VedemJust - invata legea

Precizari ref. Planul multianual al CSM

Publicat pe data de 27.07.2011

Ca urmare a unor articole apărute în mass-media cu privire la propunerile formulate pentru un plan de acţiune al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru corecta informare a populaţiei, formulez următoarele precizări:

CSM nu a aprobat încă un plan de acţiune multianual care să acopere mandatul 2011-2017. Pentru alcătuirea unui astfel de proiect, în data de plan-multianual\_schita-mare.doc ale planului, nu şi măsurile concrete. Toate aceste din urmă măsuri au fost preluate, fără nici un fel de cenzură a comisiei, din proiectele judecătorilor şi procurorilor candidaţi, urmând ca în Plen să se decidă ce măsuri se păstrează şi ce măsuri se elimină. Astfel, au fost preluate întocmai propunerile din cadrul a circa 70 de proiecte concepute de magistraţii candidaţi.

Comisia nr.4 a sesizat Plenul CSM în luna iulie 2011 pentru discutarea în primă lectură a acestui Plan, urmând ca ulterior să fie consultaţi magistraţii şi societatea civilă, după care să fie aprobat Planul multianual. În şedinţa din data de 12 iulie 2011, Plenul CSM a constatat că unele măsuri propuse de candidaţi sunt irealizabile, altele sunt discutabile, iar altele sunt deja realizate. Ca urmare s-a decis amânarea discutării acestui Plan pentru rediscutarea măsurilor în cadrul comisiilor 4 şi 5 ale CSM, măsuri care să se refere şi la propunerile făcute de reprezentanţii societăţii civile care au candidat pentru CSM în perioada 2010-2011.

Mai mult, urmare a raportului din cadrul MCV dat publicităţii la data de 20 iulie 2011, s-a decis ca proiectul Planului multianual al CSM să cuprindă şi măsurile necesare pentru îndeplinirea recomandărilor formulate de Comisia Europeană; aceste măsuri sunt deja redactate în draft de către DAERIP din cadrul CSM, pe baza materialelor trimise de INM, SNG, Inspecţia Judiciară şi Direcţia de resurse umane. De asemenea, proiectul va ţine seama şi de observaţiile formulate de Ministerul Justiţiei în data de 20 iulie 2011.

În momentul de faţă, se lucrează la elaborarea unui proiect îmbunătăţit a Planului multianual, care va fi supus aprobării în cadrul comisiilor 4 şi 5 în luna august, respectiv supus unei prime lecturi în cadrul Plenului CSM cel mult în luna septembrie 2011.

Precizez că procesele-verbale ale activităţilor comisiei sunt publice pe site-ul CSM www.csm1909.ro, la secţiunea „Comisii şi colective de lucru”. O parte din proiectele candidaţilor la CSM sunt disponibile la adresele de web http://www.alegericsm.ro/profile-candidati.aspx, respectiv http://emap.csm1909.ro/site/Elections/Candidatures.aspx