VedemJust - invata legea

Infractiuni la plangere prealabila sau impacare

Publicat pe data de 26.02.2014

noul-cod-penal-noul-cod-de-procedura-penala.jpg]Infracțiunile urmăribile la plângere prealabilă

Infracțiuni în noul Cod penal: lovirea sau alte violențe (art. 193); vătămarea corporală din culpă (art. 196); amenințarea (art. 206); hărțuirea (art. 208); violul în forma simplă (art. 218 alin.1 și 2); agresiunea sexuală în forma simplă (art. 219 alin.1); hărțuirea sexuală (art. 223); violarea de domiciliu (art. 224); violarea sediului profesional (art. 225); violarea vieții private (art. 226); divulgarea secretului profesional (art. 227); furtul la plângerea prealabilă (art. 231 alin. 1 rap la art. 228-230); abuzul de încredere (art. 238); abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art. 239); bancruta simplă (art. 240); bancruta frauduloasă (art. 241); gestiunea frauduloasă (art. 242); distrugerea în forma simplă și prima formă agravată (art. 253 alin 1 și 2); tulburarea de posesie (art. 256); asistenţa şi reprezentarea neloială (art. 284); nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 287 alin. 1 lit. d-g); violarea secretului corespondenţei (art. 302, modificat prin Legea 187/2012); abandonul de familie (art. 387); nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului (art. 379); împiedicarea exercitării libertăţii religioase (art. 381).

Infracțiuni în legi speciale: art. 39 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (amenințarea, lovirea sau alte acte de violență comise asupra unui avocat); art. 20 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar (lovirea sau alte violenţe săvârşite împotriva medicului veterinar); art. 43 din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante (contrafacere şi divulgare); art. 263 rap. la art. 261-262 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii (neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive); art. 26 alin. 3 rap. la art. 24 din Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval (lovirea superiorului de către inferior, respectiv inferiorului de către superior); art. 50 și 51 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (împiedicarea de orice fel, fără drept, a exercitării de către cetăţeanul român a dreptului la liberă circulaţie în străinătate; și lăsarea minorului într-un alt stat); art. 218 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social (limitarea prin condiționare sau constrângere a exercitării atribuţiilor funcţiei membrilor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale); art.8 rap. la art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (concurența neloială), modificat prin Legea nr. 255/2013; art. 61 din OUG nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii, modificat prin Legea nr. 187/2012 (amenințarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic), art. 11 din OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi, modificat prin Legea nr. 187/2012 (neluarea de către proprietarul câinelui sau deţinătorul temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane).

Infracțiunile pretabile la împăcare:

Infracțiuni cuprinse în noul Cod penal: violenţa în familie (art. 199 alin.2); furtul la plângerea prealabilă [art. 231 alin.2 rap la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi c) şi art. 230]; însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor (art. 243); înşelăciunea (art. 244); înşelăciunea privind asigurările (art. 245).

Infracțiuni cuprinse în legi speciale, modificate prin Legea nr. 187/2012: Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție (art. 58 și 59), Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor (art. 50 și 52), Legea nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare (art. 38), Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe (art. 141), Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice (art. 90 alin. 1 lit. a), Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenței în familie (art. 32).