VedemJust - invata legea

Este legală obligativitatea purtării măştii?

Publicat pe data de 30.10.2020

masca-207x300.jpgAM VĂZUT că se derulează pe internet susţineri ale unora că nu ar trebui purtată masca pe motiv că hotărârile emise de Guvern sau cele locale, care obligă la acest lucru, ar încălca o anumită lege a Parlamentului.

.

SĂ NE LĂMURIM: Într-un stat de drept guvernarea se asigură prin acte normative (drept/lege), nu prin simpla voinţă a unor persoane sau autorităţi. Aceste acte normative sunt obligatorii cât timp ele sunt în vigoare (art. 1 alin. 5 din Constituţie).

.

Este adevărat, există o ierarhie a actelor normative, ceea ce înseamnă că cele inferioare trebuie să le respecte pe cele superioare (art. 4 din Legea 24/2000): astfel, Legea trebuie să fie conformă cu Constituţia, HG conformă cu Legea, ordinul unui ministru conform cu HG şi tot aşa. Uneori, acest lucru nu este respectat, prin urmare actul normativ inferior trebuie corectat sau chiar anulat. Dar acest lucru nu poate fi făcut de destinatarii normei (cetăţenii), ci numai de anumite autorităţi.

.

JURISPRUDENȚĂ:

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că un act administrativ se verifică – din perspectiva legalității – prin raportare la actele normative cu forță juridică superioară în temeiul și în executarea cărora a fost emis, potrivit unei practici judecătorești consolidate, avându-se în vedere, desigur, principiul ierarhiei și forței juridice a actelor normative. Așadar, criteriul de verificare a legalității actului administrativ este legea, nu opiniile auditorului sau ale autorității. (Decizia nr. 1463/2017 pronunțată de Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

.

AŞADAR: actele normative trebuie respectate până la ieşirea lor din vigoare (la termen sau prin abrogare). Daca sunt chestiuni de neconstituţionalitate a unei legi, ordonanţe de Guvern sau ordonanţe de urgenţă a Guvernului, aceasta se rezolvă de către Curtea Constituţională a României (art. 2 din Legea nr. 47/1992). Dacă sunt chestiuni de nelegalitate a unei hotărâri de Guvern, hotărâri de consiliu local sau judeţean, dispoziţie de primar, ordin de ministru/prefect etc acestea se declară de către instanţa de judecată specializată (art. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ). În rest, nimeni nu are voie să îşi facă singur dreptate.

.

PE SCURT: Cetăţeanul nu are opţiunea de a nu respecta o hotărâre a unui organ administrativ pentru că - în opinia lui - aceasta ar fi contrară sau ar adauga la o lege emisă de Parlament, dar are posibilitatea de a contesta acel act normativ.