VedemJust - invata legea

PENTRU magistraţi corecţi, ÎMPOTRIVA celor incorecţi

Publicat pe data de 10.10.2011

justitie-corupta.jpg]Pe 11 oct. 2011, Plenul CSM va analiza propunerile presedintelui CSM cu privire la eliminarea dreptul la pensie de serviciu pentru magistraţii condamnaţi penal pentru corupţie şi cei sanctionaţi disciplinar cu excluderea din magistratură.

Ma declar din start DE ACORD cu aceste propuneri. De altfel , încă din 2009, in cartea coruptia-judiciara-carte-gratuita pe care am scris-o, am antamat o astfel de solutie pentru descurajarea magistraţilor în a fi incorecţi.

Reiau mai jos cele scrise in carte, la p.166-168:

Anumite fapte comise de persoanele care îşi desfăşoară activitatea în mediul juridic pot fi simple abateri de la modul de îndeplinire a unor obligaţii legale, profesionale, sau doar încălcări ale regulilor etice. Unele abateri disciplinare pot avea legătură cu corupţia (cum ar fi nedenunţarea unei fapte ilicite comisă de un coleg ori primirea unor cadouri), altele să fie un indicator al unor suspiciuni de corupţie (nedepunerea declaraţiei de avere, nerespectarea regulilor cu privire la incompatibilităţi, întârzieri în soluţionarea unor dosare).

**Aceste sancţiuni se aplică dacă la momentul finalizării acţiunii disciplinare persoana mai deţine calitatea pe care o avea în momentul comiterii faptei. Or, în ultimii ani se remarcă următorul fenomen: pentru a evita sancţionarea, persoana vizată părăseşte profesia chiar în timpul exercitării acţiunii disciplinare, prin demisie sau pensionare. Pensionându-se mai înainte de finalizarea acţiunii disciplinare, judecătorul în cauză se poate ulterior bucura de toate drepturile unui judecător integru (indemnizaţii de pensionare, pensie serviciu, posibilitatea reîncadrării etc).

De aceea, credem că pentru realizarea scopului acestei instituţii, se impune modificarea legii astfel încât să fie posibilă continuarea acţiunii disciplinare şi după data eliberării din funcţia de judecător sau procuror, iar sancţiunile care s-ar putea aplica de CSM ar putea fi: reducerea cuantumului pensiei pe o anumită perioadă de timp, interdicţia de reîncadrare în magistratură sau într-o altă profesie juridică pe durată limitată sau nelimitată în timp, suspendarea dreptului la pensie de serviciu.

De altfel, în art. 145 din Codul penal din 1865, se prevedea că dacă a fost mituit un judecător sau jurat în cauze criminale pentru a forţa o hotărâre în favoarea sau în defavoarea acuzatului, pedeapsa era maximul închisorii şi pierderea dreptului de a mai fi admis în profesie pe toată viaţa, precum şi pierderea dreptului la pensie.

E regretabil că până acum nimeni nu a luat în serios instituirea unui mecanism anticorupţie pentru sistemul de justiţie. Fostul CSM a evitat acest subiect, ajungând chiar să îi ancheteze pe cei care vorbeau despre acest subiect. Din fericire, în noua sa componenţă, CSM actual a admis că e nevoie de constituit o Strategie de întărire a integrităţii şi un Plan de acţiune aferent. Aceste documente s-au aflat într-o 4-1-strategie-integritate-justitie-var-2\_20-07-2011.doc, 4-2-plan-de-actiune-c4.doc) - în comisia pe care o coordonez din cadrul CSM, în şedinţa din 26 sept. 2011. Ele au fost discutate acum o săptămână cu reprezentanţii societăţii civile, după care vor fi puse în discuţia magistraţilor.

Eu sper că toţi magistraţii ne vom asuma un rol major în a lupta împotriva corupţiei judiciare, a încălcărilor deontologiei profesionale şi a eticii judiciare. Au trecut anii în care închideam ochii şi urechile la acest subiect, negând că justiţia este ocolită de aşa ceva. Reforma reală nu poate fi consistentă decât dacă e acceptată din interior. Iar integritatea profesională este o condiţie indispensabilă unei justiţii corecte.

Sunt convins că gândesc la fel ca mine toţi magistraţii corecţi, care sunt cei mai mulţi. Aceştia trebuie să găsească în CSM o protecţie a lor, iar în legislaţia şi practica aplicată în mod aspru cu privire la magistraţii incorecţi, un mijloc de păstrare a demnităţii şi autorităţii lor, a celor integri. Nu e drept ca activitatea acestora şi reputaţia lor să fie umbrită de cazurile punctuale care nu ne fac cinste.