VedemJust - invata legea

Noile modificări ale Legii educației nu sunt motiv de îngrijorare pentru profesori

Publicat pe data de 03.01.2020

profesor.jpeg*Pe 2 ianuarie 2020 au intrat în vigoare modificări la Legea educației, aduse prin Legea nr. 260/2019. Potrivit fișei de propunere legislativă accesibilă aici inițiativa a venit de la un fost ministru al educației care a dorit să se poată lua mai facil măsuri împotriva cadrelor didactice cu un comportament inadecvat. Modificările vizează atât evaluarea medicală cât și procedura disciplinară. Voi sublinia noutățile:***Cu privire la inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală: și până acum existau reglementări cu privire la comportamentul profesorilor care îi face inapți de a rămâne în funcție – a se vedea ar. 234 alin. (4) din forma inițială a Legii educației. Ceea ce aduce în plus noua modificare este organul/persoana care poate face sesizarea: „orice factor implicat în procesul educațional”. Această formulare a fost găsită neclară de către Guvern, în punctul său de vedere (pct. 3). Eu cred că este evident că aici ar intra cel puțin un elev, un părinte al unui elev, un coleg al profesorului. Deci, oricare dintre aceștia poate sesiza conducerea școlii cum că profesorul are un comportament nepotrivit. Însă de remarcat că sesizarea făcută nu produce efecte în sine, ci consiliul de administrație este cel care va decide dacă este cazul să ceară un nou examen medical complet al profesorului, ceea ce era valabil și până acum. Modificarea prevede cine va face examinarea medicală: este vorba de o comisie de 3-5 membri pentru expertiza capacității de muncă numită la nivel de județ prin ordin de către MS și MEC. Cu privire la abaterile disciplinare ale profesorilor: modificările aduc o precizare cum că e abatere disciplinară nu încălcarea generală a contractului de muncă, ca până acum, ci încălcarea îndatoririlor înscrise în fișa anuală a postului. Rămâne în continuare ca temei de sancționare și comportamentul inadecvat al profesorului. De asemenea, a rămas în lege dreptul oricărei persoane (nu doar a celor implicați în procesul educațional, ca mai sus!) de a face reclamația, ca și până acum. Noile modificări arată locul unde se depune reclamația: secretariatul/registratura unității unde este angajat cel reclamat. În plus, se prevede că anterior cercetării disciplinare făcute ca și până acum, se va face o cercetare prealabilă chiar de către unitatea unde este profesorul și pe baza acesteia consiliul de administrație va decide dacă începe cercetarea disciplinară propriu-zisă. Este evident că introducându-se această nouă procedură, cercetarea unui profesor va fi mai greoaie ca până acum. **O observație de final: am văzut că sunt profesori îngrijorați că oricine va putea cere oricând expertizarea lor cum că nu ar fi apți sau ar putea să îi reclame pentru a fi sancționați. Subliniez că acestea se puteau face și până acum. Dar trebuie ținut cont că atât Constituția (art. 30 alin. 6), cât și Codul Civil (art. 70-75) ocrotesc demnitatea persoanei. Ca urmare, dacă cineva face afirmații insultătoare sau calomnioase cu privire la un profesor, acesta din urmă este îndreptățit să introducă o cerere de chemare în judecată prin care să solicite daune morale. Această cerere se depune la Judecătorie (taxa de timbru este de 100 lei, procesul este civil, nu trebuie avocat, dovada afirmațiilor jignitoare sau mincinoase se face cu reclamația scrisă).