VedemJust - invata legea

Standarde privind numirea si promovarea magistratilor

Publicat pe data de 27.03.2011

studiu1.jpg]Legat de discutiile privind promovarea la ICCJ, care trebuie sa aiba loc potrivit criteriilor din art. 52 din legea 303/2004, dupa procedura din art. 40 si 35 din Legea nr. 317/2004 si aplicand pasii descrisi in recentul cum-s-a-ajuns-judecator-suprem de acum un an despre cum s-a ajuns judecator suprem la noi in perioada 2005-2010):

Principiile de bază ale Independenţei Puterii Judecătoreşti (ONU, 1985), pct.13: Promovarea judecătorilor, ori de câte ori un astfel de sistem există, trebuie să se bazeze pe factori obiectivi, în special pe aptitudini, integritate şi experienţă.

Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor (CoE, 1998), pct. 4.1: În măsura în care nu se bazează pe vechime, sistemul de promovare a judecătorilor se întemeiază exclusiv pe calităţile şi meritele constatate în exercitarea funcţiei încredinţate judecătorului, prin evaluări obiective realizate de unul sau mai mulţi judecători şi discutate cu judecătorul în cauză.

Opinia nr.1/2001 a CCJE (CoE, 2001), pct. 25: Orice “criterii obiective”, care caută să garanteze că selectarea şi cariera judecătorilor se “bazează pe merite, ţinând cont de pregătirea profesională, integritate, capacitate şi eficienţă” sunt menite să fie definite în termeni generali. CCJE recomandă ca autorităţile din statele membre responsabile de numire şi promovare să introducă, să publice şi să aplice criterii obiective, în scopul garantării că selectarea şi cariera judecătorilor se bazează pe merit, ţinând cont de pregătirea profesională, integritate, competenţă şi eficienţa lor”.

Opinia nr.10/2007 a CCJE (CoE, 2007), pct. 50. Trebuie să se asigure de asemenea o transparenţă totală în privinţa condiţiilor de selecţie a candidaţilor în vederea numirii şi promovării, pentru ca înşişi judecătorii dar şi societatea să poată constata că selecţia se face în exclusivitate după meritul candidatului şi se bazează pe pregătirea sa, competenţa, integritatea, spiritul de independenţă, imparţialitate şi eficienţă. În acest scop, este indispensabil ca, în conformitate cu practica din unele state, criteriile de numire şi de selectare să fie difuzate publicului de fiecare Consiliu Judiciar. De asemenea, Consiliul Judiciar trebuie să permită, în îndeplinirea rolului său legat de gestionarea instanţelor şi de pregătirea profesională, ca procedurile de numire şi de promovare bazate pe merit să fie deschise unui grup de candidaţi cât se poate de divers şi reprezentativ pentru societate. Iar pct. 51 prevede: În plus, pentru posturile cele mai importante, îndeosebi cele de conducători de instanţe, Consiliul Judiciar trebuie să difuzeze în mod oficial profilurile generale conţinând caracteristicile postului în cauză şi calităţile aşteptate de la candidaţi, pentru a permite o alegere transparentă şi responsabilă, care va fi efectuată de autoritatea de numire. Această alegere trebuind să fie bazată în exclusivitate mai degrabă pe meritelor candidatului decât pe raţiuni subiective, cum ar fi interesele amicale, politice, asociative sau de sindicat.

Raportul Comisiei de la Veneţia cu privire la independenţa sistemului judiciar, partea I: independenţa judecătorilor (martie 2010), pct. 27: Principiul cum că toate deciziile referitoare la numirea şi cariera profesională a judecătorilor trebuie să se bazeze pe merit, cu aplicarea unor criterii obiective în temeiul legii, nu poate fi pus în discuţie. Pct 24 precizează că: Meritul nu se referă doar la cunoştinţele juridice, competenţele analitice sau excelenţa intelectuală. Ar trebui, de asemenea, să ţină cont şi de personalitatea, modul de a raţiona, accesibilitate, abilităţi de comunicare, eficienţa în elaborarea hotărârilor judecătoreşti etc. Iar pct. 32 spune: Pentru a garanta independenţa puterii judecătoreşti este necesar ca un consiliu judiciar independent sa aibă un rol determinant în luarea deciziilor privind numirea şi cariera judecătorilor.

magna-carta-a-judecatorilor (nov.2010), pct 5: Deciziile cu privire la selectarea, numirea şi cariera judecătorilor să fie bazate pe criterii obiective şi să fie luate de un organism împuternicit să garanteze independenţa.

independenta-eficienta-si-responsabilitate (nov.2010), pct. 28: Consiliile judiciare trebuie să demonstreze cel mai înalt grad de transparenţă faţă de judecători şi societate, prin dezvoltarea unor proceduri prestabilite şi prin decizii motivate. Pct. 44: Deciziile privind selecţia şi cariera judecătorilor trebuie să se întemeieze pe criterii obiective prestabilite de lege sau de către autorităţile competente. Astfel de decizii trebuie să se bazeze pe merit, având în vedere calificările, abilităţile şi capacitatea necesară pentru a judeca prin aplicarea legii în acelaşi timp cu respectarea demnităţii umane.