VedemJust - invata legea

Cum s-a ajuns judecator suprem

Publicat pe data de 10.04.2010

iccjlogo.gif]Nu vreau sa amintesc de perioada anterioara lui 2003 (cand Constitutia modifica durata mandatului judecatorilor de la ICCJ si modalitatea de numire a lor) sau lui 2005 (cand CSM-ul temporar instalat atunci era total lipsit de transparenta si, mai mult, chiar unii membrii CSM s-au promovat la ICCJ reciproc). Vreau sa fac referire numai la numirile din perioada actualului CSM si, mai exact, dupa 2006 caci pana atunci nu exista documente publice in legatura cu promovarile la instanta suprema.

Astfel, am vazut in postarea anterioara ce criterii si conditii prevede legea, respectiv reglementarile secundare in legatura cu promovarea la ICCJ. Stim ca in cursul timpului au fost multi candidati pentru posturile libere, dintre care unii admisi si altii respinsi. Si mai stim ca, in timp unii candidati respinsi initial au fost admisi ulterior dupa sustinerea unui nou interviu (uneori asta s-a intamplat chiar in aceeasi zi).

Acum, despre modul in care s-a facut diferentiere intre cei admisi si cei respinsi, ar trebui sa aflam din motivarea hotararilor date de CSM. Iata insa ce gasim pe site-ul CSM:

In 2006, admiterea si respingerea candidaturilor se dispunea prin aceeasi hotarare. De ex, prin Hot.601 s-au promovat candidati (dintre care unul era detasat de 2 ani in CSM) si s-au respins alti candidati cu aceeasi motivare (disponibila la p.2): avandu-se in vedere performantele profesionale relevate atat de dosarul personal cat si de prezentarea realizata de fiecare candidat in sedinta Plenului din perspectiva criteriilor orientative prev. de art. 1 din Hot 492/2005 a Plenului CSM, potrivit rezultatelor interviului organizat in sedinta Plenului evaluate in conformitate cu recomandarile cuprinse Ghidul de interviu pt evaluarea candidatilor la functia de judecator la ICCJ aprobat prin Hot 482/2005 a Plenului CSM. Se face referire la avizul consultative al ICCJ. Dar nu gasim niciun cuvant despre fiecare magistrat in parte, despre meritele deosebite ale unora si chestiunile care trebuie perfectionate de ceilalti. Nimic despre modul de votare.

In 2007, admiterea si respingerea candidaturilor s-a dispus la fel, prin aceeasi hotarare. De ex, prin Hot 717 atat motivele de promovare cat si cele de respingere a candidaturilor sunt urmatoarele (p.3): Plenul CSM a avut in vedere activitatea profesionala a fiecarui candidat, prin prisma criteriilor prev. de Hot 492/2005 a Plenului CSM, astfel cum rezulta aceasta din inscrisurile prezentate si din cuprinsul dosarului professional, prestatia fiecarui candidar la interviul sustinut in fata Plenului CSM, precum si acordul consultativ al ICCJ , prin vot direct si secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

In 2008, incepe o noua practica, cu hotarari diferite pentru admisi si respectiv respinsi. Astfel, prin Hot. 1001 sunt respinse candidaturile doritorilor cu motivarea: Plenul CSM, analizand candidaturile depuse pentru promovarea in functia de judecator la ICCJ, avand in vedere interviul sustinut in fata Plenului, prin vot direct si secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti (p.7). Prin Hot.1002 sunt admise candidaturile unor judecatori. Motivarea , si asa subtirica, e… identica insa ca la cei respinsi (p.7). De remarcat ca nu se mai mentioneaza nimic de Ghid sau Hot 492/2005.

In 2009, prin Hot.2138 sunt respinsi mai multi candidati, cu motivarea: Plenul CSM, analizand candidaturile depuse pentru promovarea in functia de judecator la ICCJ, avand in vedere performantele profesionale ale candidatilor, prestatia lor la interviul sustinut in fata Plenului, datele care rezulta din dosarele profesionale ale candidatilor, prin vot direct si secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti (p. 7). Prin Hot.2137 sunt admisi candidatii din aceeasi sesiune, cu aceeasi motivare ca cei respinsi (p.7). S-a uitat de tot de ghid. In schimb, s-a introdus proba cu prestatia la interviu.

In 2010, prin Hot 166 sunt respinsi candidatii, cu binecunoscuta motivare: Plenul CSM, analizand candidaturile depuse pentru promovarea in functia de judecator la ICCJ, avand in vedere performantele profesionale ale candidatilor, prestatia lor la interviul sustinut in fata Plenului, datele care rezulta din dosarele profesionale ale candidatilor, prin vot direct si secret, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti (p.5). Prin Hot 167 sunt admisi candidatii din aceeasi sesiune, cu aceeasi motivare ca cei respinsi (p.5). Probabil prestatia a facut diferenta.

Acum, eu inteleg ca trebuie practica unitara. Dar parca nu prea e bine sa fie chiar identica...