VedemJust - invata legea

Educatia juridica – aprobata prin Planul de actiune al Guvernului

Publicat pe data de 17.04.2016

coperta_educatie_juridica.jpgPrin Hotărârea Guvernului nr. 1155/2014 a fost aprobată Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței din data de 13 aprilie 2016, Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Sistemului Judiciar pentru perioada 2015-2020*.

.

  1. Extras din Strategie:

Garantarea accesului liber la justiţie

2.b) implementarea Memorandumului comun MJ-CSM-PÎCCJ-MEN privind educaţia juridică în şcoli;

  1. d) întocmirea şi distribuirea de broşuri şi ghiduri de educaţie juridică a publicului, pe teme specifice; evaluarea periodică a impactului şi eficienţei acestora. Diversificarea posibilităţilor de informare online pentru cetăţeni;
  2. f) programe de informare şi educare a cetăţenilor cu privire la accesul la justiţie şi competenţa instanţelor şi parchetelor, standardizarea cererilor, publicarea şi informarea cetăţenilor cu privire la circuitul şi modalitatea de soluţionare a cererilor;
  3. g) dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile şi implicarea societăţii civile în special în programele de informare şi educare a cetăţenilor.

.

II: Extras din Planul de acţiune:

F.2. Îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare externă a sistemului judiciar. Activități de prevenire a infracționalității, inclusiv a corupției.

F.2.2. Întocmirea și distribuirea de broșuri și ghiduri de educație judiciară și conținut tip e-learning cu privire la drepturile omului, sistemul judiciar român, noile prevederi legale în domeniul civil şi penal, respectarea legilor și consecinţele încălcării acestora (2017).

F 2.3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-urile și implicarea societății civile în special în programele de informare și educare a cetățenilor (2017-2020).

F 2.4. Implementarea Protocolului comun cu MECS privind educația judiciară în școli (2017-2020).