VedemJust - invata legea

Informarea privind medierea - de la 1 febr 2013

Publicat pe data de 28.01.2013

mediere.jpg]

UPDATE, 30.01.2013: ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art.81 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea unor acte normative conexe Guvernul a adoptat prin aceasta Ordonanta de Urgenta amanarea intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila pentru o perioada necesara finalizarii procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pregatirii judecatorilor si intregului sistem judiciar in vederea aplicarii noilor dispozitii ale Codului procesual civil. Totodata, Ordonanta abroga dispozitiile din Codul de procedura civila a caror neconstitutionalitate a fost constatata prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 967/2012. Ordonanta stabileste termenele pentru intrarea in vigoare a: • Sedintelor de informare despre mediere in cauze civile: 15 februarie, odata cu intrarea in vigoare a Codului de Procedura Civila • Sedintelor de informare despre mediere in cauze penale: data de intrare in vigoare a noului Cod de Procedura Penala • Sanctiunii inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata in cazul neindeplinirii de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea: 1 august 2013.

De la 1 febr 2013 medierea intră într-o nouă fază, care va face mai eficientă această procedură şi va duce în scurt timp la degrevarea instanţelor de câteva sute de mii de dosare care vor fi soluţionate în afara procesului judiciar clasic.

Astfel, pentru dosarele care se vor înregistra la instanţe începând cu vineri, 1 febr. 2013, informarea cu privire la avantajele medierii devine obligatorie în anumite cazuri expres arătate de Legea 115/2012, modificată prin OUG 90/2012:

a) in domeniul protectiei consumatorilor, cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu, ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevezute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor; b) in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64; c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura; e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca; f) in litigiile civile a caror valoarea este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la registrul comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura prevazuta la art. 1.013-1.024 sau la cea prevazuta la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; g) in cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima isi exprima consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul; daca victima refuza sa participe impreuna cu faptuitorul, sedinta de informare se desfasoara separat.

Modul în care are loc informarea în faţa mediatorului este reglementat de Consiliul de Mediere într-un Ghid aprobat sâmbătă, 26 ian.2013. Dacă procedura de informare are loc, se va prezenta instanţei un certificat de informare. Dacă nu are loc, se va prezenta instanţei un proces-verbal.

În cazurile civile, dacă reclamantul nu face dovada respectării procedurii de informare privind medierea anterior introducerii acţiunii sau până la termenul dat de judecător în acest sens, sancţiunea va fi respingerea ca inadmisibilă a acţiunii, conform OUG 90/2012. Ea va putea fi depusă din nou la instanţă, în termenul de prescripţie, dacă se respectă procedura de informare privind medierea. În materie penală nu există vreo sancţiune (despre o discuţie despre mediere şi infracţiunea de viol, a se vedea CivitasPolitics).

Aşadar: informarea pentru mediere e obligatorie numai în anumite situaţii expres şi limitativ prevăzute de lege; accesul la justiţie nu este cu nimic împiedicat fiindcă informarea este gratuită şi în caz de neîndeplinire prealabilă judecătorul poate da un termen pentru efectuare; medierea rămâne mai departe o procedură facultativă, căci partea este cea care va decide dacă după informare rămâne mai departe în procedură de mediere sau va merge mai departe în instanţă.