VedemJust - invata legea

Membrii CSM au mandat colectiv, nu individual

Publicat pe data de 13.09.2011

csm2.jpg]Art. 133 alin.4 din Constituţie prevede: “Durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani” . Problema care s-a pus a fost aceea dacă membrii CSM au un mandat individual sau unul colectiv, cu alte cuvinte dacă un membru CSM este ales în timpul celor 6 ani în locul unui coleg, el ar începe un nou mandat sau ar continua mandatul anterior?! Foştii membri ai CSM au decis că se începe un nou mandat de 6 ani pentru membrul aflat într-o astfel de situaţie, motiv pentru care în 2010 nu au anunţat toate locurile pentru alegerile desfăşurate în toamnă. Însă, prin ultimele hotărâri ale Senatului în legătură cu CSM s-a dat o interpretare oficială cu privire la durata mandatului membrilor acestuia.

Istoricul este următorul:

Iniţial, primii membri din noul CSM fuseseră validaţi de Senat la data de 23 dec. 2010 fără a se indica data la care expiră mandatul lor. După declararea ca neconstituţională a acestei hotărâri, la data de 15 febr. 2011 Senatul a validatpe magistraţii Aron, Şerban, Dumbravă, Neacşu, Tudose-Badea, Danileţ, Bălan, Schmidt-Hăineală prevăzând expres “pentru un mandat de 6 ani, ce va expira la 6 ian 2017”. Cât priveşte data de 6 ian. 2017, este evident că la cea de-a doua validare s-a considerat ca dată de plecare pentru calculul termenului de 6 ani data constituirii noului CSM, care a fost cea de 7 ian 2011, potrivit convocării făcute de preşedintele ICCJ.

Giorgiana Iorgulescu a fost aleasăde Senat ca reprezentant al societăţii civile în CSM “pentru un mandat de 6 ani, ce va expira la 6 ian. 2017”.

Corina Dumitrescu fusese iniţial validată de Senat la 17 dec. 2010 pentru un mandat de 6 ani, fără indicarea datei la care ar expira. După declararea ca neconstituţională a acestei hotărâri, ea a fost aleasă din noucu precizarea expresă “pentru continuarea mandatului de 6 ani, ce va expira la data de 6 ian 2017”. S-a precizat că mandatul este “în continuare”, luându-se în calcul şi perioada scurtă scursă anterior, după priva validare. Această menţiune nu este pentru membrii magistraţi re-validaţi, dar nu prezintă relevanţă.

În fine, ultimii membri ai CSM, Pivniceru, Ghica şi Gavadia, au fost numiţica membri CSM, Senatul prevăzând şi aici în mod expres durata: „pentru un mandat de 6 ani care va expira pe 6 ian. 2017”.

Astfel, este evident că în acest sens Senatul a declarat în mod cert şi neechivoc că membrii CSM au un mandat colectiv de 6 ani, care expiră pe 6 ian. 2017. Ca urmare, avem o interpretare oficială a Constituţiei, obligatorie. Ceea ce înseamnă că la acea data, toţi membrii care se vor găsi atunci în CSM, îşi vor încheia mandatul, indiferent dacă individual şi-au încheiat o perioadă de 6 ani ca membru.