VedemJust - invata legea

Nu există avocatură în afara legii

Publicat pe data de 21.12.2020

Unii au impresia că dacă sunt vinovaţi şi îşi angajează un avocat, automat vor scăpa ca fiind nevinovaţi. Alţii sunt convinşi că un avocat poate minţi clientul sau induce în eroare magistratul. Greşit: avocaţii profesionişti nu încalcă legea. Tot ceea ce face un avocat încălcând legea nu este avocatură. Iată, aşadar, care sunt cele mai importante norme ce guvernează activitatea lor.**Legea nr. 51/1991 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocatArt. 2 alin. (1) În exercitarea profesiei avocatul este independent și SE SUPUNE NUMAI LEGII, statutului profesiei și codului deontologic. (2) Avocatul promovează și apără drepturile, libertățile și interesele LEGITIME ale omului. Statutul profesiei de avocatArt. 7 alin. (4) Independenţa avocatului nu poate prejudicia interesele clientului său. Avocatul este dator să dea clientului sfaturi juridice CORESPUNZĂTOARE LEGII şi să acţioneze NUMAI ÎN LIMITELE LEGII, ale prezentului statut şi ale codului deontologic, potrivit crezului său profesional. Art. 134 alin. (1) Avocatul îşi va reprezenta clientul cu diligenta unui bun profesionist, ÎN LIMITELE LEGII. Codul deontologic al avocaţilor**Art. 3 alin. (1) Misiunea avocatului constă în apărarea, prin toate mijloacele specifice profesiei, a drepturilor, libertăților și a intereselor LEGITIME ale clienților, în vederea aflării adevărului, a înfăptuirii justiției și a respectării statului de drept. Art. 10 alin. (1) În exercitarea profesiei, avocatul este obligat să acționeze pentru apărarea clientului său în conformitate cu LEGEA și cu reglementările profesionale. (2) Avocatul are un rol esențial în funcționarea eficientă a justiției. (3) Scopul avocatului în realizarea apărării trebuie să fie asigurarea dreptății pentru clientul său, în conformitate cu interesele sale LEGITIME, iar nu obținerea unei soluții favorabile clientului, cu orice preț. Art. 14 alin. (4) În fața magistraților, avocatul nu va prezenta, cu bună știință, date false ori eronate. Art. 26. (1) Avocatul va da dovadă de respect și profesionalism față de magistrați și va pretinde același comportament din partea acestora.