

- am organizat primirea la sediul CSM studenti de la Facultatea de Drept a Universitatii Sapentia din Cluj-Napoca (nov);

- am prezentat studiul *Coruptia si integritatea in justitie* in fata auditorilor de justitiei si a studentilor la drept cu ocazia Zilei Internationale Anticoruptie (dec.2011).

Relaţii externe şi proiecte:

- am reprezentat CSM la Grupulde lucru privind consiliile judiciare din UE organizat de Reteaua Europeana a Consiliilor Judiciare, contribuind la redactarea raportului asupra modului de constituire şi funcţionare a consiliilor de justiţie (ian-mart.2011);

- am participat la mai multe întalniri cu ambasadori sau reprezentanti ai acestora, prezentând principalele realizari ale CSM sub aspectul transparentei si integritatii (mart, nov, dec 2011);

- am verificat şi completat informarile lunare intocmite de CSM pentru Reprezentanta Comiiei Europene cu privire la activitatea CSM;

- m-am întâlnit cu reprezentanţi ai Comisiei Europenela Bruxelles(ian) şila Bucureşti(mai);

- m-am întâlnit cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale pentru discutarea modalităţilor de continuare a proiectelor finanţate de acest organism; am fost desemnat ca reprezentant al CSM în proiectul RMS (hotărârea nr. 63/2011); am contribuit la redactarea termenilor de referinţă la Proiectul privind optimizarea activitatii instantelor (febr);

- m-am întâlnit cu preşedintele GRECO pentru a discuta despre evaluarea sistemului anticorupţie din România (febr);

- am participat la intalnirea cu Raportorul ONU pentru independenta judecatorilor si a avocatilor (mai);

- m-am intalnit cu responsabilii pentru implementarea proiectului Fondul Tematic de Securitate dezvoltat de Guvernul Confederatiei Elvetiene şi am contribuit la redactarea proiectului alcătuit de INM (iul);

- m-am ocupat de primirea la sediul CSM a reprezentantilor Asociatiei Judecatorilor din Rep.Moldova (oct) şi a unei delegatii de judecatori italieni, spanioli si germani in cadrul Programului de schimb EJTN cărora le-am prezentat modul de organizare şi funcţionare a CSM (nov).

Proiectul „Vin Codurile”

- am propus CSM şi acesta a decis la 26 mai 2011 constituirea Grupului interinstituţional pentru implementării noului cod civil. Am iniţiat şi alcătuit protocolul de colaborare între CSM şi ICCJ, MJ, MP, UNBR, UNNPR, UNEJR care a fost semnat de toate cele şapte instituţii. Am fost coordonator al acestui grup. Lucrările din cadrul acestui proiect sunt publicate pe site-ul CSM la rubrica „ Vin Codurile”;

- am alcătuit Planul de implementare a Noului Cod Civil (sept.2011) şi am coordonat implicarea instanţelor în popularizarea dispoziţiilor din noul cod (sept-oct.);

- am iniţiat proiectul Iurispedia de acces online şi gratuit la comentariile codului civil şi am gestionat echipa de studenţi voluntari care au încărcat pe acest site jurisprudenţa relevantă;

- am iniţiat şi supravegheat publicarea pe site-ul CSM (rubrica Noul Cod Civil pe înţelesul tuturor) a broşurilor cu privire la instituţiile din Noul Cod Civil; am mijlocit încheierea de parteneriate cu instituţii publice şi administratorii unor site-uri de profil pentru preluarea informaţiilor despre Noul cod civil editate de CSM;

- am participat la deschiderea mai multor conferinţe destinate promovării noilor modificări aduse de Codul Muncii, Codul Civil şi Codul de procedură civilă, organizate de INM, INPPA, Clubul de Dreptla Bucureşti(iunie, sept), Constanţa (sept), Poiana Braşov (nov);

- am avut prezentări cu teme din Noul Cod Civil la manifestările organizate de Clubul de Drept (iunie) şi Asociaţia Juriştilor Maghiari (nov);

- am dat mai multe interviuri prezentând teme din Noul cod civil, în presa scrisă (Evenimentul Zilei), audio-vizuală (EuropaFM, TVRinfo) sau electronică (RomâniaCurata.ro) în luna sept;

- am redactat un proiect de întocmire a Ghidului de aplicare a NCC în privinţa autorităţii părinteşti comune, ce urmează a fi implementat cu ajutorul UNICEF (dec.2011); am avut întalnire cu judecatorii specializati in litigii de minori si familie dela Js2 pentru implicare in acest proiect.

Participare emisiuni TV şi radio:

Am participat la mai multe emisiuni radio şi TV pe tema răspunderii magistraţilor, activitatea CSM, noile coduri, promovareala ICCJ, decizia CC în privinţa proiectului de revizuire a Constituţiei, Raportul MCV. Am susţinut public că răspunderea materială este o formă de presiune asupra magistratului şi că răspunderea disciplinară trebuie să fie precedată de o politică de responsabilizare, că MCV este în răspunderea tuturor autorităţilor, că eşecul Schengen este unul politic şi nu ţine de justiţie, că nu este admisibil ca un ministru sau secretar de stat să critice o hotărâre judecătorească sau un judecător, că este inadmisibil ca inspectorii judiciari să fie în subordinea de fapt a ministrului justiţiei.

Emisiunile la care am participat au fost la posturile TVR1 (19 apr, 15 dec.), TVR 2 (18 mai, 10 iunie), Tvr Info (9 iun, 22 iun, 20 iul, 14 sept, 14 oct, 16 nov, 24 nov), Realitatea (7 apr), B1 TV (11 oct). Am comunicat poziţia CSM sau cea personală în cadrul unor declaraţii datela Antena1 (9 mart), TVR 1 (14 sept).

