VedemJust - invata legea

MJ vs magistrati, via SS

Publicat pe data de 23.11.2010

lidiabarac.jpg]Stirea zilei este ca Ministerul Justitiei prin Secretarul de Stat Lidia Barac barac1.pdf CSM pentru investigarea magistratilor care au pronuntat solutiile in litigiile vizand reducerea salariilor cu 25%.

Evident, procedura care se va urma va fi cea din Legea 317/2004: verificari prealabile de catre Inspectie, inaintarea rezultatelor catre comisiei de disciplina din cadrul CSM pentru a dispune; daca nu este nicio abatere disciplinara, lucrarea se claseaza cu posibilitatea MJ de a contesta solutia la sectia de judecatori a CSM; daca se constata ca fapta poate fi o abatere disciplinara, comisia de disciplina va efectua cercetarea disciplinara si apoi va exercita actiunea disciplinara in contra judecatorilor ce fac obiectul sesizarii, care va fi judecata de sectia de judecatori; in caz de admitere a actiunii, exista posibilitatea formularii unui recurs la ICCJ.

Eu nu neg dreptul MJ barac1.pdf confirmata prin comunicatul MJ din 22 nov. 2010). Si mai contest posibilitatea legala a d-nei SS Barac (om politic numita prin decizia primului ministru nr. 141/2010 - ceea ce dupa parerea mea pune in discutie respectarea art. 125 alin 3 Constitutie), care este totodata si judecator detasat la MJ (Hotararea 388/2010), de a-si exprima opinia cu privire la un litigiu in curs.

Textele incidente sunt urmatoarele:

a) Cu privire la primul aspect

cmrec201012ro.doc a Consiliului Ministrilor din cadrul Consiliului Europei: art. 18 - Cand comenteaza deciziile judecatoresti, executivul si legislativul trebuie sa evite criticile care ar submina independenta puterii judecatoresti sau ar slabi increderea publicului in justitie. De asemenea, acestea ar trebui sa evite actiuni ce pot pune sub semnul intrebarii intentia lor de a respecta deciziile judecatorilor, altele decat cele prin care isi manifesta intentia lor de a formula o cale de atac.

b) Cu privire la al doilea aspect

Art. 94 din Legea 317/2004 : Judecatorii si procurorii raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii. Art. 97 din Legea 317/2004: (1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor sau procurorilor, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acestia a unor abateri disciplinare. (2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) nu poate pune in discutie solutiile pronuntate prin hotararile judecatoresti, care sunt supuse cailor legale de atac.

Hot. 292/2010 aprobata de catre CSM: Metodologia de realizare a controalelor de catre Inspectia Judiciara 2. Principiile care guverneaza activitatea Inspectiei Judiciare - Principiul respectarii independentei judecatorului si procurorului, precum si autoritatea de lucru judecat: Verificarile efectuate de Inspectia Judiciara trebuie sa respecte principiile independentei judecatorilor si procurorilor, supunerii lor numai legii, precum si autoritatea de lucru judecat. Controlul exercitat de Inspectia Judiciara nu poate pune in discutie hotararile judecatoresti supuse cailor de atac prevazute de lege si nici solutiile adoptate de procurori care pot fi verificate numai in cadrul si limitele date de principiul controlului ierarhic sau de instantele de judecata.

Art 2 alin .4 din Legea 303/2004 Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte independenta judecatorilor.

c) Cu privire la al treilea aspect

Art. 58 alin. 3 din Legea 303/2004: Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecatorilor si procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice, in orice functii, inclusiv cele de demnitate publica numite, la solicitarea acestor institutii, precum si la institutii ale Uniunii Europene sau organizatii internationale. (3) In perioada detasarii, judecatorii si procurorii isi pastreaza calitatea de judecator sau procuror si beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul detasat.

Art. 10 alin 1 din Legea 303/2004: Judecatorii si procurorii nu isi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate in curs de desfasurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.

Hotararea 328/2005 a Plenului CSM de aprobare a Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor: Art. 18 alin 2 - Judecatorii si procurorii nu isi pot exprima parerea cu privire la probitatea profesionala si morala a colegilor lor.

Ce e de facut?

a. cu privire la primul aspect: Art. 75 alin 1 din Legea 303/2004 si art. 30 alin 1 din Legea 317/2004 - Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligatia de a se sesiza si din oficiu pentru a apara judecatorii si procurorii impotriva oricarui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea.

b. cu privire la al doilea aspect: clasarea lucrarii pentru motivele aratate mai sus.

c. cu privire la al treilea aspect: Hotararea Plenului 326/2005 de aprobare a Regulamentului de organizare si functionare a CSM - Art. 361 alin. 1: In situatia prevazuta la art. 30 alin. (6), daca exista indicii privind incalcarea normelor de conduita reglementate de Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, comisia de disciplina sesizeaza de indata, din oficiu, prin aceeasi rezolutie, sectia corespunzatoare a Consiliului.

Documente:

Hotararea Tribunalului Valcea

barac1.pdf

Sesizare UNJR vs Lidia Barac

Pozitia AMR si APR vs Lidia Barac

PS. Inspectia CSM a decis: Prin sesizarile formulate de Ministerul Justitiei se solicita efectuarea de verificari sub aspectul nerespectarii deciziilor Curtii Constitutionale, obligatorii in activitatea instantelor de judecata, impunandu-se analizarea existentei indiciilor privind savarsirea abaterii disciplinare prevazuta de art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 republicata si modificata – exercitarea functiei, inclusiv nerespectarea normelor de procedura, cu rea-credinta sau din grava neglijenta, daca fapta nu constituie infractiune. Cadrul legal si limitele verificarilor ce pot fi efectuate de Inspectia Judiciara: Aprecierea asupra caracterului si efectelor deciziei Curtii Constitutionale prin care s-a respins exceptia de neconstitutionalitate si asupra efectului deciziilor instantei de contencios constitutional (considerente si dispozitiv) prin care s-a analizat conformitatea unor dispozitii legale din dreptul intern cu normele dreptului comunitar, asupra instantelor de drept comun, reprezinta chestiuni de judecata, fiind rezultatul unui rationament logico – juridic si al unui proces de interpretare sistematica a dispozitiilor legale incidente si, in consecinta, constituie atributul esential al activitatii de judecata. Interpretarea textelor legale aplicabile cazului cu care a fost investit este in atributia esentiala si exclusiva a judecatorului cauzei, iar rezultatul operatiunii de interpretare si solutia data spetei nu poate face obiectul unei cenzuri administrative.