VedemJust - invata legea

Kovesi a castigat la CEDO

Publicat pe data de 05.05.2020

kovesi-300x200.jpgCtEDO a decis azi: revocarea lui Kovesi încalcă drepturile omului - dreptul la un proces echitabil și dreptul la liberă exprimare.**OBIECTUL CAUZEI: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a analizat decizia Presedintelui României de a revoca din funcţie Procurorul şef al DNA, pe doamna Kovesi, la cererea Ministrului Justiţiei, fapt acceptat atunci de CCR, prin prisma faptului că nu i s-a asigurat dreptul la un proces echitabil şi a fost sancţionată pentru libertatea de exprimare. ARGUMENTE DE DREPT: CtEDO a analizat legislaţia României şi decizia CCR care a permis revocarea. Cu privire la revocare a invocat standarde internaţionale din cadrul Consiliului Europei - Opinia Comisiei de la Veneţia din 2019, raportul GRECO din 2017; ale Uniunii Europene - Rapoartele MCV al Comisiei Europene din 2016 şi 2017; ale ONU - Raportul Comitetul Drepturilor Omului din 2017. Cu privire la libertatea de exprimare a invocat standarde internaţionale - Rec (2000)19 a Consiliului Europei, Opinia nr. 9 (2014) a CCPE, Ghidul ONU cu privire la Rolul Procurorilor din 1990, Raportul cu privire la libertatea de exprimare a magistraţilor al raportorului ONU privind independenţa magistraţilor şi avocaţilor din 2019. ARGUMENTELE CURŢII: Curtea a decis că dacă pentru numirea într-o astfel de poziţie se recunoaşte dreptul de discreţie al celui care face numirea, acest drept nu există la revocare, deci încetarea mandatului poate avea loc numai în cazurile expres prevăzute de lege (par. 115). Demiterea trebuie să poată fi contestată în justiţie, ceea ce în România nu e posibil (para.124). Contestarea raportului Ministrului Justiţiei nu era o soluţie (para. 149), iar contestarea decretului Preşedintelui României nu era posibilă din moment ce însăşi CCR a decis acest lucru în data de 30.05.2018 (para. 154) impunând astfel o limită care încalcă dreptul la un proces echitabil (para. 157). Curtea a analizat şi faptul că, pe 12 pagini din raportul său, ministrul justiţiei a imputat Procurorului şef al DNA implicarea sa în dezbateri publice pe marginea reformelor din justiţie (para. 186). Or, Curtea subliniează că revocarea din funţie ar fi trebuit să aibă legătură cu managementul, nu cu opiniile exprimate în public de Procurorul şef al DNA; iar pentru management inadecvat nu există dovezi aduse de ministrul justiţiei (para. 189). Se mai reţine că ceea ce a afirmat doamnei Kovesi este, de fapt, conform cu îngrijorările exprimate la nivel naţional, european şi internaţional (para. 196). Curtea a stabilit că magistraţii au dreptul la liberă exprimare, inclusiv să se implice în dezbateri care au conotaţii politice, căci actele conducătorilor trebuie să fie supuse unui scrutin al celorlalte puteri, al mediei, al publicului (para. 201). Or, Procurorul şef al DNA nu a făcut decât să critice reformele legislative care afectau sistemul judiciar (para. 207). În final, Curtea arată că independenţa procurorilor este un element cheie pentru menţinerea independenţei justiţiei. Revocarea lui Kovesi este contrară acestui principiu (para. 208) şi s-a dorit să aibă ca efect descurajarea altor magistraţi să participe la dezbaterile privind reformele din justiţie (para. 209). CONCLUZII:- CtEDO spune că de independenţa procurorilor depinde însăşi independenţa justiţiei. Acesta este de luat în seamnă de către cei care încă visează că procurorii trebuie să fie subordonaţi ministrului sau care afirmă că procurorii fac parte din puterea executivă. Un standard mai înalt decât cel stabilit de CEDO în cazul lui Kovesi nu mai există; - CtEDO spune că CCR a limitat dreptul unui procuror de a contesta în justiţie revocarea sa. Extrem de trist; - CtEDO spune că ministrul justiţiei nu a adus dovezi pentru managementul defectuos al Procurorului şef al DNA, ci a revocat-o pentru implicarea sa în dezbateri publice. Or, aceasta nu poate fi acceptat pentru că magistraţii au dreptul la libertatea de exprimare mai ales când sistemul de justiţie este afectat de reformele propuse. Cu alte cuvinte, Ministrul Toader Tudorel a încălcat un drept al omului. DE REMARCAT:** Deși a câştigat procesul cu statul, doamna Kovesi nu a cerut daune de la România.