Am dat interviuri în publicaţia online Ziare.com, respectiv în Academia Catavencu, Kamikaze, Dilema Veche.

Situaţia detaşaţilor:

- am luat măsuri pentru publicarea unei liste a judecătorilor şi procurorilor detaşaţi (febr.2011), precum şi [evidenta personalului detasat in CSM], altul decat magistratii (febr)

- am ridicat de mai multe ori problema detaşaţilor în alte instituţii decât cele juridice şi am sesizat Plenul CSM cu privire la pronuntarea unui punct de vedere in legatura cu posibilitatea participarii la concursurile de promovare a magistratilor detasati, eu votând pentru interdicţie.

- am votat în mod constat pentru respingerea cererilor de detaşare a unor magistraţi în aceste instituţii, precum şi prelungirea detaşărilor în cadrul CSM, MJ, INM şi SNG mai mult de două ori sau dacă vechimea ca magistrat este mai mică decât perioada detaşării. Plenul CSM însă a admis contestaţiile împotriva hotărârilor secţiei de judecători prin care s-a respins cererea de detaşare sau de prelungire a detaşării unor magistraţi;

- am votat împotriva unui magistrat detaşat care a candidat pentru a fi promovatla ICCJ(dec).

- am votat pentru incetarea unei detasarila MAIa unui judecator care intre timp a promovat la alta instanta si pentru respingerea unei noi detasari a acestei judecatoare avand in vedere situatia concreta de la instanta

- am votat pentru dreptul CSM de a analiza din oficiu incetarea detasarilor magistratilor (apr.)

Alte activităţi:

- am luat măsuri pentru publicarea pe site CSM a [evidentei] cuprinzand membrii CSM 1993-2010 şi a tuturor protocoalelor incheiate de CSM (febr. 2011);

- am initiat organizarea unei dezbateri in cadrul formarii continuela INMpe tema practicii judiciare fata de noile dispozitii legale in domeniul salarizarii bugetarilor (febr.2011);

- am propus criterii de analizare a bunei reputaţii (aprobate de Plen prin hotărârea nr. 381/2011);

- m-am opus în mod repetat încetării Programului de optimizare a activităţii instanţelor;

- am alcătuit studiul despre Raspunderea magistratilor – standarde internationale (aug);

- am redactat Planul de activităţi pentru Ziua Europeană a Justiţiei Civile (aprobat de Plenul CSM prin hotărârea nr. 608 din 13.09.2011);

- am contribuit la organizarea conferinţei de deschiderea a anului judiciar 2011-2012;

- în datele de 12.12.2011 şi 15.12.2011 am organizat întâlniri cu jurnalişti specializaţi pe justiţie şi reprezentanţi ai societăţii civile, în care s-au discutat: aspecte referitoare la actualele ghiduri de relaţii justiţie-presa, relaţia jurnaliştilor cu purtătorii de cuvânt de la instanţe şi parchete; problemele cu care se confruntă jurnaliştii în cadrul instanţelor şi propuneri de îmbunătăţire a relaţiei lor cu reprezentanţii instanţelor, modalităţi de transparentizare a activităţii instanţelor şi parchetelor.

Conferinţe şi mese rotunde:

27 ian. 2011- am participat la lansarea raportului asupra vulnerabilitatilor din justitie lansat de CADI;

11.03.2011 – am participat la conferinta organizata de UNJR pe tema Justitia in contextul crizei economice;

28-29 martie – am participat la dezbaterea Intarzierile procesuale-posibile solutii legislative sau administrative organizatala Predealde SAR si Ambasada UKla Bucuresti;

04.05.2011 – am participat la dezbaterea [Leadership si etica in justitie](http://www.juridice.ro/144824/leadership-si-etica-in-justitie-bucuresti-4-mai-2011.html) organizată de KAS şi LiderJust unde am prezentat tema *De la sindicalismul magistratilor la leadership-ul in justitie*.

16.05.2011 – am participat la dezbaterea Raspunderea magistratilor organizata de Asociatia franco-romana, unde am prezentat studiul Standardele internationale in materia raspunderii magistratilor.

12.06.2011 – am prezentat sistemului judiciar in cadrul manifestarii [Street Delevery 2011](http://www.juridice.ro/151034/justitia-coboara-in-strada-bucuresti-11-12-iunie-2011.html) organizata de LiderJust sub tema Justitia coboara in strada

16.06.2011 – am participat la colocviul Influenta Codului civil din Quebec asupra noului Cod civil din Romania, organizat de Universitatea Româno-Americană.

5.07.2011 – am participat la masa rotunda pe tema Strategiei Nationale Anticoruptie 4 organizata de KAS si CRJ unde am prezentat proietul strategiei de integritate a justiţiei;

6.09.2011 – am participare la Şcoala de vară *Tineri în lupta impotriva corupţiei*, organizat de Centrul Regional pentru Resurse de Educaţie Civică în colaborare cu Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău unde am prezentat sistemul judiciar românesc;

28.09.2011 – am participat la masa rotunda KAS-CSM pe tema revizuirii Constitutiei, unde am arătat pârghiile prin care politicul vrea să controleze justiţia;

8-9.11.2011 – am participat la lucrarile *Reforma Justitiei in viziunea UE: lectii invatate de la Romania si Bulgaria; Moldova si Ucraina; Croatia, Macedonia si Sebia*, Bruxelles, Belgia; unde am susţinut presiunea pozitivă pe care a avut-o existenţa MCV.